Giáo trình tự học BIM cơ bản cho người mới bắt đầu

Danh mục bài viết

Trên thế giới, hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến. Nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức,… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nội dung cụ thể được nêu trong Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Như vậy BIM là xu thế tất yếu để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành Xây dựng. Vậy thì BIM là gì?

bim la gi 01

Tìm kiếm trên Google mình thấy có ít rất bài viết nói đến quy trình cụ thể để thực hiện BIM trong một dự án. Vì vậy trong cuốn Giáo trình BIM cho người mới học này mình sẽ chia sẻ những điều cơ bản nhất về quy trình BIM. Đồng thời trong giáo trình cũng sẽ có một số hướng dẫn chi tiết thực hiện BIM như thế nào. Hy vọng mang đến cho các bạn trẻ cái nhìn tổng quan, cụ thể và thực tiễn hơn về BIM.

Trong cuốn Giáo trình BIM cho người mới học này, phần lớn các ví dụ hoặc tài liệu sẽ chủ yếu theo tiêu chuẩn Anh. Hiện tại trên thế giới, về mặt quản lý nhà nước thì Anh là nước có bộ tiêu chuẩn thực hiện BIM tiên tiến nhất. Vậy nên các bạn đừng sợ kiến thức sẽ bị lạc hậu.

Tải tài liệu theo link: GIÁO TRÌNH TỰ HỌC BIM CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Mã mở khóa file: uqkf

Giáo trình tự học BIM cơ bản cho người mới bắt đầu

Nội dung trong trang

Trên thế giới, hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến. Nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức,… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nội dung cụ thể được nêu trong Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Như vậy BIM là xu thế tất yếu để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành Xây dựng. Vậy thì BIM là gì?

bim la gi 01

Tìm kiếm trên Google mình thấy có ít rất bài viết nói đến quy trình cụ thể để thực hiện BIM trong một dự án. Vì vậy trong cuốn Giáo trình BIM cho người mới học này mình sẽ chia sẻ những điều cơ bản nhất về quy trình BIM. Đồng thời trong giáo trình cũng sẽ có một số hướng dẫn chi tiết thực hiện BIM như thế nào. Hy vọng mang đến cho các bạn trẻ cái nhìn tổng quan, cụ thể và thực tiễn hơn về BIM.

Trong cuốn Giáo trình BIM cho người mới học này, phần lớn các ví dụ hoặc tài liệu sẽ chủ yếu theo tiêu chuẩn Anh. Hiện tại trên thế giới, về mặt quản lý nhà nước thì Anh là nước có bộ tiêu chuẩn thực hiện BIM tiên tiến nhất. Vậy nên các bạn đừng sợ kiến thức sẽ bị lạc hậu.

Tải tài liệu theo link: GIÁO TRÌNH TỰ HỌC BIM CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Mã mở khóa file: uqkf

Giáo trình tự học BIM cơ bản cho người mới bắt đầu

Tóm tắt nội dung

Trên thế giới, hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến. Nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức,… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nội dung cụ thể được nêu trong Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Như vậy BIM là xu thế tất yếu để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành Xây dựng. Vậy thì BIM là gì?

bim la gi 01

Tìm kiếm trên Google mình thấy có ít rất bài viết nói đến quy trình cụ thể để thực hiện BIM trong một dự án. Vì vậy trong cuốn Giáo trình BIM cho người mới học này mình sẽ chia sẻ những điều cơ bản nhất về quy trình BIM. Đồng thời trong giáo trình cũng sẽ có một số hướng dẫn chi tiết thực hiện BIM như thế nào. Hy vọng mang đến cho các bạn trẻ cái nhìn tổng quan, cụ thể và thực tiễn hơn về BIM.

Trong cuốn Giáo trình BIM cho người mới học này, phần lớn các ví dụ hoặc tài liệu sẽ chủ yếu theo tiêu chuẩn Anh. Hiện tại trên thế giới, về mặt quản lý nhà nước thì Anh là nước có bộ tiêu chuẩn thực hiện BIM tiên tiến nhất. Vậy nên các bạn đừng sợ kiến thức sẽ bị lạc hậu.

Tải tài liệu theo link: GIÁO TRÌNH TỰ HỌC BIM CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Mã mở khóa file: uqkf

Bài cùng chủ đề