Cách cài đặt bản Education các phần mềm Revit – AutoCAD Civil 3D

Danh mục bài viết

BIM đang là xu thế công nghệ trong quá trình số hóa việc quản lý thi công các dự án xây dựng, trong đó có mảng điện. Việc cài đặt các bản phần mềm không chính thống có thể gây nhiễm vi rút cho máy tính, dẫn tới mất mát dữ liệu, hỏng máy tính, do đó mình khuyên anh em nên cài đặt các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp. Việc cài đặt bản education cũng giúp cho việc học của anh em đạt hiệu quả tốt mặc dù sẽ bị giới hạn 1 số tính năng. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn download, cài đặt full bản Education các phần mềm: Revit, AutoCAD Civil 3D.

bao ve ro le 1

BIM đang là xu thế công nghệ trong quá trình số hóa việc quản lý thi công các dự án xây dựng, trong đó có mảng điện. Việc cài đặt các bản phần mềm không chính thống có thể gây nhiễm vi rút cho máy tính, dẫn tới mất mát dữ liệu, hỏng máy tính, do đó mình khuyên anh em nên cài đặt các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp. Việc cài đặt bản education cũng giúp cho việc học của anh em đạt hiệu quả tốt mặc dù sẽ bị giới hạn 1 số tính năng. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn download, cài đặt full bản Education các phần mềm: Revit, AutoCAD Civil 3D.

Bước 1: Tạo tài khoản:

Sau khi bạn đăng ký tài khoản xong sẽ có 1 đoạn mã code xác nhận gửi về địa chỉ email đã đăng ký.

Bước 2: Chọn phiên bản năm mới nhất, cấu hình máy tương ứng (64 bit), điền mã code hãng đã gửi qua mail sau khi tạo tài khoản thành công

Chúc các bạn cài đạt thành công và học tập tốt!

Cách cài đặt bản Education các phần mềm Revit – AutoCAD Civil 3D

Nội dung trong trang

BIM đang là xu thế công nghệ trong quá trình số hóa việc quản lý thi công các dự án xây dựng, trong đó có mảng điện. Việc cài đặt các bản phần mềm không chính thống có thể gây nhiễm vi rút cho máy tính, dẫn tới mất mát dữ liệu, hỏng máy tính, do đó mình khuyên anh em nên cài đặt các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp. Việc cài đặt bản education cũng giúp cho việc học của anh em đạt hiệu quả tốt mặc dù sẽ bị giới hạn 1 số tính năng. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn download, cài đặt full bản Education các phần mềm: Revit, AutoCAD Civil 3D.

bao ve ro le 1

BIM đang là xu thế công nghệ trong quá trình số hóa việc quản lý thi công các dự án xây dựng, trong đó có mảng điện. Việc cài đặt các bản phần mềm không chính thống có thể gây nhiễm vi rút cho máy tính, dẫn tới mất mát dữ liệu, hỏng máy tính, do đó mình khuyên anh em nên cài đặt các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp. Việc cài đặt bản education cũng giúp cho việc học của anh em đạt hiệu quả tốt mặc dù sẽ bị giới hạn 1 số tính năng. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn download, cài đặt full bản Education các phần mềm: Revit, AutoCAD Civil 3D.

Bước 1: Tạo tài khoản:

Sau khi bạn đăng ký tài khoản xong sẽ có 1 đoạn mã code xác nhận gửi về địa chỉ email đã đăng ký.

Bước 2: Chọn phiên bản năm mới nhất, cấu hình máy tương ứng (64 bit), điền mã code hãng đã gửi qua mail sau khi tạo tài khoản thành công

Chúc các bạn cài đạt thành công và học tập tốt!

Cách cài đặt bản Education các phần mềm Revit – AutoCAD Civil 3D

Tóm tắt nội dung

BIM đang là xu thế công nghệ trong quá trình số hóa việc quản lý thi công các dự án xây dựng, trong đó có mảng điện. Việc cài đặt các bản phần mềm không chính thống có thể gây nhiễm vi rút cho máy tính, dẫn tới mất mát dữ liệu, hỏng máy tính, do đó mình khuyên anh em nên cài đặt các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp. Việc cài đặt bản education cũng giúp cho việc học của anh em đạt hiệu quả tốt mặc dù sẽ bị giới hạn 1 số tính năng. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn download, cài đặt full bản Education các phần mềm: Revit, AutoCAD Civil 3D.

bao ve ro le 1

BIM đang là xu thế công nghệ trong quá trình số hóa việc quản lý thi công các dự án xây dựng, trong đó có mảng điện. Việc cài đặt các bản phần mềm không chính thống có thể gây nhiễm vi rút cho máy tính, dẫn tới mất mát dữ liệu, hỏng máy tính, do đó mình khuyên anh em nên cài đặt các phần mềm do nhà sản xuất cung cấp. Việc cài đặt bản education cũng giúp cho việc học của anh em đạt hiệu quả tốt mặc dù sẽ bị giới hạn 1 số tính năng. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn download, cài đặt full bản Education các phần mềm: Revit, AutoCAD Civil 3D.

Bước 1: Tạo tài khoản:

Sau khi bạn đăng ký tài khoản xong sẽ có 1 đoạn mã code xác nhận gửi về địa chỉ email đã đăng ký.

Bước 2: Chọn phiên bản năm mới nhất, cấu hình máy tương ứng (64 bit), điền mã code hãng đã gửi qua mail sau khi tạo tài khoản thành công

Chúc các bạn cài đạt thành công và học tập tốt!

Bài cùng chủ đề