Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

Danh mục bài viết

Cuốn “Sổ tay lựa chọn và trụ cứu thiết bị điện” này nhằm hướng dẫn người đọc lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện, chỉ ra các công thức tối giản, phân tích kỹ ý nghĩa và cách lấy giá trị các hệ số, các đại lượng. Sách gòn 8 phản, mỗi phần bao hành hai nội dung : Lựa chọn và tra cứu thiết bị điện. Trong mỗi phản tác gia đặc biệt chú ý đưa ra nhiều ví dụ minh hoạ cho việc áp dụng công thức lựa chọn vào các trường hợp điển hình thường gặp.

so tay lua chon tra cuu thiet bi dien

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thiết bị điện của nhiều nước, nhiều hàng chào hàng và bán hàng. Vì vậy để giúp bạn đọc để so sánh, cân nhắc, lựa chọn, trong phần tra cứu tác giả đã tập hợp, thống kê, sắp xếp, lập biểu bảng với dây dù thông tin về kiểu cách, mẫu mã, chủng loại, thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị điện.

Cuốn sách được biên soạn nhà cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết cho việc lựa chọn thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên các ngành Hệ thống điện, Tự động hóa xí nghiệp, Thiết bị điện, Đo lường điều khiển, Kinh tế năng lượng, Quản trị doanh nghiệp khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp ; có ích cho kỹ sư các chuyên ngành điện trong công tác quản lý, vận hành, thiết kế, lắp đặt tại các chi nhánh điện, Sở điện, Công ty điện,

Công ty khảo sát, thiết kế, lắp đặt công trình điện ; có ích cho các cán bộ kỹ thuật điện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng cho các nhà thầu,…

Tải về tài liệu: Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

Mã trích xuất: 2phf

Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

Nội dung trong trang

Cuốn “Sổ tay lựa chọn và trụ cứu thiết bị điện” này nhằm hướng dẫn người đọc lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện, chỉ ra các công thức tối giản, phân tích kỹ ý nghĩa và cách lấy giá trị các hệ số, các đại lượng. Sách gòn 8 phản, mỗi phần bao hành hai nội dung : Lựa chọn và tra cứu thiết bị điện. Trong mỗi phản tác gia đặc biệt chú ý đưa ra nhiều ví dụ minh hoạ cho việc áp dụng công thức lựa chọn vào các trường hợp điển hình thường gặp.

so tay lua chon tra cuu thiet bi dien

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thiết bị điện của nhiều nước, nhiều hàng chào hàng và bán hàng. Vì vậy để giúp bạn đọc để so sánh, cân nhắc, lựa chọn, trong phần tra cứu tác giả đã tập hợp, thống kê, sắp xếp, lập biểu bảng với dây dù thông tin về kiểu cách, mẫu mã, chủng loại, thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị điện.

Cuốn sách được biên soạn nhà cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết cho việc lựa chọn thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên các ngành Hệ thống điện, Tự động hóa xí nghiệp, Thiết bị điện, Đo lường điều khiển, Kinh tế năng lượng, Quản trị doanh nghiệp khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp ; có ích cho kỹ sư các chuyên ngành điện trong công tác quản lý, vận hành, thiết kế, lắp đặt tại các chi nhánh điện, Sở điện, Công ty điện,

Công ty khảo sát, thiết kế, lắp đặt công trình điện ; có ích cho các cán bộ kỹ thuật điện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng cho các nhà thầu,…

Tải về tài liệu: Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

Mã trích xuất: 2phf

Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

Tóm tắt nội dung

Cuốn “Sổ tay lựa chọn và trụ cứu thiết bị điện” này nhằm hướng dẫn người đọc lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện, chỉ ra các công thức tối giản, phân tích kỹ ý nghĩa và cách lấy giá trị các hệ số, các đại lượng. Sách gòn 8 phản, mỗi phần bao hành hai nội dung : Lựa chọn và tra cứu thiết bị điện. Trong mỗi phản tác gia đặc biệt chú ý đưa ra nhiều ví dụ minh hoạ cho việc áp dụng công thức lựa chọn vào các trường hợp điển hình thường gặp.

so tay lua chon tra cuu thiet bi dien

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thiết bị điện của nhiều nước, nhiều hàng chào hàng và bán hàng. Vì vậy để giúp bạn đọc để so sánh, cân nhắc, lựa chọn, trong phần tra cứu tác giả đã tập hợp, thống kê, sắp xếp, lập biểu bảng với dây dù thông tin về kiểu cách, mẫu mã, chủng loại, thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị điện.

Cuốn sách được biên soạn nhà cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết cho việc lựa chọn thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên các ngành Hệ thống điện, Tự động hóa xí nghiệp, Thiết bị điện, Đo lường điều khiển, Kinh tế năng lượng, Quản trị doanh nghiệp khi làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp ; có ích cho kỹ sư các chuyên ngành điện trong công tác quản lý, vận hành, thiết kế, lắp đặt tại các chi nhánh điện, Sở điện, Công ty điện,

Công ty khảo sát, thiết kế, lắp đặt công trình điện ; có ích cho các cán bộ kỹ thuật điện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng cho các nhà thầu,…

Tải về tài liệu: Sổ Tay Lựa Chọn và Tra Cứu Thiết Bị Điện từ 0.4 đến 500kW

Mã trích xuất: 2phf

Bài cùng chủ đề