Chia sẻ giáo trình Vi xử lý miễn phí

Danh mục bài viết

Bộ vi xử lý ngày càng phát triển hoàn thiện và được sử dụng hầu hết trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp cũng như trong các thiết bị dân dụng. Chính vai trò, chức năng của vị xử lý đã đem lại nhiều ưu điểm, nhiều tính năng đặc biệt cho các hệ thống điều khiển.

Các nhà nghiên cứu không ngừng nghiên cứu các hệ thống điều khiển và sử dụng vi xử lý để thay thế, và cũng chính vì thế đã thúc đẩy lĩnh vực vi xử lý phát triển ngày càng hoàn hảo thích nghi với yêu cầu điều khiển. Để đơn giản bớt sự phức tạp của phần cứng khi dùng vi xử lý, các nhà nghiên cứu đã tích hợp hệ vi xử lý thành một IC gọi là vi điều khiển.

Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của vi xử lý, sau đó đi vào nghiên cứu các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Do có nhiều họ vi điều khiển khác nhau mức độ tích hợp từ đơn giản đến phức tạp nên trong giáo trình này trình bày họ vi điều khiển tương đối đơn giản là AT89S52 của hãng ATMEL.

Giáo trình biên soạn chia thành 10 chương:

Chương 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý.

Chương 2: Trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển.

Chương 3: Trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển.

Chương 4: Trình bày về tập lệnh hợp ngữ.

Chương 5: Trình bày về ngôn ngữ lập trình C của vi điều khiển.

Chương 6: Trình bày cấu trúc các port và ứng dụng port.

Chương 7: Trình bày cấu trúc hoạt động của timer/counter.

Chương 8: Trình bày cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng.

Chương 9: Trình bày cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển.

Chương 10: Trình bày cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển.

Trong từng chương sau khi trình bày các kiến thức cơ bản và viết các ứng dụng cơ bản để người đọc dễ tiếp cận, có câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập để củng cố kiến thức, để có nhiều chương trình ứng dụng và bài tập bạn đọc có thể đọc thêm tài liệu thực hành trong đó có rất nhiều | bài thực hành mẫu và bài tập đi kèm với bộ thí nghiệm do chúng tôi thiết kế.

Tải về tải liệu: Giáo trình vi xử lý – Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh

Mã trích xuất: smjc

Chia sẻ giáo trình Vi xử lý miễn phí

Nội dung trong trang

Bộ vi xử lý ngày càng phát triển hoàn thiện và được sử dụng hầu hết trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp cũng như trong các thiết bị dân dụng. Chính vai trò, chức năng của vị xử lý đã đem lại nhiều ưu điểm, nhiều tính năng đặc biệt cho các hệ thống điều khiển.

Các nhà nghiên cứu không ngừng nghiên cứu các hệ thống điều khiển và sử dụng vi xử lý để thay thế, và cũng chính vì thế đã thúc đẩy lĩnh vực vi xử lý phát triển ngày càng hoàn hảo thích nghi với yêu cầu điều khiển. Để đơn giản bớt sự phức tạp của phần cứng khi dùng vi xử lý, các nhà nghiên cứu đã tích hợp hệ vi xử lý thành một IC gọi là vi điều khiển.

Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của vi xử lý, sau đó đi vào nghiên cứu các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Do có nhiều họ vi điều khiển khác nhau mức độ tích hợp từ đơn giản đến phức tạp nên trong giáo trình này trình bày họ vi điều khiển tương đối đơn giản là AT89S52 của hãng ATMEL.

Giáo trình biên soạn chia thành 10 chương:

Chương 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý.

Chương 2: Trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển.

Chương 3: Trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển.

Chương 4: Trình bày về tập lệnh hợp ngữ.

Chương 5: Trình bày về ngôn ngữ lập trình C của vi điều khiển.

Chương 6: Trình bày cấu trúc các port và ứng dụng port.

Chương 7: Trình bày cấu trúc hoạt động của timer/counter.

Chương 8: Trình bày cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng.

Chương 9: Trình bày cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển.

Chương 10: Trình bày cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển.

Trong từng chương sau khi trình bày các kiến thức cơ bản và viết các ứng dụng cơ bản để người đọc dễ tiếp cận, có câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập để củng cố kiến thức, để có nhiều chương trình ứng dụng và bài tập bạn đọc có thể đọc thêm tài liệu thực hành trong đó có rất nhiều | bài thực hành mẫu và bài tập đi kèm với bộ thí nghiệm do chúng tôi thiết kế.

Tải về tải liệu: Giáo trình vi xử lý – Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh

Mã trích xuất: smjc

Chia sẻ giáo trình Vi xử lý miễn phí

Tóm tắt nội dung

Bộ vi xử lý ngày càng phát triển hoàn thiện và được sử dụng hầu hết trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp cũng như trong các thiết bị dân dụng. Chính vai trò, chức năng của vị xử lý đã đem lại nhiều ưu điểm, nhiều tính năng đặc biệt cho các hệ thống điều khiển.

Các nhà nghiên cứu không ngừng nghiên cứu các hệ thống điều khiển và sử dụng vi xử lý để thay thế, và cũng chính vì thế đã thúc đẩy lĩnh vực vi xử lý phát triển ngày càng hoàn hảo thích nghi với yêu cầu điều khiển. Để đơn giản bớt sự phức tạp của phần cứng khi dùng vi xử lý, các nhà nghiên cứu đã tích hợp hệ vi xử lý thành một IC gọi là vi điều khiển.

Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của vi xử lý, sau đó đi vào nghiên cứu các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Do có nhiều họ vi điều khiển khác nhau mức độ tích hợp từ đơn giản đến phức tạp nên trong giáo trình này trình bày họ vi điều khiển tương đối đơn giản là AT89S52 của hãng ATMEL.

Giáo trình biên soạn chia thành 10 chương:

Chương 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý.

Chương 2: Trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển.

Chương 3: Trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển.

Chương 4: Trình bày về tập lệnh hợp ngữ.

Chương 5: Trình bày về ngôn ngữ lập trình C của vi điều khiển.

Chương 6: Trình bày cấu trúc các port và ứng dụng port.

Chương 7: Trình bày cấu trúc hoạt động của timer/counter.

Chương 8: Trình bày cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng.

Chương 9: Trình bày cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển.

Chương 10: Trình bày cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển.

Trong từng chương sau khi trình bày các kiến thức cơ bản và viết các ứng dụng cơ bản để người đọc dễ tiếp cận, có câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập để củng cố kiến thức, để có nhiều chương trình ứng dụng và bài tập bạn đọc có thể đọc thêm tài liệu thực hành trong đó có rất nhiều | bài thực hành mẫu và bài tập đi kèm với bộ thí nghiệm do chúng tôi thiết kế.

Tải về tải liệu: Giáo trình vi xử lý – Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh

Mã trích xuất: smjc

Bài cùng chủ đề