Đề thi lý thuyết chứng chỉ Điện tại Nhật 一種電気工事士

Danh mục bài viết

de ly thuyet 第一種

Dưới đây là tuyển tập các đề thi kèm đáp án của kỳ thi 第二種電気工事士 (tạm dịch là Chứng chỉ thợ điện bậc 2) được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là 1 kỳ thi Quốc gia và là chứng chỉ rất cần thiết cho anh em tham gia các công việc như thi công, quản lý thi công ở công trường Điện Nhật Bản.

Tải về theo địa chỉ sau: Tuyển tập đề thi và đáp án 第一種電気工事士学科試験

Mã trích xuất: 9ti3

Đề thi lý thuyết chứng chỉ Điện tại Nhật 一種電気工事士

Nội dung trong trang

de ly thuyet 第一種

Dưới đây là tuyển tập các đề thi kèm đáp án của kỳ thi 第二種電気工事士 (tạm dịch là Chứng chỉ thợ điện bậc 2) được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là 1 kỳ thi Quốc gia và là chứng chỉ rất cần thiết cho anh em tham gia các công việc như thi công, quản lý thi công ở công trường Điện Nhật Bản.

Tải về theo địa chỉ sau: Tuyển tập đề thi và đáp án 第一種電気工事士学科試験

Mã trích xuất: 9ti3

Đề thi lý thuyết chứng chỉ Điện tại Nhật 一種電気工事士

Tóm tắt nội dung

de ly thuyet 第一種

Dưới đây là tuyển tập các đề thi kèm đáp án của kỳ thi 第二種電気工事士 (tạm dịch là Chứng chỉ thợ điện bậc 2) được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là 1 kỳ thi Quốc gia và là chứng chỉ rất cần thiết cho anh em tham gia các công việc như thi công, quản lý thi công ở công trường Điện Nhật Bản.

Tải về theo địa chỉ sau: Tuyển tập đề thi và đáp án 第一種電気工事士学科試験

Mã trích xuất: 9ti3

Bài cùng chủ đề