Bài Tập Cung Cấp Điện – Trần Quang Khánh

Danh mục bài viết

Cuốn “Bài tập cung cấp điện” được biên soạn tới mục đích chính là giúp cho bạn đọc nắm bắt một cách tốt nhất chương trình môn học Cung cấp điện và nâng cao kỹ năng tính toán thiết kế cung cấp điện thông qua phương pháp giải các bài toán thực tế.

bai tap cung cap dien 1

Nội dung cuốn tích được trình bày trong hai phần: Phần I là phần bài tập, thâu tóm hầu hết các nội dung cơ bản của chương trình hệ thống cung cấp điện. Phần 1: bao gồm một số bài thiết kế cụ thể, tổng hợp lại toàn bộ các khâu cần thiết trong tính toán thiết kế cung cấp điện. Kết cấu của các chương đều theo một trình tự giống nhau: mục thứ nhất được trình bày ngắn gọn cơ sở lý thuyết với những biểu thức quan trọng nhất, thiết thực cho việc giải các bài toán của chương, nhạc tiếp theo giới thiệu các bài giải mẫu ửng với nội dung của chương trình; mục thứ ba là bài tập dành cho bạn đọc thư giai để kiểm tra kỹ năng tính toán từ trình độ của mình. Dữ kiện của các bài toán phán lớn được lấy từ mạng điện cụ thể, vì vậy ngoài mục đích học tập, một số kết quả tính toán có thể áp dụng cho mục đích nghiên cứu khảo sát đặc tính của mạng điện ở các địa phương khác nhau của nước ta. Bên cạnh các bài tập thông thường, đối với một số nội dung quan trọng còn có các bài tập dải được cho tươi dạng lấy dữ kiện theo họ tên người thực hiện nhằm đa dạng hoá để bài. Trong quá trình giải các bài tập, bạn đọc có thể sử dụng các sổ tay thiết kế cung cấp điện, tuy nhiên, để tiện cho việc tra cứu tác tham số, dữ liệu, đa số các bảng biểu đã được trình bày trong giáo trình “Hệ thống cung cấp điện” (Tài liệu 1) và một số bảng bổ sung ở phần phụ lục của chính cuốn sách này. Đáp số của tất cả các bài toán có thể tìm thấy ở phần cuối của cuốn sách. Hầu hết các bài toán được trình bày đơn giản nhất đến mức có thể, trong một số trường hợp bài toán được giải theo nhiều cách khác nhau để qua đó đánh giá được mức độ chính xác và ưu nhược điểm của từng phương pháp, giúp bạn đọc lựa chọn phương pháp giải tốt nhất cho những bài toán tương tự.

Tải về tài liệu: Bài Tập Cung Cấp Điện – Trần Quang Khánh

Mã trích xuất: 4weh

Bài Tập Cung Cấp Điện – Trần Quang Khánh

Nội dung trong trang

Cuốn “Bài tập cung cấp điện” được biên soạn tới mục đích chính là giúp cho bạn đọc nắm bắt một cách tốt nhất chương trình môn học Cung cấp điện và nâng cao kỹ năng tính toán thiết kế cung cấp điện thông qua phương pháp giải các bài toán thực tế.

bai tap cung cap dien 1

Nội dung cuốn tích được trình bày trong hai phần: Phần I là phần bài tập, thâu tóm hầu hết các nội dung cơ bản của chương trình hệ thống cung cấp điện. Phần 1: bao gồm một số bài thiết kế cụ thể, tổng hợp lại toàn bộ các khâu cần thiết trong tính toán thiết kế cung cấp điện. Kết cấu của các chương đều theo một trình tự giống nhau: mục thứ nhất được trình bày ngắn gọn cơ sở lý thuyết với những biểu thức quan trọng nhất, thiết thực cho việc giải các bài toán của chương, nhạc tiếp theo giới thiệu các bài giải mẫu ửng với nội dung của chương trình; mục thứ ba là bài tập dành cho bạn đọc thư giai để kiểm tra kỹ năng tính toán từ trình độ của mình. Dữ kiện của các bài toán phán lớn được lấy từ mạng điện cụ thể, vì vậy ngoài mục đích học tập, một số kết quả tính toán có thể áp dụng cho mục đích nghiên cứu khảo sát đặc tính của mạng điện ở các địa phương khác nhau của nước ta. Bên cạnh các bài tập thông thường, đối với một số nội dung quan trọng còn có các bài tập dải được cho tươi dạng lấy dữ kiện theo họ tên người thực hiện nhằm đa dạng hoá để bài. Trong quá trình giải các bài tập, bạn đọc có thể sử dụng các sổ tay thiết kế cung cấp điện, tuy nhiên, để tiện cho việc tra cứu tác tham số, dữ liệu, đa số các bảng biểu đã được trình bày trong giáo trình “Hệ thống cung cấp điện” (Tài liệu 1) và một số bảng bổ sung ở phần phụ lục của chính cuốn sách này. Đáp số của tất cả các bài toán có thể tìm thấy ở phần cuối của cuốn sách. Hầu hết các bài toán được trình bày đơn giản nhất đến mức có thể, trong một số trường hợp bài toán được giải theo nhiều cách khác nhau để qua đó đánh giá được mức độ chính xác và ưu nhược điểm của từng phương pháp, giúp bạn đọc lựa chọn phương pháp giải tốt nhất cho những bài toán tương tự.

Tải về tài liệu: Bài Tập Cung Cấp Điện – Trần Quang Khánh

Mã trích xuất: 4weh

Bài Tập Cung Cấp Điện – Trần Quang Khánh

Tóm tắt nội dung

Cuốn “Bài tập cung cấp điện” được biên soạn tới mục đích chính là giúp cho bạn đọc nắm bắt một cách tốt nhất chương trình môn học Cung cấp điện và nâng cao kỹ năng tính toán thiết kế cung cấp điện thông qua phương pháp giải các bài toán thực tế.

bai tap cung cap dien 1

Nội dung cuốn tích được trình bày trong hai phần: Phần I là phần bài tập, thâu tóm hầu hết các nội dung cơ bản của chương trình hệ thống cung cấp điện. Phần 1: bao gồm một số bài thiết kế cụ thể, tổng hợp lại toàn bộ các khâu cần thiết trong tính toán thiết kế cung cấp điện. Kết cấu của các chương đều theo một trình tự giống nhau: mục thứ nhất được trình bày ngắn gọn cơ sở lý thuyết với những biểu thức quan trọng nhất, thiết thực cho việc giải các bài toán của chương, nhạc tiếp theo giới thiệu các bài giải mẫu ửng với nội dung của chương trình; mục thứ ba là bài tập dành cho bạn đọc thư giai để kiểm tra kỹ năng tính toán từ trình độ của mình. Dữ kiện của các bài toán phán lớn được lấy từ mạng điện cụ thể, vì vậy ngoài mục đích học tập, một số kết quả tính toán có thể áp dụng cho mục đích nghiên cứu khảo sát đặc tính của mạng điện ở các địa phương khác nhau của nước ta. Bên cạnh các bài tập thông thường, đối với một số nội dung quan trọng còn có các bài tập dải được cho tươi dạng lấy dữ kiện theo họ tên người thực hiện nhằm đa dạng hoá để bài. Trong quá trình giải các bài tập, bạn đọc có thể sử dụng các sổ tay thiết kế cung cấp điện, tuy nhiên, để tiện cho việc tra cứu tác tham số, dữ liệu, đa số các bảng biểu đã được trình bày trong giáo trình “Hệ thống cung cấp điện” (Tài liệu 1) và một số bảng bổ sung ở phần phụ lục của chính cuốn sách này. Đáp số của tất cả các bài toán có thể tìm thấy ở phần cuối của cuốn sách. Hầu hết các bài toán được trình bày đơn giản nhất đến mức có thể, trong một số trường hợp bài toán được giải theo nhiều cách khác nhau để qua đó đánh giá được mức độ chính xác và ưu nhược điểm của từng phương pháp, giúp bạn đọc lựa chọn phương pháp giải tốt nhất cho những bài toán tương tự.

Tải về tài liệu: Bài Tập Cung Cấp Điện – Trần Quang Khánh

Mã trích xuất: 4weh

Bài cùng chủ đề