Phần mềm tạo Win ảo VMware cài đặt phần mềm Kỹ thuật Điện

Danh mục bài viết

vmware

Anh em kỹ thuật mình chắc ai cũng đã từng cài đặt và sử dụng các phần mềm đã được chinh sửa để ative bản quyền. Việc cài đặt trực tiếp các phần mềm vào máy tính sẽ dẫn tới nguy cơ rất cao là máy tính sẽ bị dính virut. Vì thế, để hạn chế nguy cơ đó, anh em có thể cài đặt các phần mềm trên máy tính ảo. Phần mềm VMware là 1 công cụ cho phép anh em cài đặt win ảo 1 cách dễ dàng. Link tải mình để ở dưới, sau khi tải và cài đặt VMWare, anh em tải file cài windows định dạng ISO về rồi cài vào hệ thống máy ảo. Cách cài đặt anh em có thể tham khảo theo video ở dưới.

Địa chỉ tải phần mềm: TẢI VỀ VMWARE

Mã mở khóa: fj7k

Tags:

Phần mềm tạo Win ảo VMware cài đặt phần mềm Kỹ thuật Điện

Nội dung trong trang

vmware

Anh em kỹ thuật mình chắc ai cũng đã từng cài đặt và sử dụng các phần mềm đã được chinh sửa để ative bản quyền. Việc cài đặt trực tiếp các phần mềm vào máy tính sẽ dẫn tới nguy cơ rất cao là máy tính sẽ bị dính virut. Vì thế, để hạn chế nguy cơ đó, anh em có thể cài đặt các phần mềm trên máy tính ảo. Phần mềm VMware là 1 công cụ cho phép anh em cài đặt win ảo 1 cách dễ dàng. Link tải mình để ở dưới, sau khi tải và cài đặt VMWare, anh em tải file cài windows định dạng ISO về rồi cài vào hệ thống máy ảo. Cách cài đặt anh em có thể tham khảo theo video ở dưới.

Địa chỉ tải phần mềm: TẢI VỀ VMWARE

Mã mở khóa: fj7k

Tags:

Phần mềm tạo Win ảo VMware cài đặt phần mềm Kỹ thuật Điện

Tóm tắt nội dung

vmware

Anh em kỹ thuật mình chắc ai cũng đã từng cài đặt và sử dụng các phần mềm đã được chinh sửa để ative bản quyền. Việc cài đặt trực tiếp các phần mềm vào máy tính sẽ dẫn tới nguy cơ rất cao là máy tính sẽ bị dính virut. Vì thế, để hạn chế nguy cơ đó, anh em có thể cài đặt các phần mềm trên máy tính ảo. Phần mềm VMware là 1 công cụ cho phép anh em cài đặt win ảo 1 cách dễ dàng. Link tải mình để ở dưới, sau khi tải và cài đặt VMWare, anh em tải file cài windows định dạng ISO về rồi cài vào hệ thống máy ảo. Cách cài đặt anh em có thể tham khảo theo video ở dưới.

Địa chỉ tải phần mềm: TẢI VỀ VMWARE

Mã mở khóa: fj7k

Tags:

Bài cùng chủ đề