Thiết kế chiếu sáng trong công trình dân dụng

Danh mục bài viết

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu các quy định về thiết kế chiếu sáng đối với các công trình dân dụng tại Việt Nam. Khi thiết kế chiếu sáng, người thiết kế cần phải tuân thủ những quy định này và các quy định, quy tắc hiện hành liên quan. Những quy định này không áp dụng cho các công trình dân dụng đặc biệt như công trình ngầm, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển, sân bay, công trình công nghiệp, phương tiện giao thông và kho tàng.

Trong quá trình thiết kế chiếu sáng cần tuân thủ theo các quy định như sau:

– Được phép sử dụng đèn huỳnh quang và đèn nung sáng (kể cả đèn halôgen nung sáng) để chiếu sáng trong nhà ở và công trình công cộng.

– Chiếu sáng nhân tạo trong nhà ở và công trình công cộng được chia thành 4 loại: chiếu sáng làm việc; chiếu sáng sự cố; chiếu sáng để phân tán người; chiếu sáng bảo vệ.

Để đảm bảo sự làm việc và hoạt động bình thường của người và các phương tiện vận chuyển, trong nhà và các công trình công cộng phải có chiếu sáng nhân tạo. Trong quá trình thiết kế, hai hệ thống chiếu sáng được phép sử dụng: chiếu sáng chung và chiếu sáng hỗn hợp. Chiếu sáng chung có thể được phân ra thành chiếu sáng chung đều và chiếu sáng chung khu vực. Chiếu sáng hỗn hợp bao gồm chiếu sáng chung và chiếu sáng tại chỗ, nhưng không được sử dụng chiếu sáng tại chỗ đơn lẻ để chiếu sáng làm việc.

Trong quá trình xác định trị số độ rọi trong nhà và công trình công cộng, phải tuân thủ thang độ rọi quy định. Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo, cần phải tính đến hệ số dự trữ.

bóng, sửa chữa đèn v.v.), cần có phương tiện nâng hạ hoặc thang. Trong các công trình công cộng, cần có các phòng phụ trợ dùng để sửa chữa, lau chùi, làm kho chứa vật liệu và các thiết bị chiếu sáng.

Chiếu sáng sự cố, chiếu sáng để phân tán người và chiếu sáng bảo vệ

Để phòng chống tai nạn và khắc phục các sự cố, các công trình cần có hệ thống chiếu sáng bảo vệ và phân tán người. Các nơi có nguy cơ gây nổ, cháy, hoặc nhiễm độc cho người, như phòng máy, kho lạnh, vv. cần có hệ thống chiếu sáng sự cố để giúp người lao động an toàn trong khi khắc phục sự cố. Những công trình quan trọng như trạm bơm cấp nước, hệ thống thông hơi, thông gió, vv. cũng cần có hệ thống chiếu sáng bảo vệ để ngăn ngừa sự cố gây ra tác động xấu đến chính trị, kinh tế. Những nơi liên quan đến tính mạng người, như phòng mổ, phòng cấp cứu hồi sức, phòng đẻ, phòng khám bệnh, vv. cũng cần có hệ thống chiếu sáng phù hợp. Độ rọi tối thiểu trên mặt làm việc do hệ thống chiếu sáng sự cố tạo ra không được nhỏ hơn 5% so với độ rọi chiếu sáng làm việc quy định nhưng không được nhỏ hơn 2 lux trong nhà và 1 lux ngoài nhà.

Tham khảo: TCXD 16:1986

Thiết kế chiếu sáng trong công trình dân dụng

Nội dung trong trang

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu các quy định về thiết kế chiếu sáng đối với các công trình dân dụng tại Việt Nam. Khi thiết kế chiếu sáng, người thiết kế cần phải tuân thủ những quy định này và các quy định, quy tắc hiện hành liên quan. Những quy định này không áp dụng cho các công trình dân dụng đặc biệt như công trình ngầm, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển, sân bay, công trình công nghiệp, phương tiện giao thông và kho tàng.

Trong quá trình thiết kế chiếu sáng cần tuân thủ theo các quy định như sau:

– Được phép sử dụng đèn huỳnh quang và đèn nung sáng (kể cả đèn halôgen nung sáng) để chiếu sáng trong nhà ở và công trình công cộng.

– Chiếu sáng nhân tạo trong nhà ở và công trình công cộng được chia thành 4 loại: chiếu sáng làm việc; chiếu sáng sự cố; chiếu sáng để phân tán người; chiếu sáng bảo vệ.

Để đảm bảo sự làm việc và hoạt động bình thường của người và các phương tiện vận chuyển, trong nhà và các công trình công cộng phải có chiếu sáng nhân tạo. Trong quá trình thiết kế, hai hệ thống chiếu sáng được phép sử dụng: chiếu sáng chung và chiếu sáng hỗn hợp. Chiếu sáng chung có thể được phân ra thành chiếu sáng chung đều và chiếu sáng chung khu vực. Chiếu sáng hỗn hợp bao gồm chiếu sáng chung và chiếu sáng tại chỗ, nhưng không được sử dụng chiếu sáng tại chỗ đơn lẻ để chiếu sáng làm việc.

Trong quá trình xác định trị số độ rọi trong nhà và công trình công cộng, phải tuân thủ thang độ rọi quy định. Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo, cần phải tính đến hệ số dự trữ.

bóng, sửa chữa đèn v.v.), cần có phương tiện nâng hạ hoặc thang. Trong các công trình công cộng, cần có các phòng phụ trợ dùng để sửa chữa, lau chùi, làm kho chứa vật liệu và các thiết bị chiếu sáng.

Chiếu sáng sự cố, chiếu sáng để phân tán người và chiếu sáng bảo vệ

Để phòng chống tai nạn và khắc phục các sự cố, các công trình cần có hệ thống chiếu sáng bảo vệ và phân tán người. Các nơi có nguy cơ gây nổ, cháy, hoặc nhiễm độc cho người, như phòng máy, kho lạnh, vv. cần có hệ thống chiếu sáng sự cố để giúp người lao động an toàn trong khi khắc phục sự cố. Những công trình quan trọng như trạm bơm cấp nước, hệ thống thông hơi, thông gió, vv. cũng cần có hệ thống chiếu sáng bảo vệ để ngăn ngừa sự cố gây ra tác động xấu đến chính trị, kinh tế. Những nơi liên quan đến tính mạng người, như phòng mổ, phòng cấp cứu hồi sức, phòng đẻ, phòng khám bệnh, vv. cũng cần có hệ thống chiếu sáng phù hợp. Độ rọi tối thiểu trên mặt làm việc do hệ thống chiếu sáng sự cố tạo ra không được nhỏ hơn 5% so với độ rọi chiếu sáng làm việc quy định nhưng không được nhỏ hơn 2 lux trong nhà và 1 lux ngoài nhà.

Tham khảo: TCXD 16:1986

Thiết kế chiếu sáng trong công trình dân dụng

Tóm tắt nội dung

Trong bài viết này, sẽ giới thiệu các quy định về thiết kế chiếu sáng đối với các công trình dân dụng tại Việt Nam. Khi thiết kế chiếu sáng, người thiết kế cần phải tuân thủ những quy định này và các quy định, quy tắc hiện hành liên quan. Những quy định này không áp dụng cho các công trình dân dụng đặc biệt như công trình ngầm, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển, sân bay, công trình công nghiệp, phương tiện giao thông và kho tàng.

Trong quá trình thiết kế chiếu sáng cần tuân thủ theo các quy định như sau:

– Được phép sử dụng đèn huỳnh quang và đèn nung sáng (kể cả đèn halôgen nung sáng) để chiếu sáng trong nhà ở và công trình công cộng.

– Chiếu sáng nhân tạo trong nhà ở và công trình công cộng được chia thành 4 loại: chiếu sáng làm việc; chiếu sáng sự cố; chiếu sáng để phân tán người; chiếu sáng bảo vệ.

Để đảm bảo sự làm việc và hoạt động bình thường của người và các phương tiện vận chuyển, trong nhà và các công trình công cộng phải có chiếu sáng nhân tạo. Trong quá trình thiết kế, hai hệ thống chiếu sáng được phép sử dụng: chiếu sáng chung và chiếu sáng hỗn hợp. Chiếu sáng chung có thể được phân ra thành chiếu sáng chung đều và chiếu sáng chung khu vực. Chiếu sáng hỗn hợp bao gồm chiếu sáng chung và chiếu sáng tại chỗ, nhưng không được sử dụng chiếu sáng tại chỗ đơn lẻ để chiếu sáng làm việc.

Trong quá trình xác định trị số độ rọi trong nhà và công trình công cộng, phải tuân thủ thang độ rọi quy định. Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo, cần phải tính đến hệ số dự trữ.

bóng, sửa chữa đèn v.v.), cần có phương tiện nâng hạ hoặc thang. Trong các công trình công cộng, cần có các phòng phụ trợ dùng để sửa chữa, lau chùi, làm kho chứa vật liệu và các thiết bị chiếu sáng.

Chiếu sáng sự cố, chiếu sáng để phân tán người và chiếu sáng bảo vệ

Để phòng chống tai nạn và khắc phục các sự cố, các công trình cần có hệ thống chiếu sáng bảo vệ và phân tán người. Các nơi có nguy cơ gây nổ, cháy, hoặc nhiễm độc cho người, như phòng máy, kho lạnh, vv. cần có hệ thống chiếu sáng sự cố để giúp người lao động an toàn trong khi khắc phục sự cố. Những công trình quan trọng như trạm bơm cấp nước, hệ thống thông hơi, thông gió, vv. cũng cần có hệ thống chiếu sáng bảo vệ để ngăn ngừa sự cố gây ra tác động xấu đến chính trị, kinh tế. Những nơi liên quan đến tính mạng người, như phòng mổ, phòng cấp cứu hồi sức, phòng đẻ, phòng khám bệnh, vv. cũng cần có hệ thống chiếu sáng phù hợp. Độ rọi tối thiểu trên mặt làm việc do hệ thống chiếu sáng sự cố tạo ra không được nhỏ hơn 5% so với độ rọi chiếu sáng làm việc quy định nhưng không được nhỏ hơn 2 lux trong nhà và 1 lux ngoài nhà.

Tham khảo: TCXD 16:1986

Bài cùng chủ đề