Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa hệ thống điện

Danh mục bài viết

Cuốn sách này mang tên “Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện” được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện. Đây là một tài liệu quan trọng dành cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia trong lĩnh vực điện để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình về bảo vệ và tự động điều khiển trong hệ thống điện.

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình của bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và chi tiết đến các vấn đề cơ bản và nâng cao về bảo vệ rơ le và tự động điều khiển trong hệ thống điện.

Sách giúp độc giả có được kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để có thể áp dụng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống điện.

Đặc biệt, sách được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu với nhiều ví dụ và bài tập để giúp độc giả nắm bắt nội dung một cách tốt nhất. Ngoài ra, sách còn giới thiệu các từ chuyên môn tiếng Anh phổ biến để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của độc giả trong lĩnh vực điện.

Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện #shorts

Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện là một cuốn sách quan trọng và hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực điện, đặc biệt là trong ...

Thông tin về tài liệu

Lưu ý: Tài liệu được sưu tầm từ Internet, bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản.

 • Số trang: 329
 • Dạng thức: PDF
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Ngày xuất bản: 2005
 • Nhà xuất bản: Giáo dục
 • Tác giả: TS. Trần Quang Khải

Tóm tắt giáo trình bảo vệ rơ le và TĐH

Giáo trình này được sắp xếp theo hình thức các module để dễ dàng theo dõi và hiểu quả.

Module 1 bao gồm các chương từ 1 đến 4, tập trung vào các vấn đề cơ bản về bảo vệ rơ le và tự động điều khiển.

Module 2 bao gồm các chương từ 5 đến 9, đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, phương pháp tính toán và phạm vi ứng dụng của các dạng bảo vệ rơ le. Ví dụ như bảo vệ quá dòng, bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ cao tần.

Module 3 bao gồm các chương từ 10 đến 12, trình bày các ứng dụng cụ thể của các nguyên tắc trong việc bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Ví dụ như bảo vệ máy phát và động cơ điện, bảo vệ máy biến áp, bảo vệ đường dây và thanh cái.

Module 4 bao gồm các chương từ 13 đến 16, tập trung vào các nội dung cơ bản về các quá trình và sơ đồ tự động điều khiển trong hệ thống điện. Các vấn đề như tự động điều chỉnh tần số, tự động điều chỉnh điện áp, tự động khử từ trường, tự động hòa đồng bộ máy phát, tự động đóng lại và tự động đóng dự phòng sẽ được trình bày ở đây.

Tuy nhiên, để giữ tính độc lập của từng module mà vẫn giữ được sự logic của giáo trình, một số nội dung có thể được nhắc lại ở nhiều chương khác nhau.

bảo vệ rơ le
bảo vệ rơ le quá dòng của Mitsubishi

Lời kết

Đây là một cuốn sách quan trọng và hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực điện, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ rơ le và tự động điều khiển trong hệ thống điện. Cảm ơn các bạn đã tìm hiểu về tài liệu này. Bạn có thể tải thêm tài liệu liên quan ở phía dưới.

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa hệ thống điện

Nội dung trong trang

Cuốn sách này mang tên “Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện” được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện. Đây là một tài liệu quan trọng dành cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia trong lĩnh vực điện để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình về bảo vệ và tự động điều khiển trong hệ thống điện.

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình của bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và chi tiết đến các vấn đề cơ bản và nâng cao về bảo vệ rơ le và tự động điều khiển trong hệ thống điện.

Sách giúp độc giả có được kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để có thể áp dụng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống điện.

Đặc biệt, sách được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu với nhiều ví dụ và bài tập để giúp độc giả nắm bắt nội dung một cách tốt nhất. Ngoài ra, sách còn giới thiệu các từ chuyên môn tiếng Anh phổ biến để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của độc giả trong lĩnh vực điện.

Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện #shorts

Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện là một cuốn sách quan trọng và hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực điện, đặc biệt là trong ...

Thông tin về tài liệu

Lưu ý: Tài liệu được sưu tầm từ Internet, bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản.

 • Số trang: 329
 • Dạng thức: PDF
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Ngày xuất bản: 2005
 • Nhà xuất bản: Giáo dục
 • Tác giả: TS. Trần Quang Khải

Tóm tắt giáo trình bảo vệ rơ le và TĐH

Giáo trình này được sắp xếp theo hình thức các module để dễ dàng theo dõi và hiểu quả.

Module 1 bao gồm các chương từ 1 đến 4, tập trung vào các vấn đề cơ bản về bảo vệ rơ le và tự động điều khiển.

Module 2 bao gồm các chương từ 5 đến 9, đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, phương pháp tính toán và phạm vi ứng dụng của các dạng bảo vệ rơ le. Ví dụ như bảo vệ quá dòng, bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ cao tần.

Module 3 bao gồm các chương từ 10 đến 12, trình bày các ứng dụng cụ thể của các nguyên tắc trong việc bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Ví dụ như bảo vệ máy phát và động cơ điện, bảo vệ máy biến áp, bảo vệ đường dây và thanh cái.

Module 4 bao gồm các chương từ 13 đến 16, tập trung vào các nội dung cơ bản về các quá trình và sơ đồ tự động điều khiển trong hệ thống điện. Các vấn đề như tự động điều chỉnh tần số, tự động điều chỉnh điện áp, tự động khử từ trường, tự động hòa đồng bộ máy phát, tự động đóng lại và tự động đóng dự phòng sẽ được trình bày ở đây.

Tuy nhiên, để giữ tính độc lập của từng module mà vẫn giữ được sự logic của giáo trình, một số nội dung có thể được nhắc lại ở nhiều chương khác nhau.

bảo vệ rơ le
bảo vệ rơ le quá dòng của Mitsubishi

Lời kết

Đây là một cuốn sách quan trọng và hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực điện, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ rơ le và tự động điều khiển trong hệ thống điện. Cảm ơn các bạn đã tìm hiểu về tài liệu này. Bạn có thể tải thêm tài liệu liên quan ở phía dưới.

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa hệ thống điện

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách này mang tên “Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện” được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện. Đây là một tài liệu quan trọng dành cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia trong lĩnh vực điện để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình về bảo vệ và tự động điều khiển trong hệ thống điện.

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình của bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và chi tiết đến các vấn đề cơ bản và nâng cao về bảo vệ rơ le và tự động điều khiển trong hệ thống điện.

Sách giúp độc giả có được kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để có thể áp dụng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống điện.

Đặc biệt, sách được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu với nhiều ví dụ và bài tập để giúp độc giả nắm bắt nội dung một cách tốt nhất. Ngoài ra, sách còn giới thiệu các từ chuyên môn tiếng Anh phổ biến để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của độc giả trong lĩnh vực điện.

Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện #shorts

Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện là một cuốn sách quan trọng và hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực điện, đặc biệt là trong ...

Thông tin về tài liệu

Lưu ý: Tài liệu được sưu tầm từ Internet, bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản.

 • Số trang: 329
 • Dạng thức: PDF
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Ngày xuất bản: 2005
 • Nhà xuất bản: Giáo dục
 • Tác giả: TS. Trần Quang Khải

Tóm tắt giáo trình bảo vệ rơ le và TĐH

Giáo trình này được sắp xếp theo hình thức các module để dễ dàng theo dõi và hiểu quả.

Module 1 bao gồm các chương từ 1 đến 4, tập trung vào các vấn đề cơ bản về bảo vệ rơ le và tự động điều khiển.

Module 2 bao gồm các chương từ 5 đến 9, đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, phương pháp tính toán và phạm vi ứng dụng của các dạng bảo vệ rơ le. Ví dụ như bảo vệ quá dòng, bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ cao tần.

Module 3 bao gồm các chương từ 10 đến 12, trình bày các ứng dụng cụ thể của các nguyên tắc trong việc bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Ví dụ như bảo vệ máy phát và động cơ điện, bảo vệ máy biến áp, bảo vệ đường dây và thanh cái.

Module 4 bao gồm các chương từ 13 đến 16, tập trung vào các nội dung cơ bản về các quá trình và sơ đồ tự động điều khiển trong hệ thống điện. Các vấn đề như tự động điều chỉnh tần số, tự động điều chỉnh điện áp, tự động khử từ trường, tự động hòa đồng bộ máy phát, tự động đóng lại và tự động đóng dự phòng sẽ được trình bày ở đây.

Tuy nhiên, để giữ tính độc lập của từng module mà vẫn giữ được sự logic của giáo trình, một số nội dung có thể được nhắc lại ở nhiều chương khác nhau.

bảo vệ rơ le
bảo vệ rơ le quá dòng của Mitsubishi

Lời kết

Đây là một cuốn sách quan trọng và hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực điện, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ rơ le và tự động điều khiển trong hệ thống điện. Cảm ơn các bạn đã tìm hiểu về tài liệu này. Bạn có thể tải thêm tài liệu liên quan ở phía dưới.

Bài cùng chủ đề