• Độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng là 2 chỉ số quan trọng trong lưới điện truyền tải và phân phối. Bài viết sẽ trình bày các công thức tính toán cũng như các thuật ngữ cụ thể của 2 khái niệm này để các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn. 1. Các chỉ số về ...

  • Hệ thống điện phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các địa điểm khác nhau, từ các khu dân cư đến các doanh nghiệp và công ty. Để đảm bảo hiệu suất và an toàn của hệ thống này, có nhiều yêu cầu về vận hành cần được đáp ứng. Bài viết này sẽ tập trung ...

  • Độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng là 2 chỉ số quan trọng trong lưới điện truyền tải và phân phối. Bài viết sẽ trình bày các công thức tính toán cũng như các thuật ngữ cụ thể của 2 khái niệm này để các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn. 1. Các chỉ số về ...

  • Hệ thống điện phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các địa điểm khác nhau, từ các khu dân cư đến các doanh nghiệp và công ty. Để đảm bảo hiệu suất và an toàn của hệ thống này, có nhiều yêu cầu về vận hành cần được đáp ứng. Bài viết này sẽ tập trung ...