Cách tải phần mềm tính toán chiếu sáng Luminous Planner

Danh mục bài viết

phan mem luminus

Luminous Planner là phần mềm tính toán chiếu sáng cho các thiết bị đèn của hãng panasonic. Các bạn hoàn toàn có thể tài về miễn phí theo cách sau đây.

Đầu tiên hãy truy cập vào địa chỉ sau để tải vể Luminous Planner. Sau đó khi truy cập vào, hay bấm vào nút tải về theo chỉ dẫn của mũi tên.

tai ve phan mem luminous planner

Bấm nút chấp nhận các điều khoản của nhà cung cấp sau đó nhập địa chỉ email, hệ thống sẽ gửi đường dẫn tải về vào địa chỉ email. Mở hòm thư và tải về theo link đã cung cấp và cài đặt bình thường.

Cách tải phần mềm tính toán chiếu sáng Luminous Planner

Nội dung trong trang

phan mem luminus

Luminous Planner là phần mềm tính toán chiếu sáng cho các thiết bị đèn của hãng panasonic. Các bạn hoàn toàn có thể tài về miễn phí theo cách sau đây.

Đầu tiên hãy truy cập vào địa chỉ sau để tải vể Luminous Planner. Sau đó khi truy cập vào, hay bấm vào nút tải về theo chỉ dẫn của mũi tên.

tai ve phan mem luminous planner

Bấm nút chấp nhận các điều khoản của nhà cung cấp sau đó nhập địa chỉ email, hệ thống sẽ gửi đường dẫn tải về vào địa chỉ email. Mở hòm thư và tải về theo link đã cung cấp và cài đặt bình thường.

Cách tải phần mềm tính toán chiếu sáng Luminous Planner

Tóm tắt nội dung

phan mem luminus

Luminous Planner là phần mềm tính toán chiếu sáng cho các thiết bị đèn của hãng panasonic. Các bạn hoàn toàn có thể tài về miễn phí theo cách sau đây.

Đầu tiên hãy truy cập vào địa chỉ sau để tải vể Luminous Planner. Sau đó khi truy cập vào, hay bấm vào nút tải về theo chỉ dẫn của mũi tên.

tai ve phan mem luminous planner

Bấm nút chấp nhận các điều khoản của nhà cung cấp sau đó nhập địa chỉ email, hệ thống sẽ gửi đường dẫn tải về vào địa chỉ email. Mở hòm thư và tải về theo link đã cung cấp và cài đặt bình thường.

Bài cùng chủ đề