Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng

Danh mục bài viết

Tìm hiểu về kỹ thuật chiếu sáng và các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa ánh sáng cho không gian sống và làm việc của bạn.

Nội dung giáo trình

Để triển khai các nội dung trong cuốn sách về kỹ thuật chiếu sáng, tác giả đã phân chia thành nhiều chương với các đề tài khác nhau.

Chương I được dành để trình bày về lý thuyết cơ sở của kỹ thuật chiếu sáng. Trong chương này, tác giả nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc trong kỹ thuật chiếu sáng, đồng thời giải thích các yêu cầu cần thiết trong quá trình thiết kế chiếu sáng.

Các chương 2, 3 và 4 được tập trung vào việc giới thiệu các kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng, bao gồm chiếu sáng bên trong (indoor lighting), chiếu sáng bên ngoài (outdoor lighting) và chiếu sáng đường giao thông (road lighting). Các chương này được thiết kế với tính hướng đối tượng, giúp độc giả hiểu rõ hơn về các kỹ thuật và phương pháp thiết kế chiếu sáng cho từng đối tượng cụ thể.

Chương 5 là phần kiến thức thực tế về đèn, chóa đèn và các vấn đề liên quan đến chúng. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, kiến thức về đèn và chóa đèn là một lĩnh vực thay đổi rất nhanh theo thời gian và thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt. Chương này sẽ giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan về các loại đèn và chóa đèn, cũng như các vấn đề liên quan đến chúng.

Giáo trình có tham khảo và viện dẫn nhiều yêu cầu trong các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành của Việt Nam và của Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng CIE (Commission Internationale D’Eclairage).

Thiết kế chiếu sáng

Lưu ý nội dung

Đây không phải là một giáo trình toàn tập cho mọi người, do đó tác giả không có tham vọng trình bày tất cả các vấn đề về kỹ thuật chiếu sáng. Mặt khác, có một số nội dung trình bày trực quan hay ví dụ tính toán dài dòng, đã có trong bài giảng của lớp học, thì cũng không cần lặp lại trong giáo trình, để tiết kiệm giấy in, góp phần bảo vệ môi trường.

Trong giáo trình có sử dụng lại một số các hình vẽ, dữ liệu, và hình ảnh của một số đồng nghiệp, nhà sản xuất, và chuyên gia khác, mà tác giả chưa có điều kiện xin phép.

Kết luận

Trong quyển sách này chúng ta đã sẽ có cơ hội tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, các phương pháp tính toán và thiết kế cho các đối tượng chiếu sáng khác nhau.

Việc áp dụng các kiến thức này vào thực tế sẽ giúp chúng ta thiết kế ra những hệ thống chiếu sáng hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của công trình và giúp tối ưu hóa chi phí.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc thiết kế hệ thống chiếu sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kiến ​​thức chuyên môn, kinh nghiệm, sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường.

Hy vọng cuốn sách về kỹ thuật chiếu sáng sẽ là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia và sinh viên trong ngành kiến trúc, xây dựng và các ngành liên quan, giúp họ cập nhật kiến thức mới nhất và nâng cao kỹ năng thiết kế chiếu sáng.

Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng

Nội dung trong trang

Tìm hiểu về kỹ thuật chiếu sáng và các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa ánh sáng cho không gian sống và làm việc của bạn.

Nội dung giáo trình

Để triển khai các nội dung trong cuốn sách về kỹ thuật chiếu sáng, tác giả đã phân chia thành nhiều chương với các đề tài khác nhau.

Chương I được dành để trình bày về lý thuyết cơ sở của kỹ thuật chiếu sáng. Trong chương này, tác giả nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc trong kỹ thuật chiếu sáng, đồng thời giải thích các yêu cầu cần thiết trong quá trình thiết kế chiếu sáng.

Các chương 2, 3 và 4 được tập trung vào việc giới thiệu các kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng, bao gồm chiếu sáng bên trong (indoor lighting), chiếu sáng bên ngoài (outdoor lighting) và chiếu sáng đường giao thông (road lighting). Các chương này được thiết kế với tính hướng đối tượng, giúp độc giả hiểu rõ hơn về các kỹ thuật và phương pháp thiết kế chiếu sáng cho từng đối tượng cụ thể.

Chương 5 là phần kiến thức thực tế về đèn, chóa đèn và các vấn đề liên quan đến chúng. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, kiến thức về đèn và chóa đèn là một lĩnh vực thay đổi rất nhanh theo thời gian và thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt. Chương này sẽ giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan về các loại đèn và chóa đèn, cũng như các vấn đề liên quan đến chúng.

Giáo trình có tham khảo và viện dẫn nhiều yêu cầu trong các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành của Việt Nam và của Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng CIE (Commission Internationale D’Eclairage).

Thiết kế chiếu sáng

Lưu ý nội dung

Đây không phải là một giáo trình toàn tập cho mọi người, do đó tác giả không có tham vọng trình bày tất cả các vấn đề về kỹ thuật chiếu sáng. Mặt khác, có một số nội dung trình bày trực quan hay ví dụ tính toán dài dòng, đã có trong bài giảng của lớp học, thì cũng không cần lặp lại trong giáo trình, để tiết kiệm giấy in, góp phần bảo vệ môi trường.

Trong giáo trình có sử dụng lại một số các hình vẽ, dữ liệu, và hình ảnh của một số đồng nghiệp, nhà sản xuất, và chuyên gia khác, mà tác giả chưa có điều kiện xin phép.

Kết luận

Trong quyển sách này chúng ta đã sẽ có cơ hội tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, các phương pháp tính toán và thiết kế cho các đối tượng chiếu sáng khác nhau.

Việc áp dụng các kiến thức này vào thực tế sẽ giúp chúng ta thiết kế ra những hệ thống chiếu sáng hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của công trình và giúp tối ưu hóa chi phí.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc thiết kế hệ thống chiếu sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kiến ​​thức chuyên môn, kinh nghiệm, sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường.

Hy vọng cuốn sách về kỹ thuật chiếu sáng sẽ là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia và sinh viên trong ngành kiến trúc, xây dựng và các ngành liên quan, giúp họ cập nhật kiến thức mới nhất và nâng cao kỹ năng thiết kế chiếu sáng.

Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu về kỹ thuật chiếu sáng và các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa ánh sáng cho không gian sống và làm việc của bạn.

Nội dung giáo trình

Để triển khai các nội dung trong cuốn sách về kỹ thuật chiếu sáng, tác giả đã phân chia thành nhiều chương với các đề tài khác nhau.

Chương I được dành để trình bày về lý thuyết cơ sở của kỹ thuật chiếu sáng. Trong chương này, tác giả nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc trong kỹ thuật chiếu sáng, đồng thời giải thích các yêu cầu cần thiết trong quá trình thiết kế chiếu sáng.

Các chương 2, 3 và 4 được tập trung vào việc giới thiệu các kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng, bao gồm chiếu sáng bên trong (indoor lighting), chiếu sáng bên ngoài (outdoor lighting) và chiếu sáng đường giao thông (road lighting). Các chương này được thiết kế với tính hướng đối tượng, giúp độc giả hiểu rõ hơn về các kỹ thuật và phương pháp thiết kế chiếu sáng cho từng đối tượng cụ thể.

Chương 5 là phần kiến thức thực tế về đèn, chóa đèn và các vấn đề liên quan đến chúng. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, kiến thức về đèn và chóa đèn là một lĩnh vực thay đổi rất nhanh theo thời gian và thường thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt. Chương này sẽ giúp độc giả có được cái nhìn tổng quan về các loại đèn và chóa đèn, cũng như các vấn đề liên quan đến chúng.

Giáo trình có tham khảo và viện dẫn nhiều yêu cầu trong các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành của Việt Nam và của Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng CIE (Commission Internationale D’Eclairage).

Thiết kế chiếu sáng

Lưu ý nội dung

Đây không phải là một giáo trình toàn tập cho mọi người, do đó tác giả không có tham vọng trình bày tất cả các vấn đề về kỹ thuật chiếu sáng. Mặt khác, có một số nội dung trình bày trực quan hay ví dụ tính toán dài dòng, đã có trong bài giảng của lớp học, thì cũng không cần lặp lại trong giáo trình, để tiết kiệm giấy in, góp phần bảo vệ môi trường.

Trong giáo trình có sử dụng lại một số các hình vẽ, dữ liệu, và hình ảnh của một số đồng nghiệp, nhà sản xuất, và chuyên gia khác, mà tác giả chưa có điều kiện xin phép.

Kết luận

Trong quyển sách này chúng ta đã sẽ có cơ hội tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, các phương pháp tính toán và thiết kế cho các đối tượng chiếu sáng khác nhau.

Việc áp dụng các kiến thức này vào thực tế sẽ giúp chúng ta thiết kế ra những hệ thống chiếu sáng hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của công trình và giúp tối ưu hóa chi phí.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc thiết kế hệ thống chiếu sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kiến ​​thức chuyên môn, kinh nghiệm, sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường.

Hy vọng cuốn sách về kỹ thuật chiếu sáng sẽ là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia và sinh viên trong ngành kiến trúc, xây dựng và các ngành liên quan, giúp họ cập nhật kiến thức mới nhất và nâng cao kỹ năng thiết kế chiếu sáng.

Bài cùng chủ đề