1700 từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ thuật Điện trên Quizlet

Danh mục bài viết

314065905 5507169556057086 3781692140706456604 n

Hơn 1700 thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành Điện tiếng Nhật trước đây mình tổng hợp vào Quizlet (Phần mềm học từ vựng bằng Thẻ Flashcard) để rảnh rảnh lôi ra học. Nay chia sẻ cho anh em nào cần có thể tải về để học.

Các từ vựng này rất hay được sử dụng trong công việc hàng ngày. Ngoài ra nó cũng giúp mình đọc tài liệu tốt hơn, phục vụ cho các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc gia ở Nhật Bản.

Cách để lấy học phần từ vựng từ Quizlet

Trên điện thoại cài App Quizlet. Sau đó vào app, tạo tài khoản và tìm kiếm học phần có tên [ 電気用語・Dân điện Nhật Bản ].

Xem trên PC bằng đường link này: Từ vựng chuyên ngành Điện tiếng Nhật

Chúc các bạn học tập tốt !

1700 từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ thuật Điện trên Quizlet

Nội dung trong trang

314065905 5507169556057086 3781692140706456604 n

Hơn 1700 thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành Điện tiếng Nhật trước đây mình tổng hợp vào Quizlet (Phần mềm học từ vựng bằng Thẻ Flashcard) để rảnh rảnh lôi ra học. Nay chia sẻ cho anh em nào cần có thể tải về để học.

Các từ vựng này rất hay được sử dụng trong công việc hàng ngày. Ngoài ra nó cũng giúp mình đọc tài liệu tốt hơn, phục vụ cho các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc gia ở Nhật Bản.

Cách để lấy học phần từ vựng từ Quizlet

Trên điện thoại cài App Quizlet. Sau đó vào app, tạo tài khoản và tìm kiếm học phần có tên [ 電気用語・Dân điện Nhật Bản ].

Xem trên PC bằng đường link này: Từ vựng chuyên ngành Điện tiếng Nhật

Chúc các bạn học tập tốt !

1700 từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ thuật Điện trên Quizlet

Tóm tắt nội dung

314065905 5507169556057086 3781692140706456604 n

Hơn 1700 thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành Điện tiếng Nhật trước đây mình tổng hợp vào Quizlet (Phần mềm học từ vựng bằng Thẻ Flashcard) để rảnh rảnh lôi ra học. Nay chia sẻ cho anh em nào cần có thể tải về để học.

Các từ vựng này rất hay được sử dụng trong công việc hàng ngày. Ngoài ra nó cũng giúp mình đọc tài liệu tốt hơn, phục vụ cho các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc gia ở Nhật Bản.

Cách để lấy học phần từ vựng từ Quizlet

Trên điện thoại cài App Quizlet. Sau đó vào app, tạo tài khoản và tìm kiếm học phần có tên [ 電気用語・Dân điện Nhật Bản ].

Xem trên PC bằng đường link này: Từ vựng chuyên ngành Điện tiếng Nhật

Chúc các bạn học tập tốt !

Bài cùng chủ đề