Bộ tài liệu môn học Lưới Điện

Danh mục bài viết

Giáo trình lưới điện được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy lâu năm hệ đào tạo hệ Cử nhân cao đẳng kỹ thuật và Kỹ sư ngành Hệ thống điện. Trọng tâm trình bày những vấn đề cơ bản của Lưới điện. Sinh viên cần phải nắm vững các phương pháp tính toán lưới điện trung và hạ áp, phải nắm được các phương pháp chọn dây dẫn, phân tích kinh tế lưới điện và nắm được các vấn đề chủ yếu trong vận hành lưới điện như: điều chỉnh điện áp, giảm tổn thất điện năng… về lưới điện phức tạp và đường dây siêu cao áp, cuốn sách chỉ nêu qua để sinh viên nắm được khái niệm cơ sở. Do phần lớn Cử nhân cao đẳng kỹ thuật ngành Hệ thống điện sẽ làm việc trực tiếp với lưới phân phối điện, nên các vấn đề về lưới điện được trình bày cụ thể, chi tiết giúp người học nắm vững kiến thức để áp dụng vào thực tế.

tai lieu luoi dien

Nếu nắm vững nội dung trình bày trong cuốn sách này, sinh viên dễ dàng đọc được các tài liệu nâng cao về lưới điện trong và ngoài nước. Việc mở rộng, đào sâu kiến thức là rất cần thiết nếu sinh viên muốn phát huy được khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp.

Bộ tài liệu gồm các phần:

Bộ tài liệu môn học Lưới Điện

Nội dung trong trang

Giáo trình lưới điện được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy lâu năm hệ đào tạo hệ Cử nhân cao đẳng kỹ thuật và Kỹ sư ngành Hệ thống điện. Trọng tâm trình bày những vấn đề cơ bản của Lưới điện. Sinh viên cần phải nắm vững các phương pháp tính toán lưới điện trung và hạ áp, phải nắm được các phương pháp chọn dây dẫn, phân tích kinh tế lưới điện và nắm được các vấn đề chủ yếu trong vận hành lưới điện như: điều chỉnh điện áp, giảm tổn thất điện năng… về lưới điện phức tạp và đường dây siêu cao áp, cuốn sách chỉ nêu qua để sinh viên nắm được khái niệm cơ sở. Do phần lớn Cử nhân cao đẳng kỹ thuật ngành Hệ thống điện sẽ làm việc trực tiếp với lưới phân phối điện, nên các vấn đề về lưới điện được trình bày cụ thể, chi tiết giúp người học nắm vững kiến thức để áp dụng vào thực tế.

tai lieu luoi dien

Nếu nắm vững nội dung trình bày trong cuốn sách này, sinh viên dễ dàng đọc được các tài liệu nâng cao về lưới điện trong và ngoài nước. Việc mở rộng, đào sâu kiến thức là rất cần thiết nếu sinh viên muốn phát huy được khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp.

Bộ tài liệu gồm các phần:

Bộ tài liệu môn học Lưới Điện

Tóm tắt nội dung

Giáo trình lưới điện được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy lâu năm hệ đào tạo hệ Cử nhân cao đẳng kỹ thuật và Kỹ sư ngành Hệ thống điện. Trọng tâm trình bày những vấn đề cơ bản của Lưới điện. Sinh viên cần phải nắm vững các phương pháp tính toán lưới điện trung và hạ áp, phải nắm được các phương pháp chọn dây dẫn, phân tích kinh tế lưới điện và nắm được các vấn đề chủ yếu trong vận hành lưới điện như: điều chỉnh điện áp, giảm tổn thất điện năng… về lưới điện phức tạp và đường dây siêu cao áp, cuốn sách chỉ nêu qua để sinh viên nắm được khái niệm cơ sở. Do phần lớn Cử nhân cao đẳng kỹ thuật ngành Hệ thống điện sẽ làm việc trực tiếp với lưới phân phối điện, nên các vấn đề về lưới điện được trình bày cụ thể, chi tiết giúp người học nắm vững kiến thức để áp dụng vào thực tế.

tai lieu luoi dien

Nếu nắm vững nội dung trình bày trong cuốn sách này, sinh viên dễ dàng đọc được các tài liệu nâng cao về lưới điện trong và ngoài nước. Việc mở rộng, đào sâu kiến thức là rất cần thiết nếu sinh viên muốn phát huy được khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp.

Bộ tài liệu gồm các phần:

Bài cùng chủ đề