Hệ thống thiết bị rơ le bảo vệ trong Hệ thống điện

Danh mục bài viết

Hệ thống cung cấp gồm nhiều thành phần và phân bố trên không gian rộng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, có nhiều sự cố xảy ra như quá điện áp do sét đánh, quá dòng điện do ngắn mạch, tần số dòng điện giảm thấp do hệ thống quá tải vv. Các sự cố trong hệ thống có thể dẫn đến sự đình trệ cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm ảnh hướng đến nền kinh tế. Các hiện tượng như tần số không ổn định và điện áp tăng giảm quá mức sẽ làm cho các động cơ không làm việc đúng công suất thiết kế, gây giảm hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. Để giải quyết nhanh chóng, người ta thường sử dụng các thiết bị bảo vệ như rơ-le và tự động hóa để loại bỏ các thành phần gây sự cố khỏi hệ thống cung cấp điện.

Các nhiệm vụ cơ bản của hệ thống bảo vệ rơ le:

・Phát hiện sự cố một cách kịp thời gần như ngay lập tức.

・Nhanh chóng tác động cắt các phần tử sự cố ra khỏi hệ thống để cô lập vùng sự cố, bảo vệ các thiết bị điện.

・Tác động đến các cơ cấu khác như tự động đóng lặp lại, tự động đóng dự phòng để duy trình trạng thái cung cấp điện bình thường cho phần hệ thống còn lại.

Qua những kiến thức ở trên thì ta có thể hiểu khái quát về hệ thống rơ le là một hệ thống điều khiển đơn giản trong quá trình vận hành không ngừng tiếp nhận và giám sát các thông tin về trạng thái của đối tượng được bảo vệ dưới dạng dòng điện, điện áp, tần số,… Chúng xử lý các thông tin thu thập được và gửi tín hiệu đến các cơ quan thừa hành là máy cắt, bộ đóng lặp lại khi cần thiết theo thiết lập từ trước để duy trì chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện.

Hệ thống thiết bị rơ le bảo vệ trong Hệ thống điện

Nội dung trong trang

Hệ thống cung cấp gồm nhiều thành phần và phân bố trên không gian rộng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, có nhiều sự cố xảy ra như quá điện áp do sét đánh, quá dòng điện do ngắn mạch, tần số dòng điện giảm thấp do hệ thống quá tải vv. Các sự cố trong hệ thống có thể dẫn đến sự đình trệ cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm ảnh hướng đến nền kinh tế. Các hiện tượng như tần số không ổn định và điện áp tăng giảm quá mức sẽ làm cho các động cơ không làm việc đúng công suất thiết kế, gây giảm hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. Để giải quyết nhanh chóng, người ta thường sử dụng các thiết bị bảo vệ như rơ-le và tự động hóa để loại bỏ các thành phần gây sự cố khỏi hệ thống cung cấp điện.

Các nhiệm vụ cơ bản của hệ thống bảo vệ rơ le:

・Phát hiện sự cố một cách kịp thời gần như ngay lập tức.

・Nhanh chóng tác động cắt các phần tử sự cố ra khỏi hệ thống để cô lập vùng sự cố, bảo vệ các thiết bị điện.

・Tác động đến các cơ cấu khác như tự động đóng lặp lại, tự động đóng dự phòng để duy trình trạng thái cung cấp điện bình thường cho phần hệ thống còn lại.

Qua những kiến thức ở trên thì ta có thể hiểu khái quát về hệ thống rơ le là một hệ thống điều khiển đơn giản trong quá trình vận hành không ngừng tiếp nhận và giám sát các thông tin về trạng thái của đối tượng được bảo vệ dưới dạng dòng điện, điện áp, tần số,… Chúng xử lý các thông tin thu thập được và gửi tín hiệu đến các cơ quan thừa hành là máy cắt, bộ đóng lặp lại khi cần thiết theo thiết lập từ trước để duy trì chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện.

Hệ thống thiết bị rơ le bảo vệ trong Hệ thống điện

Tóm tắt nội dung

Hệ thống cung cấp gồm nhiều thành phần và phân bố trên không gian rộng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, có nhiều sự cố xảy ra như quá điện áp do sét đánh, quá dòng điện do ngắn mạch, tần số dòng điện giảm thấp do hệ thống quá tải vv. Các sự cố trong hệ thống có thể dẫn đến sự đình trệ cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm ảnh hướng đến nền kinh tế. Các hiện tượng như tần số không ổn định và điện áp tăng giảm quá mức sẽ làm cho các động cơ không làm việc đúng công suất thiết kế, gây giảm hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. Để giải quyết nhanh chóng, người ta thường sử dụng các thiết bị bảo vệ như rơ-le và tự động hóa để loại bỏ các thành phần gây sự cố khỏi hệ thống cung cấp điện.

Các nhiệm vụ cơ bản của hệ thống bảo vệ rơ le:

・Phát hiện sự cố một cách kịp thời gần như ngay lập tức.

・Nhanh chóng tác động cắt các phần tử sự cố ra khỏi hệ thống để cô lập vùng sự cố, bảo vệ các thiết bị điện.

・Tác động đến các cơ cấu khác như tự động đóng lặp lại, tự động đóng dự phòng để duy trình trạng thái cung cấp điện bình thường cho phần hệ thống còn lại.

Qua những kiến thức ở trên thì ta có thể hiểu khái quát về hệ thống rơ le là một hệ thống điều khiển đơn giản trong quá trình vận hành không ngừng tiếp nhận và giám sát các thông tin về trạng thái của đối tượng được bảo vệ dưới dạng dòng điện, điện áp, tần số,… Chúng xử lý các thông tin thu thập được và gửi tín hiệu đến các cơ quan thừa hành là máy cắt, bộ đóng lặp lại khi cần thiết theo thiết lập từ trước để duy trì chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện.

Bài cùng chủ đề