Chia sẻ Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện bản pdf miễn phí

Danh mục bài viết

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nền kinh tế đang trên đà phát triển, việc sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện vào trong xây lắp các khu công nghiệp, khu chế xuất – liên doanh, khu nhà cao tầng ngày càng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng rất cần thiết cho sinh viên – học sinh ngành Điện. Ngoài ra cần phải cập nhật thêm những công nghệ mới đang không ngừng cải tiến và nâng cao các | thiết bị điện, khí cụ điện được các hãng sản xuất lớn như: Merlin Gerin, Telemecanique, General Electric, Siemens….

khi cu dien

Quyển giáo trình này được biên soạn gồm bốn phần:

 • Phần 1 : Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện.
 • Phần 2: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp.
 • Phần 3: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp.
 • Phần 4: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.

Trong mỗi phần được trình bày cụ thể hình dạng thực tế và ví dụ tính toán chọn lựa cụ thể cho các khí cụ điện nhằm giúp cho sinh viên – học sinh có thể ứng dụng vào thực tế. Trong quá trình biên soạn chắc chắn có sai sót, kính mong được ủng hộ và góp ý chân thành từ quý độc giả.

Tải về tài liệu: Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện

Mã trích xuất: a9p4

Chia sẻ Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện bản pdf miễn phí

Nội dung trong trang

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nền kinh tế đang trên đà phát triển, việc sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện vào trong xây lắp các khu công nghiệp, khu chế xuất – liên doanh, khu nhà cao tầng ngày càng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng rất cần thiết cho sinh viên – học sinh ngành Điện. Ngoài ra cần phải cập nhật thêm những công nghệ mới đang không ngừng cải tiến và nâng cao các | thiết bị điện, khí cụ điện được các hãng sản xuất lớn như: Merlin Gerin, Telemecanique, General Electric, Siemens….

khi cu dien

Quyển giáo trình này được biên soạn gồm bốn phần:

 • Phần 1 : Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện.
 • Phần 2: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp.
 • Phần 3: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp.
 • Phần 4: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.

Trong mỗi phần được trình bày cụ thể hình dạng thực tế và ví dụ tính toán chọn lựa cụ thể cho các khí cụ điện nhằm giúp cho sinh viên – học sinh có thể ứng dụng vào thực tế. Trong quá trình biên soạn chắc chắn có sai sót, kính mong được ủng hộ và góp ý chân thành từ quý độc giả.

Tải về tài liệu: Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện

Mã trích xuất: a9p4

Chia sẻ Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện bản pdf miễn phí

Tóm tắt nội dung

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nền kinh tế đang trên đà phát triển, việc sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện vào trong xây lắp các khu công nghiệp, khu chế xuất – liên doanh, khu nhà cao tầng ngày càng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng rất cần thiết cho sinh viên – học sinh ngành Điện. Ngoài ra cần phải cập nhật thêm những công nghệ mới đang không ngừng cải tiến và nâng cao các | thiết bị điện, khí cụ điện được các hãng sản xuất lớn như: Merlin Gerin, Telemecanique, General Electric, Siemens….

khi cu dien

Quyển giáo trình này được biên soạn gồm bốn phần:

 • Phần 1 : Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện.
 • Phần 2: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp.
 • Phần 3: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp.
 • Phần 4: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.

Trong mỗi phần được trình bày cụ thể hình dạng thực tế và ví dụ tính toán chọn lựa cụ thể cho các khí cụ điện nhằm giúp cho sinh viên – học sinh có thể ứng dụng vào thực tế. Trong quá trình biên soạn chắc chắn có sai sót, kính mong được ủng hộ và góp ý chân thành từ quý độc giả.

Tải về tài liệu: Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện

Mã trích xuất: a9p4

Bài cùng chủ đề