Giáo trình truyền động điện pdf miễn phí

Danh mục bài viết

Môn học cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về truyền động điện động cơ một chiều và xoay chiều, các kiến thức về mục đích và chức năng của truyền động điện, các sơ đồ, đặc tính và tính năng điều khiển của nó, các phương pháp khởi động, hãm, điều khiển vận tốc vòng hở và vòng kín dựa trên kỹ thuật analog và kỹ thuật số.

Giáo trình này bao gồm 7 chương chính:

 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện: Giới thiệu về cấu trúc, phân loại và đặc tính cơ của hệ thống truyền động điện.
 2. Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện: Trình bày về các loại động cơ điện, phương trình đặc tính cơ, và các trạng thái hãm của động cơ.
 3. Điều chỉnh tốc độ truyền động điện: Đề cập đến các chỉ tiêu chất lượng điều chỉnh tốc độ và cách điều chỉnh tốc độ cho các loại động cơ điện.
 4. Tính chọn công suất động cơ: Giải thích về các vấn đề chung, phát nóng và nguội lạnh của động cơ, và cách tính chọn công suất động cơ cho các loại truyền động.
 5. Các phần tử khống chế tự động truyền động điện: Giới thiệu về các phần tử bảo vệ, phần tử điều khiển, và rơle.
 6. Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện: Trình bày về các nguyên tắc điều khiển tự động theo thời gian, tốc độ, dòng điện, và các nguyên tắc khác.
 7. Các sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động điện điển hình: Mô tả các sơ đồ hệ thống điều khiển cho các loại máy như máy doa, máy tiện, máy bào giường, máy mài, lò hồ quang, và thang máy.

Tải về tài liệu: Tài liệu môn học truyền động điện

Mã trích xuất: 89cr

Giáo trình truyền động điện pdf miễn phí

Nội dung trong trang

Môn học cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về truyền động điện động cơ một chiều và xoay chiều, các kiến thức về mục đích và chức năng của truyền động điện, các sơ đồ, đặc tính và tính năng điều khiển của nó, các phương pháp khởi động, hãm, điều khiển vận tốc vòng hở và vòng kín dựa trên kỹ thuật analog và kỹ thuật số.

Giáo trình này bao gồm 7 chương chính:

 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện: Giới thiệu về cấu trúc, phân loại và đặc tính cơ của hệ thống truyền động điện.
 2. Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện: Trình bày về các loại động cơ điện, phương trình đặc tính cơ, và các trạng thái hãm của động cơ.
 3. Điều chỉnh tốc độ truyền động điện: Đề cập đến các chỉ tiêu chất lượng điều chỉnh tốc độ và cách điều chỉnh tốc độ cho các loại động cơ điện.
 4. Tính chọn công suất động cơ: Giải thích về các vấn đề chung, phát nóng và nguội lạnh của động cơ, và cách tính chọn công suất động cơ cho các loại truyền động.
 5. Các phần tử khống chế tự động truyền động điện: Giới thiệu về các phần tử bảo vệ, phần tử điều khiển, và rơle.
 6. Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện: Trình bày về các nguyên tắc điều khiển tự động theo thời gian, tốc độ, dòng điện, và các nguyên tắc khác.
 7. Các sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động điện điển hình: Mô tả các sơ đồ hệ thống điều khiển cho các loại máy như máy doa, máy tiện, máy bào giường, máy mài, lò hồ quang, và thang máy.

Tải về tài liệu: Tài liệu môn học truyền động điện

Mã trích xuất: 89cr

Giáo trình truyền động điện pdf miễn phí

Tóm tắt nội dung

Môn học cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về truyền động điện động cơ một chiều và xoay chiều, các kiến thức về mục đích và chức năng của truyền động điện, các sơ đồ, đặc tính và tính năng điều khiển của nó, các phương pháp khởi động, hãm, điều khiển vận tốc vòng hở và vòng kín dựa trên kỹ thuật analog và kỹ thuật số.

Giáo trình này bao gồm 7 chương chính:

 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện: Giới thiệu về cấu trúc, phân loại và đặc tính cơ của hệ thống truyền động điện.
 2. Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện: Trình bày về các loại động cơ điện, phương trình đặc tính cơ, và các trạng thái hãm của động cơ.
 3. Điều chỉnh tốc độ truyền động điện: Đề cập đến các chỉ tiêu chất lượng điều chỉnh tốc độ và cách điều chỉnh tốc độ cho các loại động cơ điện.
 4. Tính chọn công suất động cơ: Giải thích về các vấn đề chung, phát nóng và nguội lạnh của động cơ, và cách tính chọn công suất động cơ cho các loại truyền động.
 5. Các phần tử khống chế tự động truyền động điện: Giới thiệu về các phần tử bảo vệ, phần tử điều khiển, và rơle.
 6. Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện: Trình bày về các nguyên tắc điều khiển tự động theo thời gian, tốc độ, dòng điện, và các nguyên tắc khác.
 7. Các sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động điện điển hình: Mô tả các sơ đồ hệ thống điều khiển cho các loại máy như máy doa, máy tiện, máy bào giường, máy mài, lò hồ quang, và thang máy.

Tải về tài liệu: Tài liệu môn học truyền động điện

Mã trích xuất: 89cr

Bài cùng chủ đề