Tài liệu matlab căn bản và ứng dụng

Danh mục bài viết

matbllab co ban va ung dung

MATLAB là sản phẩm phần mềm của công ty Mathworks Inc. Ưu điểm nổi bật của MATLAB là khả năng tính toán và biểu diễn đồ hoạ kỹ thuật nhanh chóng, đa dạng và chính xác cao. Thư viện hàm của MATLAB bao gồm rất nhiều chương trình tính toán con; Các chương trình con này giúp người sử dụng giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, đặc biệt là các bài toán về ma trận, số phức, hệ phương trình tuyến tính cũng như phi tuyển. MATLAB cũng cho phép xử lý dữ liệu và biểu diễn đồ họa trong không gian 2D và 3D với nhiều dạng đồ thị thích hợp, giúp người sử dụng có thể trình bày kết quả tính toán một cách trực quan và thuyết phục hơn. Thêm vào đó, các phiên bản MATLAB ngày càng phát triển nhiều module phần mềm bổ sung, gọi là các Toolbox (bộ công cụ) với phạm vi chức năng chuyên dụng cho từng chuyên ngành cụ thể.

Tài liệu này giới thiệu cách sử dụng MATLAB phần căn bản và ứng dụng các bộ công cụ Control system toolbox và SIMULINK để mô phỏng, phân tích động học các hệ thống điều khiển. Các ví dụ và hình minh hoạ trong tài liệu được thực hiện với phiên bản MATLAB 7 Release 14.

Tải về tài liệu: Tài liệu matlab căn bản và ứng dụng

Mã trích xuất: bi15

Tài liệu matlab căn bản và ứng dụng

Nội dung trong trang

matbllab co ban va ung dung

MATLAB là sản phẩm phần mềm của công ty Mathworks Inc. Ưu điểm nổi bật của MATLAB là khả năng tính toán và biểu diễn đồ hoạ kỹ thuật nhanh chóng, đa dạng và chính xác cao. Thư viện hàm của MATLAB bao gồm rất nhiều chương trình tính toán con; Các chương trình con này giúp người sử dụng giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, đặc biệt là các bài toán về ma trận, số phức, hệ phương trình tuyến tính cũng như phi tuyển. MATLAB cũng cho phép xử lý dữ liệu và biểu diễn đồ họa trong không gian 2D và 3D với nhiều dạng đồ thị thích hợp, giúp người sử dụng có thể trình bày kết quả tính toán một cách trực quan và thuyết phục hơn. Thêm vào đó, các phiên bản MATLAB ngày càng phát triển nhiều module phần mềm bổ sung, gọi là các Toolbox (bộ công cụ) với phạm vi chức năng chuyên dụng cho từng chuyên ngành cụ thể.

Tài liệu này giới thiệu cách sử dụng MATLAB phần căn bản và ứng dụng các bộ công cụ Control system toolbox và SIMULINK để mô phỏng, phân tích động học các hệ thống điều khiển. Các ví dụ và hình minh hoạ trong tài liệu được thực hiện với phiên bản MATLAB 7 Release 14.

Tải về tài liệu: Tài liệu matlab căn bản và ứng dụng

Mã trích xuất: bi15

Tài liệu matlab căn bản và ứng dụng

Tóm tắt nội dung

matbllab co ban va ung dung

MATLAB là sản phẩm phần mềm của công ty Mathworks Inc. Ưu điểm nổi bật của MATLAB là khả năng tính toán và biểu diễn đồ hoạ kỹ thuật nhanh chóng, đa dạng và chính xác cao. Thư viện hàm của MATLAB bao gồm rất nhiều chương trình tính toán con; Các chương trình con này giúp người sử dụng giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, đặc biệt là các bài toán về ma trận, số phức, hệ phương trình tuyến tính cũng như phi tuyển. MATLAB cũng cho phép xử lý dữ liệu và biểu diễn đồ họa trong không gian 2D và 3D với nhiều dạng đồ thị thích hợp, giúp người sử dụng có thể trình bày kết quả tính toán một cách trực quan và thuyết phục hơn. Thêm vào đó, các phiên bản MATLAB ngày càng phát triển nhiều module phần mềm bổ sung, gọi là các Toolbox (bộ công cụ) với phạm vi chức năng chuyên dụng cho từng chuyên ngành cụ thể.

Tài liệu này giới thiệu cách sử dụng MATLAB phần căn bản và ứng dụng các bộ công cụ Control system toolbox và SIMULINK để mô phỏng, phân tích động học các hệ thống điều khiển. Các ví dụ và hình minh hoạ trong tài liệu được thực hiện với phiên bản MATLAB 7 Release 14.

Tải về tài liệu: Tài liệu matlab căn bản và ứng dụng

Mã trích xuất: bi15

Bài cùng chủ đề