• I. Môi trường dữ liệu chung (CDE) là gì ? 1. Khái niệm và tầm quan trọng của CDE trong thực hiện dự án BIM Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một công cụ quan trọng trong ứng dụng BIM (CDE tiếng anh là Common Data Environment). Nó là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý, truyền tải và ...

  • Trong các dự án đầu tư xây dựng, sử dụng BIM (Building Information Modeling) mang lại nhiều lợi ích cho việc tối ưu hóa thiết kế, quản lý và giảm chi phí. Bài viết trình bày những lợi ích của BIM trong các dự án đầu tư xây dựng, giúp các nhà đầu tư và nhà thầu hiểu rõ hơn về giải ...

  • Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khái niêm cơ bản, đầu tiên nhất về mô hình BIM trong xây dựng. Từ đó có cái nhì tổng quan và các hiểu biết cơ bản để bước vào thế giới của BIM. 1. BIM là gì ? BIM không phải là một phần mềm hoặc công nghệ ...

  • I. Môi trường dữ liệu chung (CDE) là gì ? 1. Khái niệm và tầm quan trọng của CDE trong thực hiện dự án BIM Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một công cụ quan trọng trong ứng dụng BIM (CDE tiếng anh là Common Data Environment). Nó là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý, truyền tải và ...

  • Trong các dự án đầu tư xây dựng, sử dụng BIM (Building Information Modeling) mang lại nhiều lợi ích cho việc tối ưu hóa thiết kế, quản lý và giảm chi phí. Bài viết trình bày những lợi ích của BIM trong các dự án đầu tư xây dựng, giúp các nhà đầu tư và nhà thầu hiểu rõ hơn về giải ...

  • Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khái niêm cơ bản, đầu tiên nhất về mô hình BIM trong xây dựng. Từ đó có cái nhì tổng quan và các hiểu biết cơ bản để bước vào thế giới của BIM. 1. BIM là gì ? BIM không phải là một phần mềm hoặc công nghệ ...