• Ở nước ta, do tiềm năng năng lượng tuy đa dạng nhưng không dồi dào lắm trong khi đó để đáp ứng được nhịp độ phát triển kinh tế ở mức tương đối cao nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các yêu cầu về phát triển và đa dạng hoá nguồn năng lượng nhằm đảm bảo ...

 • Nhà máy điện là một Xí nghiệp đặc biệt có nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng khác nhau như năng lượng của nhiên liệu (than, dầu, khí đốt, nguyên tử v.v. . . ) năng lượng của dòng nước, gió, mặt trời v.v ... thành điện năng để cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Căn cứ vào các loại nhiên ...

 • Người ta đang tạo ra nhiều cải tiến kỹ thuật cho xã hội, bao gồm các loại năng lượng khác nhau. Năng lượng cơ bắp của con người và động vật cũng là một nguồn năng lượng quan trọng từ xa xưa. Vì sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của hoạt động con người trên trái đất, cần nhiều năng lượng ...

 • Ở trong bài này sẽ trình bày về các loại nhà máy điện đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Các nguyên lý làm việc cơ bản, đặc điểm kỹ thuật cũng như ưu và nhược điểm của các loại nhà máy này. 1. Nhà máy nhiệt điện Ở nhà máy nhiệt điện, các năng lượng hóa thạch như than đá, khí ...

 • 1. Hiện trạng năng lượng hạt nhân thế giới Công nghệ hạt nhân sử dụng năng lượng được giải phóng ra từ phản ứng phân tách nguyên tử của một số nguyên tố. Công nghệ này được nghiên cứu đầu tiên vào những năm 1940, và trong suốt đại chiến thế giới thứ hai nghiên cứu tập trung ban đầu vào chế ...

 • 1.  Khái quát lịch sử của những chiến lược chu trình nhiên liệu hạt nhân Vào cuối những năm 40 của thế kỷ trước, đã có chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh với urani/plutoni được thiết lập ở một số nước, bao gồm các bước sau: khai thác mỏ, nghiền cán, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu, chuyển đổi ...

 • 1. Khái quát về sự phát triển công nghệ lò Để phát triển năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, 10 nước - Achentina, Brazil, Canađa, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Thuỵ Sĩ, Anh và Hoa Kỳ - đã thoả thuận về một khuôn khổ hợp tác quốc tế nghiên cứu thế hệ ...

 • Hầu hết điện hạt nhân thế giới hiện đang được sản xuất sử dụng hai kiểu lò phản ứng được phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước và được cải thiện dần từ đó. Các mẫu thiết kế mới đang ngày càng trở nên tân tiến và một số thiết kế đang hoạt động hiện nay chủ yếu là các ...

 • 1. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế với tên viết tắt IAEA (International Atomic Energy Agency) là tổ chức quốc tế tối cao nhất trong lĩnh vực hạt nhân, có trụ sở đặt tại Vienna, Áo. Cơ quan này được thành lập ngày 29 tháng 7 năm 1957 như ...

 • 1. An toàn hạt nhân An toàn hạt nhân bao gồm các hành động nhằm ngăn chặn các sự cố bức xạ và hạt nhân hoặc để hạn chế hậu quả do các sự cố này gây ra. An toàn hạt nhân là vấn đề quan tâm của các nhà máy điện hạt nhân cũng như tất cả các cơ sở hạt ...

 • Ở nước ta, do tiềm năng năng lượng tuy đa dạng nhưng không dồi dào lắm trong khi đó để đáp ứng được nhịp độ phát triển kinh tế ở mức tương đối cao nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các yêu cầu về phát triển và đa dạng hoá nguồn năng lượng nhằm đảm bảo ...

 • Nhà máy điện là một Xí nghiệp đặc biệt có nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng khác nhau như năng lượng của nhiên liệu (than, dầu, khí đốt, nguyên tử v.v. . . ) năng lượng của dòng nước, gió, mặt trời v.v ... thành điện năng để cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Căn cứ vào các loại nhiên ...

 • Người ta đang tạo ra nhiều cải tiến kỹ thuật cho xã hội, bao gồm các loại năng lượng khác nhau. Năng lượng cơ bắp của con người và động vật cũng là một nguồn năng lượng quan trọng từ xa xưa. Vì sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của hoạt động con người trên trái đất, cần nhiều năng lượng ...

 • Ở trong bài này sẽ trình bày về các loại nhà máy điện đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Các nguyên lý làm việc cơ bản, đặc điểm kỹ thuật cũng như ưu và nhược điểm của các loại nhà máy này. 1. Nhà máy nhiệt điện Ở nhà máy nhiệt điện, các năng lượng hóa thạch như than đá, khí ...

 • 1. Hiện trạng năng lượng hạt nhân thế giới Công nghệ hạt nhân sử dụng năng lượng được giải phóng ra từ phản ứng phân tách nguyên tử của một số nguyên tố. Công nghệ này được nghiên cứu đầu tiên vào những năm 1940, và trong suốt đại chiến thế giới thứ hai nghiên cứu tập trung ban đầu vào chế ...

 • 1.  Khái quát lịch sử của những chiến lược chu trình nhiên liệu hạt nhân Vào cuối những năm 40 của thế kỷ trước, đã có chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh với urani/plutoni được thiết lập ở một số nước, bao gồm các bước sau: khai thác mỏ, nghiền cán, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu, chuyển đổi ...

 • 1. Khái quát về sự phát triển công nghệ lò Để phát triển năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, 10 nước - Achentina, Brazil, Canađa, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Thuỵ Sĩ, Anh và Hoa Kỳ - đã thoả thuận về một khuôn khổ hợp tác quốc tế nghiên cứu thế hệ ...

 • Hầu hết điện hạt nhân thế giới hiện đang được sản xuất sử dụng hai kiểu lò phản ứng được phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước và được cải thiện dần từ đó. Các mẫu thiết kế mới đang ngày càng trở nên tân tiến và một số thiết kế đang hoạt động hiện nay chủ yếu là các ...

 • 1. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế với tên viết tắt IAEA (International Atomic Energy Agency) là tổ chức quốc tế tối cao nhất trong lĩnh vực hạt nhân, có trụ sở đặt tại Vienna, Áo. Cơ quan này được thành lập ngày 29 tháng 7 năm 1957 như ...

 • 1. An toàn hạt nhân An toàn hạt nhân bao gồm các hành động nhằm ngăn chặn các sự cố bức xạ và hạt nhân hoặc để hạn chế hậu quả do các sự cố này gây ra. An toàn hạt nhân là vấn đề quan tâm của các nhà máy điện hạt nhân cũng như tất cả các cơ sở hạt ...