Tài liệu Máy Điện file pdf miễn phí

Danh mục bài viết

Cuốn Máy điện được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu, giáo trình đang sử dụng để học tập, nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Mỹ, Nga và các giáo trình đang sử dụng giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trong nước, kết hợp với kinh nghiệm của các tác giả trong nhiều năm công tác và giảng dạy môn Máy điện.

Tai lieu Autodesk Moldflow min 768x432 1

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học, đồng thời gân những nội dung lý thuyết với các vấn đề thường gặp trong thực tế sản xuất, bổ sung nhiều ví dụ minh hoạ để người đọc nắm chắc hơn về Máy điện.

Nội dung cuốn sách được phân thành hai tập : Tập 1: Bắt đầu từ chương 1 đến chương 6 bao gồm các vấn đề sau:

 • Chương 1, Những khái niệm cơ bản
 • Chương 2. Mạch điện một pha và ba pha
 • Chương 3. Mạch từ
 • Chương 4. Máy biến áp
 • Chương 5. Nguyên lý biến đổi năng lượng cơ điện
 • Chương 6. Dây quấn máy điện quay Tập 2: Từ chương 7 đến chương 11 bao gồm các vấn đề sau
 • Chương 7. Máy điện không đồng bộ Chương 8, Máy điện đồng bộ
 • Chương 9. Máy điện một chiều
 • Chương 10. Động cơ một pha và động cơ đặc biệt
 • Chương 11, Tiết kiệm điện năng trong vận hành thiết bị điện

Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho đối tượng là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ngành Điện và cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác trong ngành Điện.

Tải về tài liệu: Tài liệu Máy Điện – Bùi Đức Hùng (tập 2)

Mã trích xuất: hhss

Tài liệu Máy Điện file pdf miễn phí

Nội dung trong trang

Cuốn Máy điện được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu, giáo trình đang sử dụng để học tập, nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Mỹ, Nga và các giáo trình đang sử dụng giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trong nước, kết hợp với kinh nghiệm của các tác giả trong nhiều năm công tác và giảng dạy môn Máy điện.

Tai lieu Autodesk Moldflow min 768x432 1

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học, đồng thời gân những nội dung lý thuyết với các vấn đề thường gặp trong thực tế sản xuất, bổ sung nhiều ví dụ minh hoạ để người đọc nắm chắc hơn về Máy điện.

Nội dung cuốn sách được phân thành hai tập : Tập 1: Bắt đầu từ chương 1 đến chương 6 bao gồm các vấn đề sau:

 • Chương 1, Những khái niệm cơ bản
 • Chương 2. Mạch điện một pha và ba pha
 • Chương 3. Mạch từ
 • Chương 4. Máy biến áp
 • Chương 5. Nguyên lý biến đổi năng lượng cơ điện
 • Chương 6. Dây quấn máy điện quay Tập 2: Từ chương 7 đến chương 11 bao gồm các vấn đề sau
 • Chương 7. Máy điện không đồng bộ Chương 8, Máy điện đồng bộ
 • Chương 9. Máy điện một chiều
 • Chương 10. Động cơ một pha và động cơ đặc biệt
 • Chương 11, Tiết kiệm điện năng trong vận hành thiết bị điện

Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho đối tượng là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ngành Điện và cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác trong ngành Điện.

Tải về tài liệu: Tài liệu Máy Điện – Bùi Đức Hùng (tập 2)

Mã trích xuất: hhss

Tài liệu Máy Điện file pdf miễn phí

Tóm tắt nội dung

Cuốn Máy điện được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu, giáo trình đang sử dụng để học tập, nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Mỹ, Nga và các giáo trình đang sử dụng giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trong nước, kết hợp với kinh nghiệm của các tác giả trong nhiều năm công tác và giảng dạy môn Máy điện.

Tai lieu Autodesk Moldflow min 768x432 1

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học, đồng thời gân những nội dung lý thuyết với các vấn đề thường gặp trong thực tế sản xuất, bổ sung nhiều ví dụ minh hoạ để người đọc nắm chắc hơn về Máy điện.

Nội dung cuốn sách được phân thành hai tập : Tập 1: Bắt đầu từ chương 1 đến chương 6 bao gồm các vấn đề sau:

 • Chương 1, Những khái niệm cơ bản
 • Chương 2. Mạch điện một pha và ba pha
 • Chương 3. Mạch từ
 • Chương 4. Máy biến áp
 • Chương 5. Nguyên lý biến đổi năng lượng cơ điện
 • Chương 6. Dây quấn máy điện quay Tập 2: Từ chương 7 đến chương 11 bao gồm các vấn đề sau
 • Chương 7. Máy điện không đồng bộ Chương 8, Máy điện đồng bộ
 • Chương 9. Máy điện một chiều
 • Chương 10. Động cơ một pha và động cơ đặc biệt
 • Chương 11, Tiết kiệm điện năng trong vận hành thiết bị điện

Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho đối tượng là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ngành Điện và cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư, kỹ thuật viên đang công tác trong ngành Điện.

Tải về tài liệu: Tài liệu Máy Điện – Bùi Đức Hùng (tập 2)

Mã trích xuất: hhss

Bài cùng chủ đề