421 Mạch Điện Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện

Danh mục bài viết

Đồng hồ đo điện thông dụng như Ampe kế, Vôn kế, Oát kế, Tần số kế… chỉ thị bằng kim hay hiện số, chúng không chỉ là các công cụ giúp biết được các thông số như: Dòng điện, điện áp, tần số, công suất… của nguồn điện cũng như những thông tin khác liên quan đến kỹ thuật trong quá trình xử lý, vận hành lưới điện, mà còn với những mạch điện hợp lý, chúng có thể giúp ta phát hiện, khắc phục được nhiều nội dung kỹ thuật có liên quan đến thiết bị điện, lưới điện một cách đơn giản.

421 mach dien

Cuốn “421 mạch điện Ứng dụng của đồng hồ đo điện”, gồm 4 phần:

 • Phần I- Đồng hồ đo điện xoay chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ xoay chiều như Ampe kế, Vôn kế; Wat kế; Tần số kế; Đồng hồ đo cos phi; Điện năng kế; Công tơ đo công suất hữu công và vô công: Cuộn cảm dùng để đo dòng điện lớn; Cuộn cảm điện áp để đo điện áp cao; Cách đấu nối tổng hợp các đồng hồ trên bảng, tủ điện; Những lầm lẫn khi đầu nối các đồng hồ trên; Các mạch kiểm tra | hiệu chỉnh chất lượng và khả năng làm việc của chúng.
 • Phần II – Đồng hồ đo điện một chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ 1 chiều như: Ampe kế; Vôn kế; Kiểm định đồng hồ 1 chiều.
 • Phần II – Đồng hồ đo và điều chỉnh lắp trên tủ, bảng điện: giới thiệu cách nối dây, cách sử dụng, lắp đặt các đồng hồ trên tử, bảng điện trong điều kiện có thể và hợp lý.
 • Phần V – Đồng hồ xách tay: đây là công cụ tiện sử dụng, đa năng và được sử dụng rộng rãi, phần này giới thiệu các sơ đồ đó có liên quan đến: Đồng hồ vạn năng Ampe kìm Đồng hồ đo cách điện (mêgômmét) có kim chỉ thị hoặc hiện số. Đồng hồ đo điện trở đất: đồng hồ kiểm | tra nhiều cáp điện để phát hiện sự cố trên đường cáp.

Trên 400 mạch điện được giới thiệu đề cập tới nhiều nội dung kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, kỹ xảo sử dụng các loại đồng hồ đa dạng và phong phú có tính ứng dụng cao trong thực tế, chắc chắn sẽ giúp ích cho những người thợ sửa chữa, người vận hành, các kỹ thuật viên ngành điện và những người bắt đầu được đào tạo để trở thành chuyên viên sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp. Nó cũng là tài liệu có ích cho người ưa thích tìm hiểu những hư hỏng về thiết bị điện đang được sử dụng trong gia đình minh.

Tải về tài liệu theo địa chỉ sau: 421 Mạch Điện Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện

Mã trích xuất: 6tt5

421 Mạch Điện Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện

Nội dung trong trang

Đồng hồ đo điện thông dụng như Ampe kế, Vôn kế, Oát kế, Tần số kế… chỉ thị bằng kim hay hiện số, chúng không chỉ là các công cụ giúp biết được các thông số như: Dòng điện, điện áp, tần số, công suất… của nguồn điện cũng như những thông tin khác liên quan đến kỹ thuật trong quá trình xử lý, vận hành lưới điện, mà còn với những mạch điện hợp lý, chúng có thể giúp ta phát hiện, khắc phục được nhiều nội dung kỹ thuật có liên quan đến thiết bị điện, lưới điện một cách đơn giản.

421 mach dien

Cuốn “421 mạch điện Ứng dụng của đồng hồ đo điện”, gồm 4 phần:

 • Phần I- Đồng hồ đo điện xoay chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ xoay chiều như Ampe kế, Vôn kế; Wat kế; Tần số kế; Đồng hồ đo cos phi; Điện năng kế; Công tơ đo công suất hữu công và vô công: Cuộn cảm dùng để đo dòng điện lớn; Cuộn cảm điện áp để đo điện áp cao; Cách đấu nối tổng hợp các đồng hồ trên bảng, tủ điện; Những lầm lẫn khi đầu nối các đồng hồ trên; Các mạch kiểm tra | hiệu chỉnh chất lượng và khả năng làm việc của chúng.
 • Phần II – Đồng hồ đo điện một chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ 1 chiều như: Ampe kế; Vôn kế; Kiểm định đồng hồ 1 chiều.
 • Phần II – Đồng hồ đo và điều chỉnh lắp trên tủ, bảng điện: giới thiệu cách nối dây, cách sử dụng, lắp đặt các đồng hồ trên tử, bảng điện trong điều kiện có thể và hợp lý.
 • Phần V – Đồng hồ xách tay: đây là công cụ tiện sử dụng, đa năng và được sử dụng rộng rãi, phần này giới thiệu các sơ đồ đó có liên quan đến: Đồng hồ vạn năng Ampe kìm Đồng hồ đo cách điện (mêgômmét) có kim chỉ thị hoặc hiện số. Đồng hồ đo điện trở đất: đồng hồ kiểm | tra nhiều cáp điện để phát hiện sự cố trên đường cáp.

Trên 400 mạch điện được giới thiệu đề cập tới nhiều nội dung kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, kỹ xảo sử dụng các loại đồng hồ đa dạng và phong phú có tính ứng dụng cao trong thực tế, chắc chắn sẽ giúp ích cho những người thợ sửa chữa, người vận hành, các kỹ thuật viên ngành điện và những người bắt đầu được đào tạo để trở thành chuyên viên sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp. Nó cũng là tài liệu có ích cho người ưa thích tìm hiểu những hư hỏng về thiết bị điện đang được sử dụng trong gia đình minh.

Tải về tài liệu theo địa chỉ sau: 421 Mạch Điện Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện

Mã trích xuất: 6tt5

421 Mạch Điện Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện

Tóm tắt nội dung

Đồng hồ đo điện thông dụng như Ampe kế, Vôn kế, Oát kế, Tần số kế… chỉ thị bằng kim hay hiện số, chúng không chỉ là các công cụ giúp biết được các thông số như: Dòng điện, điện áp, tần số, công suất… của nguồn điện cũng như những thông tin khác liên quan đến kỹ thuật trong quá trình xử lý, vận hành lưới điện, mà còn với những mạch điện hợp lý, chúng có thể giúp ta phát hiện, khắc phục được nhiều nội dung kỹ thuật có liên quan đến thiết bị điện, lưới điện một cách đơn giản.

421 mach dien

Cuốn “421 mạch điện Ứng dụng của đồng hồ đo điện”, gồm 4 phần:

 • Phần I- Đồng hồ đo điện xoay chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ xoay chiều như Ampe kế, Vôn kế; Wat kế; Tần số kế; Đồng hồ đo cos phi; Điện năng kế; Công tơ đo công suất hữu công và vô công: Cuộn cảm dùng để đo dòng điện lớn; Cuộn cảm điện áp để đo điện áp cao; Cách đấu nối tổng hợp các đồng hồ trên bảng, tủ điện; Những lầm lẫn khi đầu nối các đồng hồ trên; Các mạch kiểm tra | hiệu chỉnh chất lượng và khả năng làm việc của chúng.
 • Phần II – Đồng hồ đo điện một chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ 1 chiều như: Ampe kế; Vôn kế; Kiểm định đồng hồ 1 chiều.
 • Phần II – Đồng hồ đo và điều chỉnh lắp trên tủ, bảng điện: giới thiệu cách nối dây, cách sử dụng, lắp đặt các đồng hồ trên tử, bảng điện trong điều kiện có thể và hợp lý.
 • Phần V – Đồng hồ xách tay: đây là công cụ tiện sử dụng, đa năng và được sử dụng rộng rãi, phần này giới thiệu các sơ đồ đó có liên quan đến: Đồng hồ vạn năng Ampe kìm Đồng hồ đo cách điện (mêgômmét) có kim chỉ thị hoặc hiện số. Đồng hồ đo điện trở đất: đồng hồ kiểm | tra nhiều cáp điện để phát hiện sự cố trên đường cáp.

Trên 400 mạch điện được giới thiệu đề cập tới nhiều nội dung kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, kỹ xảo sử dụng các loại đồng hồ đa dạng và phong phú có tính ứng dụng cao trong thực tế, chắc chắn sẽ giúp ích cho những người thợ sửa chữa, người vận hành, các kỹ thuật viên ngành điện và những người bắt đầu được đào tạo để trở thành chuyên viên sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp. Nó cũng là tài liệu có ích cho người ưa thích tìm hiểu những hư hỏng về thiết bị điện đang được sử dụng trong gia đình minh.

Tải về tài liệu theo địa chỉ sau: 421 Mạch Điện Ứng Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện

Mã trích xuất: 6tt5

Bài cùng chủ đề