Kẹp dây hạn chế đấu nối sai khi thi thực hành Chứng chỉ Điện ở Nhật

Danh mục bài viết

Theo kinh nghiệm từng trải thì thời gian bài thi thực hành Chứng chỉ thợ Điện 第一種・第二種電気工事士 không quá nhiều. Do đó, trong quá trình đấu nối nếu xảy ra sai sót, phải đấu nối lại thì sẽ rất mất thời gian có thể dẫn tới không kịp giờ và không hoàn thành bài thi. Ngoài ra việc sửa sai sẽ làm cho tâm lý mất ổn định và làm ảnh hưởng đến bài thi. Vì thế để hạn chế sai sót mang tính chủ quan trong lúc lắp đặt, mình khuyên anh em nên sắm thêm bộ kẹp cố định dây như dưới đây để quá trình thao tác được chuyên nghiệp hơn.

 


Anh em có thể tìm kiếm bằng từ khòa 合格クリップ 誤接続防止 hoặc mua ở trên amazon với giá khá rẻ theo link dưới đây

Anh em xem thêm video để hiểu hơn tác dụng của nó nhé.

Kẹp dây hạn chế đấu nối sai khi thi thực hành Chứng chỉ Điện ở Nhật

Nội dung trong trang

Theo kinh nghiệm từng trải thì thời gian bài thi thực hành Chứng chỉ thợ Điện 第一種・第二種電気工事士 không quá nhiều. Do đó, trong quá trình đấu nối nếu xảy ra sai sót, phải đấu nối lại thì sẽ rất mất thời gian có thể dẫn tới không kịp giờ và không hoàn thành bài thi. Ngoài ra việc sửa sai sẽ làm cho tâm lý mất ổn định và làm ảnh hưởng đến bài thi. Vì thế để hạn chế sai sót mang tính chủ quan trong lúc lắp đặt, mình khuyên anh em nên sắm thêm bộ kẹp cố định dây như dưới đây để quá trình thao tác được chuyên nghiệp hơn.

 


Anh em có thể tìm kiếm bằng từ khòa 合格クリップ 誤接続防止 hoặc mua ở trên amazon với giá khá rẻ theo link dưới đây

Anh em xem thêm video để hiểu hơn tác dụng của nó nhé.

Kẹp dây hạn chế đấu nối sai khi thi thực hành Chứng chỉ Điện ở Nhật

Tóm tắt nội dung

Theo kinh nghiệm từng trải thì thời gian bài thi thực hành Chứng chỉ thợ Điện 第一種・第二種電気工事士 không quá nhiều. Do đó, trong quá trình đấu nối nếu xảy ra sai sót, phải đấu nối lại thì sẽ rất mất thời gian có thể dẫn tới không kịp giờ và không hoàn thành bài thi. Ngoài ra việc sửa sai sẽ làm cho tâm lý mất ổn định và làm ảnh hưởng đến bài thi. Vì thế để hạn chế sai sót mang tính chủ quan trong lúc lắp đặt, mình khuyên anh em nên sắm thêm bộ kẹp cố định dây như dưới đây để quá trình thao tác được chuyên nghiệp hơn.

 


Anh em có thể tìm kiếm bằng từ khòa 合格クリップ 誤接続防止 hoặc mua ở trên amazon với giá khá rẻ theo link dưới đây

Anh em xem thêm video để hiểu hơn tác dụng của nó nhé.

Bài cùng chủ đề