Chứng chỉ điện Nhật Bản – Các lỗi thực hành cần tránh

Danh mục bài viết

Lời nói đầu

Kỳ thi thực hành của 第一種・第二種電気工事士 được đánh giá không khó cho cả người Nhật cũng như người nước ngoài. Tuy nhiên, nếu không có sự luyện tập kỹ hoặc chủ quan, tâm lý không vững khi thì thì rất dễ xảy ra sai xót dẫn tới bị trượt.

Vì vậy, trong quá trình luyện tập và trong lúc thi lấy chứng chỉ điện Nhật Bản, anh em cần chú ý những điểm sau để có được kết quả kỳ thi tốt nhất. Dưới đây là danh sách các lỗi được trung tâm tổ chức kỳ thi quốc gia liệt kê ra, mình sẽ dịch lại cho anh em được hiểu rõ hơn.

Danh sách tiêu chuẩn chấm điểm thực hành chứng chỉ điện Nhật Bản

Tất cả những lỗi trên mình tổng hợp và dịch ra từ trang chủ của trung tâm tổ chức thi tuyển 電気技術者試験センター. Nếu tiếng Nhật tốt anh em có thể tham khảo thêm tại đây. Hi vọng anh em sẽ hoàn thành tốt bài thi chứng chỉ điện Nhật Bản của mình với những kiến thức này.

Chứng chỉ điện Nhật Bản – Các lỗi thực hành cần tránh

Nội dung trong trang

Lời nói đầu

Kỳ thi thực hành của 第一種・第二種電気工事士 được đánh giá không khó cho cả người Nhật cũng như người nước ngoài. Tuy nhiên, nếu không có sự luyện tập kỹ hoặc chủ quan, tâm lý không vững khi thì thì rất dễ xảy ra sai xót dẫn tới bị trượt.

Vì vậy, trong quá trình luyện tập và trong lúc thi lấy chứng chỉ điện Nhật Bản, anh em cần chú ý những điểm sau để có được kết quả kỳ thi tốt nhất. Dưới đây là danh sách các lỗi được trung tâm tổ chức kỳ thi quốc gia liệt kê ra, mình sẽ dịch lại cho anh em được hiểu rõ hơn.

Danh sách tiêu chuẩn chấm điểm thực hành chứng chỉ điện Nhật Bản

Tất cả những lỗi trên mình tổng hợp và dịch ra từ trang chủ của trung tâm tổ chức thi tuyển 電気技術者試験センター. Nếu tiếng Nhật tốt anh em có thể tham khảo thêm tại đây. Hi vọng anh em sẽ hoàn thành tốt bài thi chứng chỉ điện Nhật Bản của mình với những kiến thức này.

Chứng chỉ điện Nhật Bản – Các lỗi thực hành cần tránh

Tóm tắt nội dung

Lời nói đầu

Kỳ thi thực hành của 第一種・第二種電気工事士 được đánh giá không khó cho cả người Nhật cũng như người nước ngoài. Tuy nhiên, nếu không có sự luyện tập kỹ hoặc chủ quan, tâm lý không vững khi thì thì rất dễ xảy ra sai xót dẫn tới bị trượt.

Vì vậy, trong quá trình luyện tập và trong lúc thi lấy chứng chỉ điện Nhật Bản, anh em cần chú ý những điểm sau để có được kết quả kỳ thi tốt nhất. Dưới đây là danh sách các lỗi được trung tâm tổ chức kỳ thi quốc gia liệt kê ra, mình sẽ dịch lại cho anh em được hiểu rõ hơn.

Danh sách tiêu chuẩn chấm điểm thực hành chứng chỉ điện Nhật Bản

Tất cả những lỗi trên mình tổng hợp và dịch ra từ trang chủ của trung tâm tổ chức thi tuyển 電気技術者試験センター. Nếu tiếng Nhật tốt anh em có thể tham khảo thêm tại đây. Hi vọng anh em sẽ hoàn thành tốt bài thi chứng chỉ điện Nhật Bản của mình với những kiến thức này.

Bài cùng chủ đề