Tổng hợp tài liệu tự học Revit từ cơ bản đến nâng cao

Danh mục bài viết

Có khá nhiều anh em kỹ sư đang làm việc cho công ty Nhật đang sử dụng Revit để thiết kế xây dựng. Do từ vựng chuyên môn khá nhiều nên việc tự học cách sử dụng phần mềm thông qua tài liệu bằng tiếng Việt là rất khó khăn. Vì thế mình đã lang thang 1 số diễn đàn để tìm kiến tài liệu tiếng việt về cho anh em. Với việc học thông qua tài liệu tiếng Việt, thời gian học tập sẽ được rút ngắn và nhanh chóng nâng cao kiến thức hơn. Từ đó tạo nền tảng kiến thức cơ sở để có thể dễ dàng đọc được các tài liệu bằng tiếng Nhật sau này.

tai lieu revit

Tải full tài liệu theo link: TÀI LIỆU

Mã mở khóa file: yn5c

Trên đây là toàn bộ tài liệu mà mình đã tổng hợp được. Hi vọng anh em sẽ học tập tốt và sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên nghiệp này.

Tổng hợp tài liệu tự học Revit từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung trong trang

Có khá nhiều anh em kỹ sư đang làm việc cho công ty Nhật đang sử dụng Revit để thiết kế xây dựng. Do từ vựng chuyên môn khá nhiều nên việc tự học cách sử dụng phần mềm thông qua tài liệu bằng tiếng Việt là rất khó khăn. Vì thế mình đã lang thang 1 số diễn đàn để tìm kiến tài liệu tiếng việt về cho anh em. Với việc học thông qua tài liệu tiếng Việt, thời gian học tập sẽ được rút ngắn và nhanh chóng nâng cao kiến thức hơn. Từ đó tạo nền tảng kiến thức cơ sở để có thể dễ dàng đọc được các tài liệu bằng tiếng Nhật sau này.

tai lieu revit

Tải full tài liệu theo link: TÀI LIỆU

Mã mở khóa file: yn5c

Trên đây là toàn bộ tài liệu mà mình đã tổng hợp được. Hi vọng anh em sẽ học tập tốt và sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên nghiệp này.

Tổng hợp tài liệu tự học Revit từ cơ bản đến nâng cao

Tóm tắt nội dung

Có khá nhiều anh em kỹ sư đang làm việc cho công ty Nhật đang sử dụng Revit để thiết kế xây dựng. Do từ vựng chuyên môn khá nhiều nên việc tự học cách sử dụng phần mềm thông qua tài liệu bằng tiếng Việt là rất khó khăn. Vì thế mình đã lang thang 1 số diễn đàn để tìm kiến tài liệu tiếng việt về cho anh em. Với việc học thông qua tài liệu tiếng Việt, thời gian học tập sẽ được rút ngắn và nhanh chóng nâng cao kiến thức hơn. Từ đó tạo nền tảng kiến thức cơ sở để có thể dễ dàng đọc được các tài liệu bằng tiếng Nhật sau này.

tai lieu revit

Tải full tài liệu theo link: TÀI LIỆU

Mã mở khóa file: yn5c

Trên đây là toàn bộ tài liệu mà mình đã tổng hợp được. Hi vọng anh em sẽ học tập tốt và sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên nghiệp này.

Bài cùng chủ đề