Đề thi chứng chỉ Quản lý thi công Điện 1 (一級電気工事施工管理)

Danh mục bài viết

Là chứng chỉ tiếp nối của quản lý thi công cấp2 (二級電気工事施工管理). Điều kiện để tham gia kỳ thi này là bạn phải đạt được chứng chỉ thợ điện bậc 1 (第一種電気工事士). Do đó để lấy được chứng chỉ này bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian, tối thiểu là có kinh nghiệm 3 năm để được cấp chứng chỉ 第一種電気工事士 sau đó mới tham gia được vào kỳ thi này. Vì vậy mà nếu anh em nào đạt được chứng chỉ này sẽ được đánh giá rất cao trong công ty.

Để có thể thi tốt kỳ thi thì ngoài việc học trong sách vở thì ôn luyện để thi, các dạng bài thi của các năm trước là điều vô cùng quan trọng vì đề thi các năm thường có xu hướng ra tương tự nhau. Sau đây mình xin chia sẻ cho anh em tổng hợp đề thi của các năm từ 2009 đến 2020.

Anh em tải về theo địa chỉ sau: Đề thi chứng chỉ Quản lý thi công Điện cấp 1

Mã trích xuất: ty6p

Đề thi chứng chỉ Quản lý thi công Điện 1 (一級電気工事施工管理)

Nội dung trong trang

Là chứng chỉ tiếp nối của quản lý thi công cấp2 (二級電気工事施工管理). Điều kiện để tham gia kỳ thi này là bạn phải đạt được chứng chỉ thợ điện bậc 1 (第一種電気工事士). Do đó để lấy được chứng chỉ này bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian, tối thiểu là có kinh nghiệm 3 năm để được cấp chứng chỉ 第一種電気工事士 sau đó mới tham gia được vào kỳ thi này. Vì vậy mà nếu anh em nào đạt được chứng chỉ này sẽ được đánh giá rất cao trong công ty.

Để có thể thi tốt kỳ thi thì ngoài việc học trong sách vở thì ôn luyện để thi, các dạng bài thi của các năm trước là điều vô cùng quan trọng vì đề thi các năm thường có xu hướng ra tương tự nhau. Sau đây mình xin chia sẻ cho anh em tổng hợp đề thi của các năm từ 2009 đến 2020.

Anh em tải về theo địa chỉ sau: Đề thi chứng chỉ Quản lý thi công Điện cấp 1

Mã trích xuất: ty6p

Đề thi chứng chỉ Quản lý thi công Điện 1 (一級電気工事施工管理)

Tóm tắt nội dung

Là chứng chỉ tiếp nối của quản lý thi công cấp2 (二級電気工事施工管理). Điều kiện để tham gia kỳ thi này là bạn phải đạt được chứng chỉ thợ điện bậc 1 (第一種電気工事士). Do đó để lấy được chứng chỉ này bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian, tối thiểu là có kinh nghiệm 3 năm để được cấp chứng chỉ 第一種電気工事士 sau đó mới tham gia được vào kỳ thi này. Vì vậy mà nếu anh em nào đạt được chứng chỉ này sẽ được đánh giá rất cao trong công ty.

Để có thể thi tốt kỳ thi thì ngoài việc học trong sách vở thì ôn luyện để thi, các dạng bài thi của các năm trước là điều vô cùng quan trọng vì đề thi các năm thường có xu hướng ra tương tự nhau. Sau đây mình xin chia sẻ cho anh em tổng hợp đề thi của các năm từ 2009 đến 2020.

Anh em tải về theo địa chỉ sau: Đề thi chứng chỉ Quản lý thi công Điện cấp 1

Mã trích xuất: ty6p

Bài cùng chủ đề