Nguồn năng lượng tự nhiên trong sản xuất điện

Danh mục bài viết

Người ta đang tạo ra nhiều cải tiến kỹ thuật cho xã hội, bao gồm các loại năng lượng khác nhau. Năng lượng cơ bắp của con người và động vật cũng là một nguồn năng lượng quan trọng từ xa xưa. Vì sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của hoạt động con người trên trái đất, cần nhiều năng lượng hơn từ các nguồn tự nhiên.

Thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn rất giàu về nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng điện cũng không ngoại lệ, nó rất dồi dào và phong phú. Những nguồn năng lượng từ thiên nhiên như than đá, dầu khí, nguồn nước của các dòng sông và biển, nguồn phát nhiệt lượng từ mặt trời và ở trong lòng đất, các luồng khí chuyển động, gió v.v. đều là những nguồn năng lượng rất tốt và quí giá đối với con người.

Năng lượng điện (điện năng) hiện nay đã trở thành một dạng năng lượng rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Sản lượng hằng năm của năng lượng điện trên thế giới ngày càng tăng và đạt hàng nghìn tỷ kWh. Điều này có thể giải thích bởi sự tiện lợi và nhiều lợi ích của năng lượng điện, chẳng hạn như dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (cơ, hoá, nhiệt v.v…) , dễ chuyển tải đi xa và có hiệu suất cao.

Một số đặc điểm quan trọng của năng lượng điện:

・Khác với hầu hết các loại sản phẩm, điện năng sản xuất ra thường không thể tích trữ được (trừ một số trường hợp đặc biệt với công suất rất nhỏ, người ta sử dụng pin và ắc quy làm bộ phận tích trữ). Tại mọi thời điểm, ta phải đảm bảo sự cân bằng giữa điện năng được sản xuất ra và điện năng tiêu thụ, bao gồm cả những tổn thất do truyền tải.

・Các quá trình liên quan đến điện diễn ra rất nhanh, ví dụ như sóng điện truyền trong dây điện với tốc độ lên đến 300,000 km/giây, quá trình sét và quá độ, các quá trình ngắn mạch cũng xảy ra rất nhanh (trong vòng nhỏ hơn 1/10 giây). Các quá trình này cần được quản lý và kiểm soát một cách kĩ lưỡng để đảm bảo sự an toàn cho người dùng điện và tránh các sự cố.

・Công nghiệp điện lực có liên quan chặt chẽ đến hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, bao gồm khai thác mỏ, cơ khí, dân dụng, và công nghiệp nhẹ. Nó là một trong những động lực góp phần tăng năng suất lao động và tạo nên sự phát triển nhiều ngành kinh tế. Qua việc quản lý đặc điểm này, các quyết định hợp lý về mức độ điện khí hoá của các ngành kinh tế các vùng lãnh thổ khác nhau có thể được xây dựng. Điểm quan trọng là mức độ xây dựng nguồn điện, mạng lưới truyền tải phân phối, để đáp ứng sự phát triển cân đối và tránh được những thiệt hại kinh tế quốc dân do hạn chế nhu cầu của người dùng điện.

Nguồn năng lượng tự nhiên trong sản xuất điện

Nội dung trong trang

Người ta đang tạo ra nhiều cải tiến kỹ thuật cho xã hội, bao gồm các loại năng lượng khác nhau. Năng lượng cơ bắp của con người và động vật cũng là một nguồn năng lượng quan trọng từ xa xưa. Vì sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của hoạt động con người trên trái đất, cần nhiều năng lượng hơn từ các nguồn tự nhiên.

Thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn rất giàu về nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng điện cũng không ngoại lệ, nó rất dồi dào và phong phú. Những nguồn năng lượng từ thiên nhiên như than đá, dầu khí, nguồn nước của các dòng sông và biển, nguồn phát nhiệt lượng từ mặt trời và ở trong lòng đất, các luồng khí chuyển động, gió v.v. đều là những nguồn năng lượng rất tốt và quí giá đối với con người.

Năng lượng điện (điện năng) hiện nay đã trở thành một dạng năng lượng rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Sản lượng hằng năm của năng lượng điện trên thế giới ngày càng tăng và đạt hàng nghìn tỷ kWh. Điều này có thể giải thích bởi sự tiện lợi và nhiều lợi ích của năng lượng điện, chẳng hạn như dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (cơ, hoá, nhiệt v.v…) , dễ chuyển tải đi xa và có hiệu suất cao.

Một số đặc điểm quan trọng của năng lượng điện:

・Khác với hầu hết các loại sản phẩm, điện năng sản xuất ra thường không thể tích trữ được (trừ một số trường hợp đặc biệt với công suất rất nhỏ, người ta sử dụng pin và ắc quy làm bộ phận tích trữ). Tại mọi thời điểm, ta phải đảm bảo sự cân bằng giữa điện năng được sản xuất ra và điện năng tiêu thụ, bao gồm cả những tổn thất do truyền tải.

・Các quá trình liên quan đến điện diễn ra rất nhanh, ví dụ như sóng điện truyền trong dây điện với tốc độ lên đến 300,000 km/giây, quá trình sét và quá độ, các quá trình ngắn mạch cũng xảy ra rất nhanh (trong vòng nhỏ hơn 1/10 giây). Các quá trình này cần được quản lý và kiểm soát một cách kĩ lưỡng để đảm bảo sự an toàn cho người dùng điện và tránh các sự cố.

・Công nghiệp điện lực có liên quan chặt chẽ đến hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, bao gồm khai thác mỏ, cơ khí, dân dụng, và công nghiệp nhẹ. Nó là một trong những động lực góp phần tăng năng suất lao động và tạo nên sự phát triển nhiều ngành kinh tế. Qua việc quản lý đặc điểm này, các quyết định hợp lý về mức độ điện khí hoá của các ngành kinh tế các vùng lãnh thổ khác nhau có thể được xây dựng. Điểm quan trọng là mức độ xây dựng nguồn điện, mạng lưới truyền tải phân phối, để đáp ứng sự phát triển cân đối và tránh được những thiệt hại kinh tế quốc dân do hạn chế nhu cầu của người dùng điện.

Nguồn năng lượng tự nhiên trong sản xuất điện

Tóm tắt nội dung

Người ta đang tạo ra nhiều cải tiến kỹ thuật cho xã hội, bao gồm các loại năng lượng khác nhau. Năng lượng cơ bắp của con người và động vật cũng là một nguồn năng lượng quan trọng từ xa xưa. Vì sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của hoạt động con người trên trái đất, cần nhiều năng lượng hơn từ các nguồn tự nhiên.

Thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn rất giàu về nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng điện cũng không ngoại lệ, nó rất dồi dào và phong phú. Những nguồn năng lượng từ thiên nhiên như than đá, dầu khí, nguồn nước của các dòng sông và biển, nguồn phát nhiệt lượng từ mặt trời và ở trong lòng đất, các luồng khí chuyển động, gió v.v. đều là những nguồn năng lượng rất tốt và quí giá đối với con người.

Năng lượng điện (điện năng) hiện nay đã trở thành một dạng năng lượng rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Sản lượng hằng năm của năng lượng điện trên thế giới ngày càng tăng và đạt hàng nghìn tỷ kWh. Điều này có thể giải thích bởi sự tiện lợi và nhiều lợi ích của năng lượng điện, chẳng hạn như dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (cơ, hoá, nhiệt v.v…) , dễ chuyển tải đi xa và có hiệu suất cao.

Một số đặc điểm quan trọng của năng lượng điện:

・Khác với hầu hết các loại sản phẩm, điện năng sản xuất ra thường không thể tích trữ được (trừ một số trường hợp đặc biệt với công suất rất nhỏ, người ta sử dụng pin và ắc quy làm bộ phận tích trữ). Tại mọi thời điểm, ta phải đảm bảo sự cân bằng giữa điện năng được sản xuất ra và điện năng tiêu thụ, bao gồm cả những tổn thất do truyền tải.

・Các quá trình liên quan đến điện diễn ra rất nhanh, ví dụ như sóng điện truyền trong dây điện với tốc độ lên đến 300,000 km/giây, quá trình sét và quá độ, các quá trình ngắn mạch cũng xảy ra rất nhanh (trong vòng nhỏ hơn 1/10 giây). Các quá trình này cần được quản lý và kiểm soát một cách kĩ lưỡng để đảm bảo sự an toàn cho người dùng điện và tránh các sự cố.

・Công nghiệp điện lực có liên quan chặt chẽ đến hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, bao gồm khai thác mỏ, cơ khí, dân dụng, và công nghiệp nhẹ. Nó là một trong những động lực góp phần tăng năng suất lao động và tạo nên sự phát triển nhiều ngành kinh tế. Qua việc quản lý đặc điểm này, các quyết định hợp lý về mức độ điện khí hoá của các ngành kinh tế các vùng lãnh thổ khác nhau có thể được xây dựng. Điểm quan trọng là mức độ xây dựng nguồn điện, mạng lưới truyền tải phân phối, để đáp ứng sự phát triển cân đối và tránh được những thiệt hại kinh tế quốc dân do hạn chế nhu cầu của người dùng điện.

Bài cùng chủ đề