Giáo trình vi điều khiển và lập trình ứng dụng

Danh mục bài viết

Sự ra đời của các bộ vi xử lý nói chung, các bộ vi điều khiển nói riêng đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc thiết kế các hệ thống xử lý thông tin, đo lường điều khiển và truyền thông. Kết quả là đã tạo ra được những sản phẩm như máy ảnh số, máy chơi nhạc MP3, đầu đĩa DVD, các | bộ biến tần, PLC,… ngày càng rẻ hơn, nhỏ gọn hơn, thông minh hơn, tiện dụng hơn. Cuốn sách “Vi điều khiển – Cấu trúc, lập trình và ứng dụng” được biên soạn nhằm giúp sinh viên Cao đẳng và Đại học các khối ngành Điện, Điện tử, Kỹ thuật máy tính tìm hiểu về cấu trúc, lập trình và ứng dụng các bộ vi điều khiển họ 8051 trong việc thiết kế các ứng dụng | thực tế. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu qua các khái niệm về thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của hệ vi xử | lý; khái niệm về vi điều khiển, sự khác nhau giữa vị điều khiển và máy vi | tính, đánh giá sơ lược về thiết kế ứng dụng vi điều khiển.

Chương 2: Giới thiệu về cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển 89S52 – một chip phổ biến của họ 8051. Nội dung của chương bao gồm sơ đồ khối và chức năng các khối của 89S52; tập lệnh của họ 8051; hoạt động của các bộ thể định thời, công nối tiếp và xử lý ngát.

Chương 3: Giới thiệu các bước cơ bản trong quá trình thiết kế ứng | dụng có sử dụng vi điều khiển và hàng chục ví dụ cụ thể từ đơn giản (điều khiển LED nhấp nháy, LED 7 đoạn, động cơ bước…) đến phức tạp (bộ điều khiển mở, robot dò đường với nhiều cấp tốc độ…). Đây là những ví dụ rất bổ ích với đầy đủ sơ đồ nguyên lý mạch điện và chương trình viết bằng ngôn ngữ C mà dựa vào đó bạn đọc có thể thiết kế, chế tạo được các ứng dụng thực tế hữu ích sử dụng họ vi điều khiển 8051 hay các họ vi điều khiển khác.

Tải về tài liệu: Giáo trình vi điều khiển và lập trình ứng dụng

Mã trích xuất: vmfg

Giáo trình vi điều khiển và lập trình ứng dụng

Nội dung trong trang

Sự ra đời của các bộ vi xử lý nói chung, các bộ vi điều khiển nói riêng đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc thiết kế các hệ thống xử lý thông tin, đo lường điều khiển và truyền thông. Kết quả là đã tạo ra được những sản phẩm như máy ảnh số, máy chơi nhạc MP3, đầu đĩa DVD, các | bộ biến tần, PLC,… ngày càng rẻ hơn, nhỏ gọn hơn, thông minh hơn, tiện dụng hơn. Cuốn sách “Vi điều khiển – Cấu trúc, lập trình và ứng dụng” được biên soạn nhằm giúp sinh viên Cao đẳng và Đại học các khối ngành Điện, Điện tử, Kỹ thuật máy tính tìm hiểu về cấu trúc, lập trình và ứng dụng các bộ vi điều khiển họ 8051 trong việc thiết kế các ứng dụng | thực tế. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu qua các khái niệm về thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của hệ vi xử | lý; khái niệm về vi điều khiển, sự khác nhau giữa vị điều khiển và máy vi | tính, đánh giá sơ lược về thiết kế ứng dụng vi điều khiển.

Chương 2: Giới thiệu về cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển 89S52 – một chip phổ biến của họ 8051. Nội dung của chương bao gồm sơ đồ khối và chức năng các khối của 89S52; tập lệnh của họ 8051; hoạt động của các bộ thể định thời, công nối tiếp và xử lý ngát.

Chương 3: Giới thiệu các bước cơ bản trong quá trình thiết kế ứng | dụng có sử dụng vi điều khiển và hàng chục ví dụ cụ thể từ đơn giản (điều khiển LED nhấp nháy, LED 7 đoạn, động cơ bước…) đến phức tạp (bộ điều khiển mở, robot dò đường với nhiều cấp tốc độ…). Đây là những ví dụ rất bổ ích với đầy đủ sơ đồ nguyên lý mạch điện và chương trình viết bằng ngôn ngữ C mà dựa vào đó bạn đọc có thể thiết kế, chế tạo được các ứng dụng thực tế hữu ích sử dụng họ vi điều khiển 8051 hay các họ vi điều khiển khác.

Tải về tài liệu: Giáo trình vi điều khiển và lập trình ứng dụng

Mã trích xuất: vmfg

Giáo trình vi điều khiển và lập trình ứng dụng

Tóm tắt nội dung

Sự ra đời của các bộ vi xử lý nói chung, các bộ vi điều khiển nói riêng đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc thiết kế các hệ thống xử lý thông tin, đo lường điều khiển và truyền thông. Kết quả là đã tạo ra được những sản phẩm như máy ảnh số, máy chơi nhạc MP3, đầu đĩa DVD, các | bộ biến tần, PLC,… ngày càng rẻ hơn, nhỏ gọn hơn, thông minh hơn, tiện dụng hơn. Cuốn sách “Vi điều khiển – Cấu trúc, lập trình và ứng dụng” được biên soạn nhằm giúp sinh viên Cao đẳng và Đại học các khối ngành Điện, Điện tử, Kỹ thuật máy tính tìm hiểu về cấu trúc, lập trình và ứng dụng các bộ vi điều khiển họ 8051 trong việc thiết kế các ứng dụng | thực tế. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu qua các khái niệm về thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của hệ vi xử | lý; khái niệm về vi điều khiển, sự khác nhau giữa vị điều khiển và máy vi | tính, đánh giá sơ lược về thiết kế ứng dụng vi điều khiển.

Chương 2: Giới thiệu về cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển 89S52 – một chip phổ biến của họ 8051. Nội dung của chương bao gồm sơ đồ khối và chức năng các khối của 89S52; tập lệnh của họ 8051; hoạt động của các bộ thể định thời, công nối tiếp và xử lý ngát.

Chương 3: Giới thiệu các bước cơ bản trong quá trình thiết kế ứng | dụng có sử dụng vi điều khiển và hàng chục ví dụ cụ thể từ đơn giản (điều khiển LED nhấp nháy, LED 7 đoạn, động cơ bước…) đến phức tạp (bộ điều khiển mở, robot dò đường với nhiều cấp tốc độ…). Đây là những ví dụ rất bổ ích với đầy đủ sơ đồ nguyên lý mạch điện và chương trình viết bằng ngôn ngữ C mà dựa vào đó bạn đọc có thể thiết kế, chế tạo được các ứng dụng thực tế hữu ích sử dụng họ vi điều khiển 8051 hay các họ vi điều khiển khác.

Tải về tài liệu: Giáo trình vi điều khiển và lập trình ứng dụng

Mã trích xuất: vmfg

Bài cùng chủ đề