Giáo trình Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện

Danh mục bài viết

Trong quá trình vận hành hệ thống điện (HTĐ), chúng ta có thể gặp tình trạng hệ thống điện làm việc không bình thường, sự cố… Nguyên nhân có thể do chủ quan hoặc khách quan. Hệ thống bảo vệ rơle sẽ giúp phát hiện các tình trạng đó để đề ra những biện pháp xử lý kịp thời. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ngành điện là phải cung ứng cho người tiêu thụ điện năng với chất lượng tốt nhất. Để thỏa mãn yêu cầu này trong hệ thống điện được thực hiện bằng các bộ phận tự động chức năng. Cuốn sách BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức căn bản nhất trong lĩnh vực nêu trên.

bao ve ro le

Cuốn sách được viết chủ yếu cho sinh viên ngành Điện của Trường Đại học Bách khoa, các trường Kỹ thuật điện, học viên sau đại học và các nhà chuyên môn đang làm việc trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo. Giáo trình này được chia làm ba phần:

Phần một: Các nguyên lý bảo vệ rơle

  • Tìm hiểu các nguyên lý thực hiện bảo vệ các phần tử hệ thống điện có tình trạng không bình thường cũng như sự cố xảy ra trong hệ thống điện;
  • Tìm hiểu các nguyên tắc công nghệ chế tạo các rơle các thế hệ khác nhau.

Phần hai: Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

Tìm hiểu cách thực hiện, sơ đồ bảo vệ các phần tử hệ thống điện như: đường dây, máy biến áp, máy phát, thanh góp…

Phần ba: Tự động hóa trong hệ thống điện

Tìm hiểu các bộ phận tự động chức năng trong hệ thống điện như: tự động đóng trở lại nguồn điện, tự động điều chỉnh điện áp, tần số…

Để bổ trợ giúp cho sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được trình bày trong cuốn sách này, tác giả đã biên soạn và xuất bản cuốn bài tập CÁC BÀI TOÁN TÍNH NGẮN MẠCH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN trình bày tóm tắt lý thuyết phần ngắn mạch, các bài tập ngắn mạch, bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện.

Tải về tài liệu: Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện – Nguyễn Hoàng Việt

Mã trích xuất: qyvd

Giáo trình Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện

Nội dung trong trang

Trong quá trình vận hành hệ thống điện (HTĐ), chúng ta có thể gặp tình trạng hệ thống điện làm việc không bình thường, sự cố… Nguyên nhân có thể do chủ quan hoặc khách quan. Hệ thống bảo vệ rơle sẽ giúp phát hiện các tình trạng đó để đề ra những biện pháp xử lý kịp thời. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ngành điện là phải cung ứng cho người tiêu thụ điện năng với chất lượng tốt nhất. Để thỏa mãn yêu cầu này trong hệ thống điện được thực hiện bằng các bộ phận tự động chức năng. Cuốn sách BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức căn bản nhất trong lĩnh vực nêu trên.

bao ve ro le

Cuốn sách được viết chủ yếu cho sinh viên ngành Điện của Trường Đại học Bách khoa, các trường Kỹ thuật điện, học viên sau đại học và các nhà chuyên môn đang làm việc trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo. Giáo trình này được chia làm ba phần:

Phần một: Các nguyên lý bảo vệ rơle

  • Tìm hiểu các nguyên lý thực hiện bảo vệ các phần tử hệ thống điện có tình trạng không bình thường cũng như sự cố xảy ra trong hệ thống điện;
  • Tìm hiểu các nguyên tắc công nghệ chế tạo các rơle các thế hệ khác nhau.

Phần hai: Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

Tìm hiểu cách thực hiện, sơ đồ bảo vệ các phần tử hệ thống điện như: đường dây, máy biến áp, máy phát, thanh góp…

Phần ba: Tự động hóa trong hệ thống điện

Tìm hiểu các bộ phận tự động chức năng trong hệ thống điện như: tự động đóng trở lại nguồn điện, tự động điều chỉnh điện áp, tần số…

Để bổ trợ giúp cho sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được trình bày trong cuốn sách này, tác giả đã biên soạn và xuất bản cuốn bài tập CÁC BÀI TOÁN TÍNH NGẮN MẠCH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN trình bày tóm tắt lý thuyết phần ngắn mạch, các bài tập ngắn mạch, bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện.

Tải về tài liệu: Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện – Nguyễn Hoàng Việt

Mã trích xuất: qyvd

Giáo trình Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện

Tóm tắt nội dung

Trong quá trình vận hành hệ thống điện (HTĐ), chúng ta có thể gặp tình trạng hệ thống điện làm việc không bình thường, sự cố… Nguyên nhân có thể do chủ quan hoặc khách quan. Hệ thống bảo vệ rơle sẽ giúp phát hiện các tình trạng đó để đề ra những biện pháp xử lý kịp thời. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ngành điện là phải cung ứng cho người tiêu thụ điện năng với chất lượng tốt nhất. Để thỏa mãn yêu cầu này trong hệ thống điện được thực hiện bằng các bộ phận tự động chức năng. Cuốn sách BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức căn bản nhất trong lĩnh vực nêu trên.

bao ve ro le

Cuốn sách được viết chủ yếu cho sinh viên ngành Điện của Trường Đại học Bách khoa, các trường Kỹ thuật điện, học viên sau đại học và các nhà chuyên môn đang làm việc trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo. Giáo trình này được chia làm ba phần:

Phần một: Các nguyên lý bảo vệ rơle

  • Tìm hiểu các nguyên lý thực hiện bảo vệ các phần tử hệ thống điện có tình trạng không bình thường cũng như sự cố xảy ra trong hệ thống điện;
  • Tìm hiểu các nguyên tắc công nghệ chế tạo các rơle các thế hệ khác nhau.

Phần hai: Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

Tìm hiểu cách thực hiện, sơ đồ bảo vệ các phần tử hệ thống điện như: đường dây, máy biến áp, máy phát, thanh góp…

Phần ba: Tự động hóa trong hệ thống điện

Tìm hiểu các bộ phận tự động chức năng trong hệ thống điện như: tự động đóng trở lại nguồn điện, tự động điều chỉnh điện áp, tần số…

Để bổ trợ giúp cho sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được trình bày trong cuốn sách này, tác giả đã biên soạn và xuất bản cuốn bài tập CÁC BÀI TOÁN TÍNH NGẮN MẠCH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN trình bày tóm tắt lý thuyết phần ngắn mạch, các bài tập ngắn mạch, bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện.

Tải về tài liệu: Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện – Nguyễn Hoàng Việt

Mã trích xuất: qyvd

Bài cùng chủ đề