• Bài viết này giúp chúng ta hiểu kỹ về khái niệm MEP trong lĩnh vực xây dựng, cũng như giải thích mối quan hệ. Tìm hiểu MEP là gì ? Hệ thống cơ khí, điện, nước, trong tòa nhà xây dựng M&E là một cụm từ được viết tắt bởi thuật ngữ Mechanical and Electrical, dịch nghĩa ra là cơ khí và điện. ...

 • Trên thế giới, hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến. Nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức,… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nội ...

 • Hệ thống cung cấp điện là hệ thống gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Do yêu cầu của cuốn sách, tác giả chỉ trình bày hệ thống truyền tải và phân phối điện năng để cung cấp điện cho một khu vực nhất định lấy từ hệ thống điện quốc gia và sử dụng điện áp từ ...

 • Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp ...

 • Bảo vệ Nối Đất rất quan trọng để bảo vệ an toàn cho người, hệ thống thiết bị khỏi hiện tượng rò điện, phòng điện. Các thông số cần thu thập trước khi tính toán, thiết kệ nối đất bảo vệ:Khảo sát đo diện trở đất ở khu vực thiết kế (field soil resistivity)Xem yêu cầu thiết kế là nhiu Ohm thì đạtTheo ...

 • Giáo trình này được soạn trong bối cảnh học viên các khóa của Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, tại Trung Tâm Điện Tử Máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cần một giáo trình hệ thống để tham khảo và ôn tập dễ dàng phần Thiết kế chiếu sáng.Chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ ...

 • Trong bài viết này, sẽ giới thiệu các quy định về thiết kế chiếu sáng đối với các công trình dân dụng tại Việt Nam. Khi thiết kế chiếu sáng, người thiết kế cần phải tuân thủ những quy định này và các quy định, quy tắc hiện hành liên quan. Những quy định này không áp dụng cho các công trình dân ...

 • An toàn điện nhằm hạn chế các tai nạn điện đáng tiếc từ đó ngăn ngừa những tổn thương cho người sử dụng điện và các thiết bị máy móc. Trong khi các thiết bị điện làm việc, nếu không theo đúng những quy tắc an toàn thì có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng và thiết bị điện. Với quan ...

 • 1. Thuật ngữ dùng trong kỹ thuật chiếu sáng Kỹ thuật chiếu sáng là một mảng quan trọng trong thiết kế cung cấp điện, và để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần tìm hiểu về các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến nó. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực chiếu sáng: ...

 • Bài viết này giúp chúng ta hiểu kỹ về khái niệm MEP trong lĩnh vực xây dựng, cũng như giải thích mối quan hệ. Tìm hiểu MEP là gì ? Hệ thống cơ khí, điện, nước, trong tòa nhà xây dựng M&E là một cụm từ được viết tắt bởi thuật ngữ Mechanical and Electrical, dịch nghĩa ra là cơ khí và điện. ...

 • Trên thế giới, hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến. Nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức,… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nội ...

 • Hệ thống cung cấp điện là hệ thống gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Do yêu cầu của cuốn sách, tác giả chỉ trình bày hệ thống truyền tải và phân phối điện năng để cung cấp điện cho một khu vực nhất định lấy từ hệ thống điện quốc gia và sử dụng điện áp từ ...

 • Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề cương của giáo trình đã được Vụ Trung học chuyên nghiệp ...

 • Bảo vệ Nối Đất rất quan trọng để bảo vệ an toàn cho người, hệ thống thiết bị khỏi hiện tượng rò điện, phòng điện. Các thông số cần thu thập trước khi tính toán, thiết kệ nối đất bảo vệ:Khảo sát đo diện trở đất ở khu vực thiết kế (field soil resistivity)Xem yêu cầu thiết kế là nhiu Ohm thì đạtTheo ...

 • Giáo trình này được soạn trong bối cảnh học viên các khóa của Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, tại Trung Tâm Điện Tử Máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cần một giáo trình hệ thống để tham khảo và ôn tập dễ dàng phần Thiết kế chiếu sáng.Chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ ...

 • Trong bài viết này, sẽ giới thiệu các quy định về thiết kế chiếu sáng đối với các công trình dân dụng tại Việt Nam. Khi thiết kế chiếu sáng, người thiết kế cần phải tuân thủ những quy định này và các quy định, quy tắc hiện hành liên quan. Những quy định này không áp dụng cho các công trình dân ...

 • An toàn điện nhằm hạn chế các tai nạn điện đáng tiếc từ đó ngăn ngừa những tổn thương cho người sử dụng điện và các thiết bị máy móc. Trong khi các thiết bị điện làm việc, nếu không theo đúng những quy tắc an toàn thì có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng và thiết bị điện. Với quan ...

 • 1. Thuật ngữ dùng trong kỹ thuật chiếu sáng Kỹ thuật chiếu sáng là một mảng quan trọng trong thiết kế cung cấp điện, và để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần tìm hiểu về các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến nó. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực chiếu sáng: ...