Giáo trình Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Danh mục bài viết

thiet ke lap dat dien cong nghiep

Cuốn sách được trình bày gồm hai phần:

Phần 1: Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến điện công nghiệp, bao gồm các nội dung: Hệ thống phân phối điện, các loại khí cụ điện, rơ le, các mạch điều khiển động cơ 3 pha, 1 pha, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén… được sử dụng phổ biến trở các cơ sở sản xuất để tạo nguồn động lực.

Phần 2: Gồm 70 phiếu hướng dẫn thực hành lắp đặt động cơ, lắp đặt các mạch điều khiển động cơ, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén, và các nước điều khiển máy công nghiệp khác. Mỗi phiếu hướng dẫn sẽ trình bày t?i ?ịt các bước thực là 1/1, các sơ đồ nguyên lý thường kỳ II theo sơ đồ lắc đây để giúp cho việc thực hành được thanh chóng.

Tải tài về: Giá trình Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Mã trích xuất: sha1

Giáo trình Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Nội dung trong trang

thiet ke lap dat dien cong nghiep

Cuốn sách được trình bày gồm hai phần:

Phần 1: Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến điện công nghiệp, bao gồm các nội dung: Hệ thống phân phối điện, các loại khí cụ điện, rơ le, các mạch điều khiển động cơ 3 pha, 1 pha, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén… được sử dụng phổ biến trở các cơ sở sản xuất để tạo nguồn động lực.

Phần 2: Gồm 70 phiếu hướng dẫn thực hành lắp đặt động cơ, lắp đặt các mạch điều khiển động cơ, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén, và các nước điều khiển máy công nghiệp khác. Mỗi phiếu hướng dẫn sẽ trình bày t?i ?ịt các bước thực là 1/1, các sơ đồ nguyên lý thường kỳ II theo sơ đồ lắc đây để giúp cho việc thực hành được thanh chóng.

Tải tài về: Giá trình Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Mã trích xuất: sha1

Giáo trình Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Tóm tắt nội dung

thiet ke lap dat dien cong nghiep

Cuốn sách được trình bày gồm hai phần:

Phần 1: Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến điện công nghiệp, bao gồm các nội dung: Hệ thống phân phối điện, các loại khí cụ điện, rơ le, các mạch điều khiển động cơ 3 pha, 1 pha, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén… được sử dụng phổ biến trở các cơ sở sản xuất để tạo nguồn động lực.

Phần 2: Gồm 70 phiếu hướng dẫn thực hành lắp đặt động cơ, lắp đặt các mạch điều khiển động cơ, hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén, và các nước điều khiển máy công nghiệp khác. Mỗi phiếu hướng dẫn sẽ trình bày t?i ?ịt các bước thực là 1/1, các sơ đồ nguyên lý thường kỳ II theo sơ đồ lắc đây để giúp cho việc thực hành được thanh chóng.

Tải tài về: Giá trình Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Mã trích xuất: sha1

Bài cùng chủ đề