Sổ tay chuyên ngành Điện pdf miễn phí

Danh mục bài viết

Sử dụng điện vốn dĩ là Công việc nguy hiểm, đặc biệt là ở các điện áp dây thông dụng. Sử dụng điện thiếu thận trọng có thể dẫn đến bị điện giật hoặc hỏa hoạn. Do đó, nhiều tiêu chuẩn điện đã được ban hành, thông dụng nhất là Tiêu chuẩn quốc tế (IEC) và Tiêu chuẩn điện quốc gia Hoa Kỳ (NEC).

Cuốn sổ tay này được viết theo tiêu chuẩn NEC. Yêu cầu thực hành đầu tiên của NEC là mọi công việc phải được thực hiện một cách “rõ ràng và thành thục”. Nghĩa là người lắp đặt phải được cảnh báo, nhắc nhở, và thông tin đầy đủ. Với tư cách là người lắp đặt trang thiết bị nguy hiểm, điều quan trọng là bạn phải duy trì sự chú tâm đối với những người sẽ vận hành hệ thống do bạn lắp đặt.

so tay ky thuat dien

Nhờ các quy định nghiêm ngặt, sự huấn luyện tốt, và sự tuân thủ triệt để, các tai nạn điện đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, chúng vẫn còn xảy ra, và hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực này một thời gian đều có thể nhớ lại những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bắt đầu từ một sai lầm trong việc thi công hệ thống dây điện.

Với tư cách là người lắp đặt, bạn có trách nhiệm bảo đảm hệ thống điện do bạn lắp đặt là an toàn. Nếu không bảo đảm an toàn, bạn không có quyền thực hiện hệ thống điện.

Cuốn sổ tay này bao gồm nhiều hướng dẫn và gợi ý về công tác lắp đặt hệ thống điện, có thể giúp cho công việc của người lắp đặt điện dễ dàng, thú vị, và tốt hơn.

Tải về tài liệu: Sổ tay chuyên ngành Điện

Mã truy cập: sfqn

Sổ tay chuyên ngành Điện pdf miễn phí

Nội dung trong trang

Sử dụng điện vốn dĩ là Công việc nguy hiểm, đặc biệt là ở các điện áp dây thông dụng. Sử dụng điện thiếu thận trọng có thể dẫn đến bị điện giật hoặc hỏa hoạn. Do đó, nhiều tiêu chuẩn điện đã được ban hành, thông dụng nhất là Tiêu chuẩn quốc tế (IEC) và Tiêu chuẩn điện quốc gia Hoa Kỳ (NEC).

Cuốn sổ tay này được viết theo tiêu chuẩn NEC. Yêu cầu thực hành đầu tiên của NEC là mọi công việc phải được thực hiện một cách “rõ ràng và thành thục”. Nghĩa là người lắp đặt phải được cảnh báo, nhắc nhở, và thông tin đầy đủ. Với tư cách là người lắp đặt trang thiết bị nguy hiểm, điều quan trọng là bạn phải duy trì sự chú tâm đối với những người sẽ vận hành hệ thống do bạn lắp đặt.

so tay ky thuat dien

Nhờ các quy định nghiêm ngặt, sự huấn luyện tốt, và sự tuân thủ triệt để, các tai nạn điện đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, chúng vẫn còn xảy ra, và hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực này một thời gian đều có thể nhớ lại những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bắt đầu từ một sai lầm trong việc thi công hệ thống dây điện.

Với tư cách là người lắp đặt, bạn có trách nhiệm bảo đảm hệ thống điện do bạn lắp đặt là an toàn. Nếu không bảo đảm an toàn, bạn không có quyền thực hiện hệ thống điện.

Cuốn sổ tay này bao gồm nhiều hướng dẫn và gợi ý về công tác lắp đặt hệ thống điện, có thể giúp cho công việc của người lắp đặt điện dễ dàng, thú vị, và tốt hơn.

Tải về tài liệu: Sổ tay chuyên ngành Điện

Mã truy cập: sfqn

Sổ tay chuyên ngành Điện pdf miễn phí

Tóm tắt nội dung

Sử dụng điện vốn dĩ là Công việc nguy hiểm, đặc biệt là ở các điện áp dây thông dụng. Sử dụng điện thiếu thận trọng có thể dẫn đến bị điện giật hoặc hỏa hoạn. Do đó, nhiều tiêu chuẩn điện đã được ban hành, thông dụng nhất là Tiêu chuẩn quốc tế (IEC) và Tiêu chuẩn điện quốc gia Hoa Kỳ (NEC).

Cuốn sổ tay này được viết theo tiêu chuẩn NEC. Yêu cầu thực hành đầu tiên của NEC là mọi công việc phải được thực hiện một cách “rõ ràng và thành thục”. Nghĩa là người lắp đặt phải được cảnh báo, nhắc nhở, và thông tin đầy đủ. Với tư cách là người lắp đặt trang thiết bị nguy hiểm, điều quan trọng là bạn phải duy trì sự chú tâm đối với những người sẽ vận hành hệ thống do bạn lắp đặt.

so tay ky thuat dien

Nhờ các quy định nghiêm ngặt, sự huấn luyện tốt, và sự tuân thủ triệt để, các tai nạn điện đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, chúng vẫn còn xảy ra, và hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực này một thời gian đều có thể nhớ lại những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bắt đầu từ một sai lầm trong việc thi công hệ thống dây điện.

Với tư cách là người lắp đặt, bạn có trách nhiệm bảo đảm hệ thống điện do bạn lắp đặt là an toàn. Nếu không bảo đảm an toàn, bạn không có quyền thực hiện hệ thống điện.

Cuốn sổ tay này bao gồm nhiều hướng dẫn và gợi ý về công tác lắp đặt hệ thống điện, có thể giúp cho công việc của người lắp đặt điện dễ dàng, thú vị, và tốt hơn.

Tải về tài liệu: Sổ tay chuyên ngành Điện

Mã truy cập: sfqn

Bài cùng chủ đề