Proteus – Bộ phần mềm thiết kế mạch điện tử, vi điều khiển

Danh mục bài viết

Đây là phần mềm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giả laajo các hoạt động của mạch điện, điện tử, cách mạch vi điểu khiển. Phần mềm có thư viện giúp mô phỏng các linh kiện điện, điện tử thông dụng, hỗ trợ cả các MCU như là 8105, AVR, PIC.

Proteus mang tới cho người sử dụng 2 chương trình bao gồm ISIS cho phép mô phỏng mạch ARES được dùng cho việc vẽ mạch in. Bên cạnh đó là Proteus – công cụ giúp mô phỏng các loại vi điều khiển hỗ trợ các dòng VĐK 8051, AVR, PIC, dsPIC, ARM… các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet… ngoài ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hữu hiệu.

Proteus

Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện được tích hợp cơ sở dữ liệu 32bit cho phép độ chính xác đến 10nm, độ phân giải góc 0.10 và kích thước board lớn nhấn là /-10 m, ARES hỗ trợ mạch in 16 lớp. Tiện ích làm việc thông qua các menu ngữ cảnh tiện lợi. Flie netlist từ phần mềm vẽ mạch nguyên lý ISIS, đồng thời tự động cập nhật ngược chỉ số linh kiện, sự đổi chân, đổi cổng mở mạch in sang mạch nguyên lý…

Nếu bạn đang tìm một ứng dụng mô phỏng nhanh bảng mạch điện tử thì SimulIDE là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn, đối tượng chủ yếu của SimulIDE là sinh viên, người đam mê thiết kế mạch điện và những ai muốn thí nghiệm trên các dự án điện tử.

LINK TẢI PHẦN MỀM: TẢI VỀ PROTEUS

PASS TRUY CẬP FILE: d3mp

Tags:

Proteus – Bộ phần mềm thiết kế mạch điện tử, vi điều khiển

Nội dung trong trang

Đây là phần mềm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giả laajo các hoạt động của mạch điện, điện tử, cách mạch vi điểu khiển. Phần mềm có thư viện giúp mô phỏng các linh kiện điện, điện tử thông dụng, hỗ trợ cả các MCU như là 8105, AVR, PIC.

Proteus mang tới cho người sử dụng 2 chương trình bao gồm ISIS cho phép mô phỏng mạch ARES được dùng cho việc vẽ mạch in. Bên cạnh đó là Proteus – công cụ giúp mô phỏng các loại vi điều khiển hỗ trợ các dòng VĐK 8051, AVR, PIC, dsPIC, ARM… các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet… ngoài ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hữu hiệu.

Proteus

Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện được tích hợp cơ sở dữ liệu 32bit cho phép độ chính xác đến 10nm, độ phân giải góc 0.10 và kích thước board lớn nhấn là /-10 m, ARES hỗ trợ mạch in 16 lớp. Tiện ích làm việc thông qua các menu ngữ cảnh tiện lợi. Flie netlist từ phần mềm vẽ mạch nguyên lý ISIS, đồng thời tự động cập nhật ngược chỉ số linh kiện, sự đổi chân, đổi cổng mở mạch in sang mạch nguyên lý…

Nếu bạn đang tìm một ứng dụng mô phỏng nhanh bảng mạch điện tử thì SimulIDE là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn, đối tượng chủ yếu của SimulIDE là sinh viên, người đam mê thiết kế mạch điện và những ai muốn thí nghiệm trên các dự án điện tử.

LINK TẢI PHẦN MỀM: TẢI VỀ PROTEUS

PASS TRUY CẬP FILE: d3mp

Tags:

Proteus – Bộ phần mềm thiết kế mạch điện tử, vi điều khiển

Tóm tắt nội dung

Đây là phần mềm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giả laajo các hoạt động của mạch điện, điện tử, cách mạch vi điểu khiển. Phần mềm có thư viện giúp mô phỏng các linh kiện điện, điện tử thông dụng, hỗ trợ cả các MCU như là 8105, AVR, PIC.

Proteus mang tới cho người sử dụng 2 chương trình bao gồm ISIS cho phép mô phỏng mạch ARES được dùng cho việc vẽ mạch in. Bên cạnh đó là Proteus – công cụ giúp mô phỏng các loại vi điều khiển hỗ trợ các dòng VĐK 8051, AVR, PIC, dsPIC, ARM… các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet… ngoài ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hữu hiệu.

Proteus

Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện được tích hợp cơ sở dữ liệu 32bit cho phép độ chính xác đến 10nm, độ phân giải góc 0.10 và kích thước board lớn nhấn là /-10 m, ARES hỗ trợ mạch in 16 lớp. Tiện ích làm việc thông qua các menu ngữ cảnh tiện lợi. Flie netlist từ phần mềm vẽ mạch nguyên lý ISIS, đồng thời tự động cập nhật ngược chỉ số linh kiện, sự đổi chân, đổi cổng mở mạch in sang mạch nguyên lý…

Nếu bạn đang tìm một ứng dụng mô phỏng nhanh bảng mạch điện tử thì SimulIDE là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn, đối tượng chủ yếu của SimulIDE là sinh viên, người đam mê thiết kế mạch điện và những ai muốn thí nghiệm trên các dự án điện tử.

LINK TẢI PHẦN MỀM: TẢI VỀ PROTEUS

PASS TRUY CẬP FILE: d3mp

Tags:

Bài cùng chủ đề