Giải thích hệ thống phân phối điện hạ áp ở Việt Nam

Danh mục bài viết

Điện năng thường được truyền tải từ nhà máy phát điện ở rất xa nơi tiêu thụ. Do đó, máy biến áp 3 pha được sử dụng để tăng điện áp lên hàng chục, hàng trăm kV nhằm giảm tổn thất trên đường dây. Khi đến nơi tiêu thụ, điện áp được giảm dần từng cấp ở mỗi chặng và cuối cùng giảm đến cấp điện áp quy định của mỗi quốc gia.

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về mạng điện phân phối hạ áp

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về mạng điện phân phối hạ áp như sau:

 1. Mạng điện phân phối gồm 4 dây: 3 dây pha và 1 dây trung tính. Phần thứ cấp của máy biến áp 3 pha đấu sao có dây trung tính nối đất.
 2. Mỗi hộ dân được cấp một nguồn 2 dây: 1 dây pha và 1 dây trung tính, với cấp điện áp U = 220V. Các tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà máy và xí nghiệp sản xuất sử dụng nguồn điện 4 dây (3 pha + 1 trung tính).
 3. Cấp điện áp 220/380V-3PH:
 • Uph = 220V: Điện áp pha, điện áp giữa dây pha và dây trung tính.
 • Ua = 380V: Điện áp dây, điện áp giữa 2 dây pha bất kỳ.

Dây trung tính có chức năng ổn định điện áp giữa dây pha và dây trung tính của mạch tiêu thụ 3 pha. Nếu xảy ra sự cố tiếp điện xấu hoặc đứt dây trung tính, sẽ gây ra chênh lệch điện áp quá mức giữa dây pha và dây trung tính của mạch tiêu thụ 3 pha, làm hư hỏng các thiết bị điện trong mạch tiêu thụ. Trong trường hợp này, dòng điện có thể chạy luồn từ pha này qua điểm trung tính về pha khác. Do mạch tiêu thụ luôn ở trạng thái không cân bằng, dẫn đến sự không cân bằng điện áp pha Uph.

Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong mạng hạ áp

Tất cả các hệ thống điện đều phải tuân thủ quy định về nối đất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị điện. Nối đất giúp giảm thiểu nguy cơ bị giật điện và bảo vệ thiết bị khỏi những sự cố điện áp cao bất ngờ.

Hệ thống điện cần được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Việc kiểm tra này bao gồm việc đánh giá tình trạng dây dẫn, các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat, và hệ thống nối đất.

Sử dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát từ xa, cảm biến thông minh, và hệ thống tự động hóa để quản lý và vận hành mạng điện phân phối hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm thiểu sự cố, tăng cường khả năng phản ứng nhanh và nâng cao hiệu suất vận hành.

Lợi ích của hệ thống phân phối điện hạ áp

Việc sử dụng máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền tải và giảm điện áp tại nơi tiêu thụ giúp giảm tổn thất điện năng trên đường dây, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Hệ thống phân phối điện hạ áp giúp đảm bảo chất lượng điện năng ổn định, cung cấp điện áp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, giúp bảo vệ các thiết bị điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nhờ giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa quy trình truyền tải, hệ thống phân phối điện hạ áp giúp tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Giải thích hệ thống phân phối điện hạ áp ở Việt Nam

Nội dung trong trang

Điện năng thường được truyền tải từ nhà máy phát điện ở rất xa nơi tiêu thụ. Do đó, máy biến áp 3 pha được sử dụng để tăng điện áp lên hàng chục, hàng trăm kV nhằm giảm tổn thất trên đường dây. Khi đến nơi tiêu thụ, điện áp được giảm dần từng cấp ở mỗi chặng và cuối cùng giảm đến cấp điện áp quy định của mỗi quốc gia.

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về mạng điện phân phối hạ áp

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về mạng điện phân phối hạ áp như sau:

 1. Mạng điện phân phối gồm 4 dây: 3 dây pha và 1 dây trung tính. Phần thứ cấp của máy biến áp 3 pha đấu sao có dây trung tính nối đất.
 2. Mỗi hộ dân được cấp một nguồn 2 dây: 1 dây pha và 1 dây trung tính, với cấp điện áp U = 220V. Các tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà máy và xí nghiệp sản xuất sử dụng nguồn điện 4 dây (3 pha + 1 trung tính).
 3. Cấp điện áp 220/380V-3PH:
 • Uph = 220V: Điện áp pha, điện áp giữa dây pha và dây trung tính.
 • Ua = 380V: Điện áp dây, điện áp giữa 2 dây pha bất kỳ.

Dây trung tính có chức năng ổn định điện áp giữa dây pha và dây trung tính của mạch tiêu thụ 3 pha. Nếu xảy ra sự cố tiếp điện xấu hoặc đứt dây trung tính, sẽ gây ra chênh lệch điện áp quá mức giữa dây pha và dây trung tính của mạch tiêu thụ 3 pha, làm hư hỏng các thiết bị điện trong mạch tiêu thụ. Trong trường hợp này, dòng điện có thể chạy luồn từ pha này qua điểm trung tính về pha khác. Do mạch tiêu thụ luôn ở trạng thái không cân bằng, dẫn đến sự không cân bằng điện áp pha Uph.

Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong mạng hạ áp

Tất cả các hệ thống điện đều phải tuân thủ quy định về nối đất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị điện. Nối đất giúp giảm thiểu nguy cơ bị giật điện và bảo vệ thiết bị khỏi những sự cố điện áp cao bất ngờ.

Hệ thống điện cần được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Việc kiểm tra này bao gồm việc đánh giá tình trạng dây dẫn, các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat, và hệ thống nối đất.

Sử dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát từ xa, cảm biến thông minh, và hệ thống tự động hóa để quản lý và vận hành mạng điện phân phối hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm thiểu sự cố, tăng cường khả năng phản ứng nhanh và nâng cao hiệu suất vận hành.

Lợi ích của hệ thống phân phối điện hạ áp

Việc sử dụng máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền tải và giảm điện áp tại nơi tiêu thụ giúp giảm tổn thất điện năng trên đường dây, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Hệ thống phân phối điện hạ áp giúp đảm bảo chất lượng điện năng ổn định, cung cấp điện áp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, giúp bảo vệ các thiết bị điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nhờ giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa quy trình truyền tải, hệ thống phân phối điện hạ áp giúp tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Giải thích hệ thống phân phối điện hạ áp ở Việt Nam

Tóm tắt nội dung

Điện năng thường được truyền tải từ nhà máy phát điện ở rất xa nơi tiêu thụ. Do đó, máy biến áp 3 pha được sử dụng để tăng điện áp lên hàng chục, hàng trăm kV nhằm giảm tổn thất trên đường dây. Khi đến nơi tiêu thụ, điện áp được giảm dần từng cấp ở mỗi chặng và cuối cùng giảm đến cấp điện áp quy định của mỗi quốc gia.

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về mạng điện phân phối hạ áp

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về mạng điện phân phối hạ áp như sau:

 1. Mạng điện phân phối gồm 4 dây: 3 dây pha và 1 dây trung tính. Phần thứ cấp của máy biến áp 3 pha đấu sao có dây trung tính nối đất.
 2. Mỗi hộ dân được cấp một nguồn 2 dây: 1 dây pha và 1 dây trung tính, với cấp điện áp U = 220V. Các tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà máy và xí nghiệp sản xuất sử dụng nguồn điện 4 dây (3 pha + 1 trung tính).
 3. Cấp điện áp 220/380V-3PH:
 • Uph = 220V: Điện áp pha, điện áp giữa dây pha và dây trung tính.
 • Ua = 380V: Điện áp dây, điện áp giữa 2 dây pha bất kỳ.

Dây trung tính có chức năng ổn định điện áp giữa dây pha và dây trung tính của mạch tiêu thụ 3 pha. Nếu xảy ra sự cố tiếp điện xấu hoặc đứt dây trung tính, sẽ gây ra chênh lệch điện áp quá mức giữa dây pha và dây trung tính của mạch tiêu thụ 3 pha, làm hư hỏng các thiết bị điện trong mạch tiêu thụ. Trong trường hợp này, dòng điện có thể chạy luồn từ pha này qua điểm trung tính về pha khác. Do mạch tiêu thụ luôn ở trạng thái không cân bằng, dẫn đến sự không cân bằng điện áp pha Uph.

Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong mạng hạ áp

Tất cả các hệ thống điện đều phải tuân thủ quy định về nối đất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị điện. Nối đất giúp giảm thiểu nguy cơ bị giật điện và bảo vệ thiết bị khỏi những sự cố điện áp cao bất ngờ.

Hệ thống điện cần được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Việc kiểm tra này bao gồm việc đánh giá tình trạng dây dẫn, các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat, và hệ thống nối đất.

Sử dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát từ xa, cảm biến thông minh, và hệ thống tự động hóa để quản lý và vận hành mạng điện phân phối hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm thiểu sự cố, tăng cường khả năng phản ứng nhanh và nâng cao hiệu suất vận hành.

Lợi ích của hệ thống phân phối điện hạ áp

Việc sử dụng máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền tải và giảm điện áp tại nơi tiêu thụ giúp giảm tổn thất điện năng trên đường dây, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Hệ thống phân phối điện hạ áp giúp đảm bảo chất lượng điện năng ổn định, cung cấp điện áp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, giúp bảo vệ các thiết bị điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nhờ giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa quy trình truyền tải, hệ thống phân phối điện hạ áp giúp tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Bài cùng chủ đề