Giáo trình Mạng truyền thông Công nghiệp

Danh mục bài viết

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở nội dung bài giảng cho sinh viên những năm cuối của ngành Điều khiển Tự động (ĐHBK Hà Nội), một mặt nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về giáo trình trong nhà trường. mặt khác nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật cho đông đảo giới bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này. Cuốn sách là tài liệu tự học và tham khảo cho các sinh viên các trường đại học kỹ thuật, các học viên cao học và các kỹ sự làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.

giao trinh dien cong nghiep

Trong khuôn khổ có hạn của cuốn sách, việc chọn lọc và trình bày nội dụng để phù hợp với nhiều nhóm bạn đọc khác nhau quả thật không dễ dàng. Theo quan điểm của tác giả thì phần kỹ thuật cơ bản đóng vai trò quan trọng hơn cả, bởi vì nó là nền tảng cho mọi công nghệ khác nhau. Phần trình bày về các hệ thống bus trường tiêu biểu được biên soạn dựa theo xu hướng ứng dụng trong nước, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn phần kỹ thuật cơ bản và nhanh chóng nắm được thông tin cô đọng về một hệ thống chỉ qua ít trang sách mà không phải mất công tìm tòi trong các tài liệu chuẩn. Về mặt thuật ngữ, còn nhiều khái niệm mới chưa được thống nhất trong tiếng Việt, vì vậy tác giả sử dụng nguyên bản tiếng Anh kèm theo lời giải thích.

Tải tài liệu về theo địa chỉ: Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp

Mã trích xuất: eky3

Giáo trình Mạng truyền thông Công nghiệp

Nội dung trong trang

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở nội dung bài giảng cho sinh viên những năm cuối của ngành Điều khiển Tự động (ĐHBK Hà Nội), một mặt nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về giáo trình trong nhà trường. mặt khác nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật cho đông đảo giới bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này. Cuốn sách là tài liệu tự học và tham khảo cho các sinh viên các trường đại học kỹ thuật, các học viên cao học và các kỹ sự làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.

giao trinh dien cong nghiep

Trong khuôn khổ có hạn của cuốn sách, việc chọn lọc và trình bày nội dụng để phù hợp với nhiều nhóm bạn đọc khác nhau quả thật không dễ dàng. Theo quan điểm của tác giả thì phần kỹ thuật cơ bản đóng vai trò quan trọng hơn cả, bởi vì nó là nền tảng cho mọi công nghệ khác nhau. Phần trình bày về các hệ thống bus trường tiêu biểu được biên soạn dựa theo xu hướng ứng dụng trong nước, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn phần kỹ thuật cơ bản và nhanh chóng nắm được thông tin cô đọng về một hệ thống chỉ qua ít trang sách mà không phải mất công tìm tòi trong các tài liệu chuẩn. Về mặt thuật ngữ, còn nhiều khái niệm mới chưa được thống nhất trong tiếng Việt, vì vậy tác giả sử dụng nguyên bản tiếng Anh kèm theo lời giải thích.

Tải tài liệu về theo địa chỉ: Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp

Mã trích xuất: eky3

Giáo trình Mạng truyền thông Công nghiệp

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở nội dung bài giảng cho sinh viên những năm cuối của ngành Điều khiển Tự động (ĐHBK Hà Nội), một mặt nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về giáo trình trong nhà trường. mặt khác nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật cho đông đảo giới bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này. Cuốn sách là tài liệu tự học và tham khảo cho các sinh viên các trường đại học kỹ thuật, các học viên cao học và các kỹ sự làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.

giao trinh dien cong nghiep

Trong khuôn khổ có hạn của cuốn sách, việc chọn lọc và trình bày nội dụng để phù hợp với nhiều nhóm bạn đọc khác nhau quả thật không dễ dàng. Theo quan điểm của tác giả thì phần kỹ thuật cơ bản đóng vai trò quan trọng hơn cả, bởi vì nó là nền tảng cho mọi công nghệ khác nhau. Phần trình bày về các hệ thống bus trường tiêu biểu được biên soạn dựa theo xu hướng ứng dụng trong nước, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn phần kỹ thuật cơ bản và nhanh chóng nắm được thông tin cô đọng về một hệ thống chỉ qua ít trang sách mà không phải mất công tìm tòi trong các tài liệu chuẩn. Về mặt thuật ngữ, còn nhiều khái niệm mới chưa được thống nhất trong tiếng Việt, vì vậy tác giả sử dụng nguyên bản tiếng Anh kèm theo lời giải thích.

Tải tài liệu về theo địa chỉ: Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp

Mã trích xuất: eky3

Bài cùng chủ đề