Tài liệu hướng dẫn tự thiết kế, lắp đặt 50 mạch điện thông minh

Danh mục bài viết

50 mach dien tu thiet ke

Điều khiển điện tử, đối với một số người có vẻ xa lạ và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, trong thực tế mọi người đều có thể tự thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch sử dụng cảm biến điện tử để nghiên cứu và trải nghiệm nhiều điều thú vị về thế giới xung quanh, chỉ cần một chút khéo tay, tính kiên nhẫn, và niềm đam mê. Bạn hoàn toàn có thể thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch điện:

Dò tìm và đo đạc ánh sáng, hằng số mặt trời, tia tử ngoại,…

Khuếch đại âm thanh, không chỉ âm thanh nghe được nuà còn cả hạ âm và siêu âm,

Dò tìm, đo đạc nhiệt độ và bức xạ nhiệt, kể cả sóng hồng ngoại để quan sát ban đêm.

Nghiên cứu chất lỏng và chất khí, chẳng hạn thiết bị phát hiện và đo lượng mưa, phát hiện các loại khí độc, khí cháy, …

Dò tìm dao động, gồm các rung động do máy móc, xe cộ gây ra, chuyển động của con người và động vật, chấn động ở dưới lòng đất, động đất,…

Các mạch này tương đối đơn giản, chi phí thấp, nhưng có độ tin cậy đủ cao, giúp bạn khám phá những vấn đề tưởng như phức tạp. Sách Cảm Biến Điện Tử sẽ trình bày cách cảm nhận, dò tìm và giám sát âm thanh, ánh sáng, nhiệt, khí, dao động, từ tính, điện tính, vô tuyến, và bức xạ. Qua sách này, chúng ta sẽ nhìn, nghe và cảm nhận những thứ mà rất ít người nhìn, nghe và cảm nhận được. Bạn sẽ hiểu về một số dạng năng lượng không nhìn thấy được, không nghe được quanh chúng ta, đồng thời cảm nhận và kiểm chứng các năng lượng đó. Cuốn sách còn giúp các độc giả quan tâm chế tác, thử nghiệm và khám phá thế giới lạ kỳ của nhiều hiện tượng tự nhiên. Chúng ta còn được giới thiệu nhiều loại máy cảm biến, dò tìm, và biến nắng, có chức năng biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Tải về tài liệu: Hướng dẫn tự thiết kế, lắp đặt 50 mạch điện thông minh

Mã trích xuất: t5c7

Tài liệu hướng dẫn tự thiết kế, lắp đặt 50 mạch điện thông minh

Nội dung trong trang

50 mach dien tu thiet ke

Điều khiển điện tử, đối với một số người có vẻ xa lạ và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, trong thực tế mọi người đều có thể tự thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch sử dụng cảm biến điện tử để nghiên cứu và trải nghiệm nhiều điều thú vị về thế giới xung quanh, chỉ cần một chút khéo tay, tính kiên nhẫn, và niềm đam mê. Bạn hoàn toàn có thể thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch điện:

Dò tìm và đo đạc ánh sáng, hằng số mặt trời, tia tử ngoại,…

Khuếch đại âm thanh, không chỉ âm thanh nghe được nuà còn cả hạ âm và siêu âm,

Dò tìm, đo đạc nhiệt độ và bức xạ nhiệt, kể cả sóng hồng ngoại để quan sát ban đêm.

Nghiên cứu chất lỏng và chất khí, chẳng hạn thiết bị phát hiện và đo lượng mưa, phát hiện các loại khí độc, khí cháy, …

Dò tìm dao động, gồm các rung động do máy móc, xe cộ gây ra, chuyển động của con người và động vật, chấn động ở dưới lòng đất, động đất,…

Các mạch này tương đối đơn giản, chi phí thấp, nhưng có độ tin cậy đủ cao, giúp bạn khám phá những vấn đề tưởng như phức tạp. Sách Cảm Biến Điện Tử sẽ trình bày cách cảm nhận, dò tìm và giám sát âm thanh, ánh sáng, nhiệt, khí, dao động, từ tính, điện tính, vô tuyến, và bức xạ. Qua sách này, chúng ta sẽ nhìn, nghe và cảm nhận những thứ mà rất ít người nhìn, nghe và cảm nhận được. Bạn sẽ hiểu về một số dạng năng lượng không nhìn thấy được, không nghe được quanh chúng ta, đồng thời cảm nhận và kiểm chứng các năng lượng đó. Cuốn sách còn giúp các độc giả quan tâm chế tác, thử nghiệm và khám phá thế giới lạ kỳ của nhiều hiện tượng tự nhiên. Chúng ta còn được giới thiệu nhiều loại máy cảm biến, dò tìm, và biến nắng, có chức năng biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Tải về tài liệu: Hướng dẫn tự thiết kế, lắp đặt 50 mạch điện thông minh

Mã trích xuất: t5c7

Tài liệu hướng dẫn tự thiết kế, lắp đặt 50 mạch điện thông minh

Tóm tắt nội dung

50 mach dien tu thiet ke

Điều khiển điện tử, đối với một số người có vẻ xa lạ và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, trong thực tế mọi người đều có thể tự thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch sử dụng cảm biến điện tử để nghiên cứu và trải nghiệm nhiều điều thú vị về thế giới xung quanh, chỉ cần một chút khéo tay, tính kiên nhẫn, và niềm đam mê. Bạn hoàn toàn có thể thiết kế, lắp ráp và sử dụng các mạch điện:

Dò tìm và đo đạc ánh sáng, hằng số mặt trời, tia tử ngoại,…

Khuếch đại âm thanh, không chỉ âm thanh nghe được nuà còn cả hạ âm và siêu âm,

Dò tìm, đo đạc nhiệt độ và bức xạ nhiệt, kể cả sóng hồng ngoại để quan sát ban đêm.

Nghiên cứu chất lỏng và chất khí, chẳng hạn thiết bị phát hiện và đo lượng mưa, phát hiện các loại khí độc, khí cháy, …

Dò tìm dao động, gồm các rung động do máy móc, xe cộ gây ra, chuyển động của con người và động vật, chấn động ở dưới lòng đất, động đất,…

Các mạch này tương đối đơn giản, chi phí thấp, nhưng có độ tin cậy đủ cao, giúp bạn khám phá những vấn đề tưởng như phức tạp. Sách Cảm Biến Điện Tử sẽ trình bày cách cảm nhận, dò tìm và giám sát âm thanh, ánh sáng, nhiệt, khí, dao động, từ tính, điện tính, vô tuyến, và bức xạ. Qua sách này, chúng ta sẽ nhìn, nghe và cảm nhận những thứ mà rất ít người nhìn, nghe và cảm nhận được. Bạn sẽ hiểu về một số dạng năng lượng không nhìn thấy được, không nghe được quanh chúng ta, đồng thời cảm nhận và kiểm chứng các năng lượng đó. Cuốn sách còn giúp các độc giả quan tâm chế tác, thử nghiệm và khám phá thế giới lạ kỳ của nhiều hiện tượng tự nhiên. Chúng ta còn được giới thiệu nhiều loại máy cảm biến, dò tìm, và biến nắng, có chức năng biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Tải về tài liệu: Hướng dẫn tự thiết kế, lắp đặt 50 mạch điện thông minh

Mã trích xuất: t5c7

Bài cùng chủ đề