Tài liệu matlab và simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Danh mục bài viết

tai lieu matlab va simulink

Đối với kỹ sư điều khiển – tự động hóa nói riêng và những người nghiên cứu khoa học – kỹ thuật nói chung, mô phỏng là công cụ quan trọng cho phép khảo sát các đối tượng, hệ thống hay quá trình kỹ thuật – vật lý, mà không nhất thiết phải có đối tượng hay hệ thống thực. Được trang bị một công cụ mô phỏng

mạnh và có hiểu biết về các phương pháp mô hình hóa, người kỹ sư sẽ có khả năng rút ngắn thời gian và giảm chi phí nghiên cứu – phát triển sản phẩm một cách đáng kể. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi sản phẩm là các hệ thống thiết bị kỹ thuật phức hợp với giá trị kinh tế lớn. Các khái niệm mô phỏng Offline, Software-in-the-Loop, Hardware-in-the-Loop (hay Real Time Simulation: mô phỏng thời gian thực) và Prototyping, đã thể hiện rõ nét các bước của quá trình phát triển sản phẩm với sự hỗ trợ của máy tính.

Trong nhiều năm qua, người biên soạn sách này đã sử dụng phần mềm mô phỏng MATLAB & Simulink trong hoạt động nghiên cứu – phát triển thực tiễn và giảng dạy của mình. Đặc biệt, khi điều kiện thí nghiệm tại trường đại học nước ta còn rất thiếu thốn, phần mềm trên đã góp phần hữu ích trong quá trình

đào tạo các kỹ sư điều khiển – tự động hóa. Tuy nhiên, việc thiếu một tài liệu | tham khảo thích hợp đã hạn chế hiệu quả đào tạo. Với MATLAB & Simulink ta có trong tay một công cụ mô phỏng mạnh kèm theo tài liệu dưới dạng files .pdf vô cùng chi tiết và phong phú. Nhược điểm chính của các tài liệu đó là: 1. Chúng không hề truyền đạt cho người đọc kiến thức về phương pháp mô hình hóa; 2. Chúng quá chi tiết, đến mức tản mạn, và vì vậy đã làm mất không ít | thời gian của người học. Nhu cầu về một tài liệu bằng tiếng Việt, khắc phục được hai nhược điểm đó, là nhu cầu bức xúc của quá trình đào tạo, khiến tác giả đặt quyết tâm biên soạn cuốn sách này.

Tải về tài liệu: Tài liệu matlab và simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Mã trích xuất: 2a54

Tài liệu matlab và simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Nội dung trong trang

tai lieu matlab va simulink

Đối với kỹ sư điều khiển – tự động hóa nói riêng và những người nghiên cứu khoa học – kỹ thuật nói chung, mô phỏng là công cụ quan trọng cho phép khảo sát các đối tượng, hệ thống hay quá trình kỹ thuật – vật lý, mà không nhất thiết phải có đối tượng hay hệ thống thực. Được trang bị một công cụ mô phỏng

mạnh và có hiểu biết về các phương pháp mô hình hóa, người kỹ sư sẽ có khả năng rút ngắn thời gian và giảm chi phí nghiên cứu – phát triển sản phẩm một cách đáng kể. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi sản phẩm là các hệ thống thiết bị kỹ thuật phức hợp với giá trị kinh tế lớn. Các khái niệm mô phỏng Offline, Software-in-the-Loop, Hardware-in-the-Loop (hay Real Time Simulation: mô phỏng thời gian thực) và Prototyping, đã thể hiện rõ nét các bước của quá trình phát triển sản phẩm với sự hỗ trợ của máy tính.

Trong nhiều năm qua, người biên soạn sách này đã sử dụng phần mềm mô phỏng MATLAB & Simulink trong hoạt động nghiên cứu – phát triển thực tiễn và giảng dạy của mình. Đặc biệt, khi điều kiện thí nghiệm tại trường đại học nước ta còn rất thiếu thốn, phần mềm trên đã góp phần hữu ích trong quá trình

đào tạo các kỹ sư điều khiển – tự động hóa. Tuy nhiên, việc thiếu một tài liệu | tham khảo thích hợp đã hạn chế hiệu quả đào tạo. Với MATLAB & Simulink ta có trong tay một công cụ mô phỏng mạnh kèm theo tài liệu dưới dạng files .pdf vô cùng chi tiết và phong phú. Nhược điểm chính của các tài liệu đó là: 1. Chúng không hề truyền đạt cho người đọc kiến thức về phương pháp mô hình hóa; 2. Chúng quá chi tiết, đến mức tản mạn, và vì vậy đã làm mất không ít | thời gian của người học. Nhu cầu về một tài liệu bằng tiếng Việt, khắc phục được hai nhược điểm đó, là nhu cầu bức xúc của quá trình đào tạo, khiến tác giả đặt quyết tâm biên soạn cuốn sách này.

Tải về tài liệu: Tài liệu matlab và simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Mã trích xuất: 2a54

Tài liệu matlab và simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Tóm tắt nội dung

tai lieu matlab va simulink

Đối với kỹ sư điều khiển – tự động hóa nói riêng và những người nghiên cứu khoa học – kỹ thuật nói chung, mô phỏng là công cụ quan trọng cho phép khảo sát các đối tượng, hệ thống hay quá trình kỹ thuật – vật lý, mà không nhất thiết phải có đối tượng hay hệ thống thực. Được trang bị một công cụ mô phỏng

mạnh và có hiểu biết về các phương pháp mô hình hóa, người kỹ sư sẽ có khả năng rút ngắn thời gian và giảm chi phí nghiên cứu – phát triển sản phẩm một cách đáng kể. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi sản phẩm là các hệ thống thiết bị kỹ thuật phức hợp với giá trị kinh tế lớn. Các khái niệm mô phỏng Offline, Software-in-the-Loop, Hardware-in-the-Loop (hay Real Time Simulation: mô phỏng thời gian thực) và Prototyping, đã thể hiện rõ nét các bước của quá trình phát triển sản phẩm với sự hỗ trợ của máy tính.

Trong nhiều năm qua, người biên soạn sách này đã sử dụng phần mềm mô phỏng MATLAB & Simulink trong hoạt động nghiên cứu – phát triển thực tiễn và giảng dạy của mình. Đặc biệt, khi điều kiện thí nghiệm tại trường đại học nước ta còn rất thiếu thốn, phần mềm trên đã góp phần hữu ích trong quá trình

đào tạo các kỹ sư điều khiển – tự động hóa. Tuy nhiên, việc thiếu một tài liệu | tham khảo thích hợp đã hạn chế hiệu quả đào tạo. Với MATLAB & Simulink ta có trong tay một công cụ mô phỏng mạnh kèm theo tài liệu dưới dạng files .pdf vô cùng chi tiết và phong phú. Nhược điểm chính của các tài liệu đó là: 1. Chúng không hề truyền đạt cho người đọc kiến thức về phương pháp mô hình hóa; 2. Chúng quá chi tiết, đến mức tản mạn, và vì vậy đã làm mất không ít | thời gian của người học. Nhu cầu về một tài liệu bằng tiếng Việt, khắc phục được hai nhược điểm đó, là nhu cầu bức xúc của quá trình đào tạo, khiến tác giả đặt quyết tâm biên soạn cuốn sách này.

Tải về tài liệu: Tài liệu matlab và simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động

Mã trích xuất: 2a54

Bài cùng chủ đề