Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tự động hóa

Danh mục bài viết

Bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Điện – điện tử và tự động hóa.

Bộ từ vựng tiếng Nhật với 4000 thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Nhật, Anh, Việt được tập đoàn Mitsubishi biên tập.

Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tập, làm việc tại Nhật Bản.


Tải tài liệu về theo link phía dưới

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tự động hóa

Nội dung trong trang

Bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Điện – điện tử và tự động hóa.

Bộ từ vựng tiếng Nhật với 4000 thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Nhật, Anh, Việt được tập đoàn Mitsubishi biên tập.

Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tập, làm việc tại Nhật Bản.


Tải tài liệu về theo link phía dưới

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tự động hóa

Tóm tắt nội dung

Bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Điện – điện tử và tự động hóa.

Bộ từ vựng tiếng Nhật với 4000 thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Nhật, Anh, Việt được tập đoàn Mitsubishi biên tập.

Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tập, làm việc tại Nhật Bản.


Tải tài liệu về theo link phía dưới

Bài cùng chủ đề