Giáo trình Thiết bị điện gia dụng

Danh mục bài viết

Đây là giáo trình trình bày rất nhiều kiến thức cơ bản về Thiết bị điện gia dụng gần gũi trong đời sống. Bằng ngôn ngữ dễ hiểu giúp người đọc dễ dàng tiếp cận. Hãy cùng khám phá giáo trình hữu ích này để nắm vững kỹ năng sử dụng thiết bị điện dân dụng trong gia đình. Học cách sửa chữa và bảo trì để giảm thiểu chi phí sửa chữa.

1. Giới thiệu tài liệu

Tính chất của giáo trình: Là mô đun chuyên môn nghề.

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ. Đi cùng với nó là các thiết bị điện gia dụng phục vụ cho đời sống xã hội ngày càng nhiều và hiện đại.

Các Thiết bị điện gia dụng ngày càng phức tạp hơn và có nhiều thiết bị điện rất quan trọng đòi hỏi người lắp đặt cũng như vận hành các thiết bị điện phải có trình độ tay nghề cao, nắm vững các kiến thức và kỹ năng lắp đặt, vận hành mới có hiệu quả

Nội dung giáo trình này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về Thiết điện gia dụng. Đây sẽ là hành trang hữu ích cho các bạn muốn theo làm nghề điện sau này.

Mục tiêu của giáo trình:

Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện gia dụng. – Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng. – Tháo lắp được các thiết bị điện gia dụng. – Xác định được nguyên nhân và sửa chữa được hư hỏng theo yêu cầu. – Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn, tiết kiệm.

thiết bị điện gia dụng

2. Tóm tắt nội dung

 • Thiết bị cấp nhiệt
 • Máy biến áp gia dụng
 • Động cơ điện gia dụng
 • Thiết bị điện lạnh
 • Thiết bị điều hòa nhiệt độ
 • Các loại đèn gia dụng và trang trí
 • Tài liệu tham khảo

Xem thêm tài liệu: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Giáo trình Thiết bị điện gia dụng

Nội dung trong trang

Đây là giáo trình trình bày rất nhiều kiến thức cơ bản về Thiết bị điện gia dụng gần gũi trong đời sống. Bằng ngôn ngữ dễ hiểu giúp người đọc dễ dàng tiếp cận. Hãy cùng khám phá giáo trình hữu ích này để nắm vững kỹ năng sử dụng thiết bị điện dân dụng trong gia đình. Học cách sửa chữa và bảo trì để giảm thiểu chi phí sửa chữa.

1. Giới thiệu tài liệu

Tính chất của giáo trình: Là mô đun chuyên môn nghề.

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ. Đi cùng với nó là các thiết bị điện gia dụng phục vụ cho đời sống xã hội ngày càng nhiều và hiện đại.

Các Thiết bị điện gia dụng ngày càng phức tạp hơn và có nhiều thiết bị điện rất quan trọng đòi hỏi người lắp đặt cũng như vận hành các thiết bị điện phải có trình độ tay nghề cao, nắm vững các kiến thức và kỹ năng lắp đặt, vận hành mới có hiệu quả

Nội dung giáo trình này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về Thiết điện gia dụng. Đây sẽ là hành trang hữu ích cho các bạn muốn theo làm nghề điện sau này.

Mục tiêu của giáo trình:

Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện gia dụng. – Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng. – Tháo lắp được các thiết bị điện gia dụng. – Xác định được nguyên nhân và sửa chữa được hư hỏng theo yêu cầu. – Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn, tiết kiệm.

thiết bị điện gia dụng

2. Tóm tắt nội dung

 • Thiết bị cấp nhiệt
 • Máy biến áp gia dụng
 • Động cơ điện gia dụng
 • Thiết bị điện lạnh
 • Thiết bị điều hòa nhiệt độ
 • Các loại đèn gia dụng và trang trí
 • Tài liệu tham khảo

Xem thêm tài liệu: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Giáo trình Thiết bị điện gia dụng

Tóm tắt nội dung

Đây là giáo trình trình bày rất nhiều kiến thức cơ bản về Thiết bị điện gia dụng gần gũi trong đời sống. Bằng ngôn ngữ dễ hiểu giúp người đọc dễ dàng tiếp cận. Hãy cùng khám phá giáo trình hữu ích này để nắm vững kỹ năng sử dụng thiết bị điện dân dụng trong gia đình. Học cách sửa chữa và bảo trì để giảm thiểu chi phí sửa chữa.

1. Giới thiệu tài liệu

Tính chất của giáo trình: Là mô đun chuyên môn nghề.

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ. Đi cùng với nó là các thiết bị điện gia dụng phục vụ cho đời sống xã hội ngày càng nhiều và hiện đại.

Các Thiết bị điện gia dụng ngày càng phức tạp hơn và có nhiều thiết bị điện rất quan trọng đòi hỏi người lắp đặt cũng như vận hành các thiết bị điện phải có trình độ tay nghề cao, nắm vững các kiến thức và kỹ năng lắp đặt, vận hành mới có hiệu quả

Nội dung giáo trình này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về Thiết điện gia dụng. Đây sẽ là hành trang hữu ích cho các bạn muốn theo làm nghề điện sau này.

Mục tiêu của giáo trình:

Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện gia dụng. – Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng. – Tháo lắp được các thiết bị điện gia dụng. – Xác định được nguyên nhân và sửa chữa được hư hỏng theo yêu cầu. – Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn, tiết kiệm.

thiết bị điện gia dụng

2. Tóm tắt nội dung

 • Thiết bị cấp nhiệt
 • Máy biến áp gia dụng
 • Động cơ điện gia dụng
 • Thiết bị điện lạnh
 • Thiết bị điều hòa nhiệt độ
 • Các loại đèn gia dụng và trang trí
 • Tài liệu tham khảo

Xem thêm tài liệu: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

Bài cùng chủ đề