• BricsCAD Pro là gì ? Đây là phiên bản được cải thiện cải thiện BricsCAD Classic bằng cách thêm mô hình trực tiếp 3D, thư viện phần cứng 2D và 3D, kết xuất độ nét cao, thư viện tài liệu kết xuất và hệ thống phát triển tương thích AutoCAD ObjectARX hỗ trợ hàng trăm chương trình ứng dụng của bên thứ ba ...

  • BricsCad là một phần mềm thiết kế có các chức năng, cấu trúc câu lệnh không khác mấy so với AutoCAD, những gì thực hiện được trên AutoCAD trên đều có trên BricsCad. Do cách làm việc giống nhau nên nếu anh em nào rành về Autocad rồi thì sẽ rất dễ dàng tiếp cận và làm quen với phần mềm này. Và ...

  • BricsCAD Pro là gì ? Đây là phiên bản được cải thiện cải thiện BricsCAD Classic bằng cách thêm mô hình trực tiếp 3D, thư viện phần cứng 2D và 3D, kết xuất độ nét cao, thư viện tài liệu kết xuất và hệ thống phát triển tương thích AutoCAD ObjectARX hỗ trợ hàng trăm chương trình ứng dụng của bên thứ ba ...

  • BricsCad là một phần mềm thiết kế có các chức năng, cấu trúc câu lệnh không khác mấy so với AutoCAD, những gì thực hiện được trên AutoCAD trên đều có trên BricsCad. Do cách làm việc giống nhau nên nếu anh em nào rành về Autocad rồi thì sẽ rất dễ dàng tiếp cận và làm quen với phần mềm này. Và ...