Tài liệu môn Phần điện trong nhà máy điện

Danh mục bài viết

Nhà máy điện là một Xí nghiệp đặc biệt có nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng khác nhau như năng lượng của nhiên liệu (than, dầu, khí đốt, nguyên tử v.v. . . ) năng lượng của dòng nước, gió, mặt trời v.v … thành điện năng để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

phan dien trong nha may dien

Căn cứ vào các loại nhiên liệu sử dụng cho nhà máy điện người ta chia ra: Nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện, nhà máy điện nguyên tử , nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời vv…

Nhà máy nhiệt điện:

Trong nhà máy nhiệt điện người ta dùng nhiên liệu là than đá , dầu hoặc khí đốt , trong đó than đá được sử dụng rộng rãi nhất.Để quay máy phát điện, trong nhà máy nhiệt điện dùng tuabin hơi nước, máy hơi nước, động cơ đốt trong và tua bin khí, tuabin hơi nước có khả năng cho công suất cao và vận hành kinh tế nên được sử dụng rộng rãi nhất.

Nhà máy thủy điện:

Nhà máy thủy điện dùng năng lượng của dòng nước để sản xuất ra điện năng. Động cơ sơ cấp để quay máy phát thủy điện là các tua bin nước trục ngang hay trục đứng.

Tải về tài liệu: Phần điện trong nhà máy điện

Mã truy xuất: xhd3

Tài liệu môn Phần điện trong nhà máy điện

Nội dung trong trang

Nhà máy điện là một Xí nghiệp đặc biệt có nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng khác nhau như năng lượng của nhiên liệu (than, dầu, khí đốt, nguyên tử v.v. . . ) năng lượng của dòng nước, gió, mặt trời v.v … thành điện năng để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

phan dien trong nha may dien

Căn cứ vào các loại nhiên liệu sử dụng cho nhà máy điện người ta chia ra: Nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện, nhà máy điện nguyên tử , nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời vv…

Nhà máy nhiệt điện:

Trong nhà máy nhiệt điện người ta dùng nhiên liệu là than đá , dầu hoặc khí đốt , trong đó than đá được sử dụng rộng rãi nhất.Để quay máy phát điện, trong nhà máy nhiệt điện dùng tuabin hơi nước, máy hơi nước, động cơ đốt trong và tua bin khí, tuabin hơi nước có khả năng cho công suất cao và vận hành kinh tế nên được sử dụng rộng rãi nhất.

Nhà máy thủy điện:

Nhà máy thủy điện dùng năng lượng của dòng nước để sản xuất ra điện năng. Động cơ sơ cấp để quay máy phát thủy điện là các tua bin nước trục ngang hay trục đứng.

Tải về tài liệu: Phần điện trong nhà máy điện

Mã truy xuất: xhd3

Tài liệu môn Phần điện trong nhà máy điện

Tóm tắt nội dung

Nhà máy điện là một Xí nghiệp đặc biệt có nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng khác nhau như năng lượng của nhiên liệu (than, dầu, khí đốt, nguyên tử v.v. . . ) năng lượng của dòng nước, gió, mặt trời v.v … thành điện năng để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

phan dien trong nha may dien

Căn cứ vào các loại nhiên liệu sử dụng cho nhà máy điện người ta chia ra: Nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện, nhà máy điện nguyên tử , nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời vv…

Nhà máy nhiệt điện:

Trong nhà máy nhiệt điện người ta dùng nhiên liệu là than đá , dầu hoặc khí đốt , trong đó than đá được sử dụng rộng rãi nhất.Để quay máy phát điện, trong nhà máy nhiệt điện dùng tuabin hơi nước, máy hơi nước, động cơ đốt trong và tua bin khí, tuabin hơi nước có khả năng cho công suất cao và vận hành kinh tế nên được sử dụng rộng rãi nhất.

Nhà máy thủy điện:

Nhà máy thủy điện dùng năng lượng của dòng nước để sản xuất ra điện năng. Động cơ sơ cấp để quay máy phát thủy điện là các tua bin nước trục ngang hay trục đứng.

Tải về tài liệu: Phần điện trong nhà máy điện

Mã truy xuất: xhd3

Bài cùng chủ đề