Học lập trình PLC Mitsubishi trên trang web e-learning

Danh mục bài viết

hoc plc truc tuyen

Đây là trang web e-learning có tài liệu và bài giảng mà Mitsubishi soạn ra giúp các bạn tiếp cận và có thể sử dụng các thiết bị của Mitsubishi. Các bạn có thể mở trực tiếp pdf để đọc hoặc ấn vào biểu tượng máy tính bảng để có thể xem được cả video giải thích.

Địa chỉ trang: Học PLC Mitsubishi

image

Để có thể xem được tài liệu, các bạn cần đăng ký tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên, các bạn bấm chọn 1 tài liệu bất kỳ, lập tức trang yêu cầu đăng nhập sẽ hiện ra. Bạn bấm vào ô như ảnh dưới, khai báo các thông tin theo yêu cầu để đăng ký tài khoản.

dang ki thanh vien

Ngoài ra các bạn cũng có thể tải thêm các tài liệu học lập trình tại đây:

Tài liệu lập trình PLC Mitsubishi Tiếng Việt

Chúc các bạn học tập tốt.

Học lập trình PLC Mitsubishi trên trang web e-learning

Nội dung trong trang

hoc plc truc tuyen

Đây là trang web e-learning có tài liệu và bài giảng mà Mitsubishi soạn ra giúp các bạn tiếp cận và có thể sử dụng các thiết bị của Mitsubishi. Các bạn có thể mở trực tiếp pdf để đọc hoặc ấn vào biểu tượng máy tính bảng để có thể xem được cả video giải thích.

Địa chỉ trang: Học PLC Mitsubishi

image

Để có thể xem được tài liệu, các bạn cần đăng ký tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên, các bạn bấm chọn 1 tài liệu bất kỳ, lập tức trang yêu cầu đăng nhập sẽ hiện ra. Bạn bấm vào ô như ảnh dưới, khai báo các thông tin theo yêu cầu để đăng ký tài khoản.

dang ki thanh vien

Ngoài ra các bạn cũng có thể tải thêm các tài liệu học lập trình tại đây:

Tài liệu lập trình PLC Mitsubishi Tiếng Việt

Chúc các bạn học tập tốt.

Học lập trình PLC Mitsubishi trên trang web e-learning

Tóm tắt nội dung

hoc plc truc tuyen

Đây là trang web e-learning có tài liệu và bài giảng mà Mitsubishi soạn ra giúp các bạn tiếp cận và có thể sử dụng các thiết bị của Mitsubishi. Các bạn có thể mở trực tiếp pdf để đọc hoặc ấn vào biểu tượng máy tính bảng để có thể xem được cả video giải thích.

Địa chỉ trang: Học PLC Mitsubishi

image

Để có thể xem được tài liệu, các bạn cần đăng ký tài khoản thành viên. Để đăng ký thành viên, các bạn bấm chọn 1 tài liệu bất kỳ, lập tức trang yêu cầu đăng nhập sẽ hiện ra. Bạn bấm vào ô như ảnh dưới, khai báo các thông tin theo yêu cầu để đăng ký tài khoản.

dang ki thanh vien

Ngoài ra các bạn cũng có thể tải thêm các tài liệu học lập trình tại đây:

Tài liệu lập trình PLC Mitsubishi Tiếng Việt

Chúc các bạn học tập tốt.

Bài cùng chủ đề